CZASOPISMA INSTYTUTU SLAWISTYKI NA LIŚCIE ERIH PLUS

Czasopismo „Colloquia Humanistica" oraz „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" wydawane w Instytucie Slawistyki PAN znalazły się na liście ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) – referencyjnej liście czasopism publikowanych we wszystkich językach europejskich https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index )

 

Dotychczas na liście ERIH znalazły się już czasopisma „Acta Baltico-Slavica", „Cognitive Studies | Études cognitives" oraz „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej".
Wszystkie czasopisma wydawane w Instytucie są dostępne na stronie https://ispan.waw.pl/journals/