OFERTA PRACY

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje
pracownika/pracowniczki
do
Zespołu Obsługi Badań Naukowych

 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• dobra znajomość języka polskiego,
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,
• doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych (np. NCN, MNiSW, NCBiR)
• dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej,
• dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• umiejętność samokształcenia.

 

Mile widziane:
• znajomość innych języków obcych
• doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych
• znajomość systemów POL-on i PBN

 

Obowiązki:
• obsługa bieżącej sprawozdawczości Instytutu,
• obsługa programu Erasmus + obejmującego wymianę naukową,
• współpraca z naukowcami w przygotowywaniu projektów grantowych,
• obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut projektów badawczych,
• bieżące prace administracyjne związane z pracą w Zespole.

 

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz o podstawowym miejscu pracy. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość wyjazdów doszkalających w ramach programu Erasmus+, szkoleń oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a także pakiet socjalny.

 

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl  do dnia 15.06.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".