Oferta pracy

Stanowisko: Pracownik administracyjny – pół etatu

 

Wymagania:
- wykształcenie średnie;
- dobra organizacja pracy;
- samodzielność, punktualność, dokładność;
- podstawowa umiejętność pracy w biurze – skaner, xero;
- umiejętność obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania pakietu biurowego MS Office

 

Mile widziane:
- doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku

 

Wykształcenie
średnie

 

Zakres obowiazków
- pomoc w sekretariacie;
- zaopatrzenie biura w materiały biurowe i gospodarcze;
- administrowanie lokalami

 

Oferujemy
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
- nagrody i premie w zależności od efektów;
- miłą atmosferę pracy

 

Forma zatrudnienia
- umowa o pracę na ½ etatu

 

Warunki aplikowania
- CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia).,

- CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@ispan.waw.pl do 5 listopada 2018 r. W tytule wiadomości proszę podać „Rekrutacja na stanowisko administracyjne".

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji".

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem 
RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.