TYDZIEŃ OTWARTEJ NAUKI – 19-25 października 2015

Instytut Slawistyki PAN, członek Koalicji Otwartej Edukacji, zaprasza do wzięcia udziału w zbliżającym się tegorocznym Tygodniu Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW). Ósma edycja tej inicjatywy będzie obchodzona na całym świecie w dniach 19-25 października. W tym roku hasłem przewodnim OAW jest „Otwartość dla współpracy".

 

Idea otwartości bardzo ściśle łączy się ze wszystkimi formami współpracy, jakie mogą wpłynąć na wzrost potencjału nauki. Tegoroczny temat OAW koncentruje się na otwartym dostępie do treści naukowych jako sposobie tworzenia nowych dróg współpracy między naukowcami, którzy udostępniają wyniki swoich badań, a wszystkimi potencjalnymi współpracownikami: w nauce, biznesie czy organizacjach pozarządowych. Otwieranie nauki nie dotyczy jedynie zasobów badawczych, ale polega przede wszystkim na szerokiej współpracy i dialogu z wydawcami, decydentami, instytucjami finansującymi, studentami, a także z przedsiębiorcami, ponieważ dla każdej z tych grup otwartość nauki oraz dostęp do wiedzy naukowej są ważne i mogą zmienić środowisko ich pracy. Bez współpracy nie byłoby otwartości i odwrotnie.
Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.


Tydzień Otwartej Nauki w Polsce
Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce oraz Stowarzyszenie EBIB po raz kolejny zachęcają wszystkie instytucje naukowe w Polsce do organizowania wydarzeń promujących otwartość w nauce. Mogą to być wydarzenia, stacjonarne lub zdalne, wykłady, wywiady, nagrania, webinary, sesje posterowe, konkursy lub inne formy atrakcyjne dla wybranej grupy odbiorców. Inspiracje można znaleźć na stronie oficjalnej Tygodnia Otwartej Nauki: http://www.openaccessweek.org/, gdzie zgłaszane są działania z całego świata.


Zgłoś wydarzenie
Zgłoszenie pomysłu można nadsyłać do Koalicji Otwartej Edukacji. Wszystkie zgłoszone inicjatywy będą promowane w serwisie informacyjnym Uwolnij Naukę! http://uwolnijnauke.pl/ oraz tłumaczone na język angielski i umieszczane na głównej stronie międzynarodowego tygodnia OAW. Ponadto KOED przekaże informację o Państwa wydarzeniu do serwisów informacyjnych i mediów poświęconych sprawom nauki w Polsce. Członkowie KOED przygotują także plakaty i ulotki promujące wydarzenie, które będzie można pobrać online i wykorzystać do promocji otwartości w swojej instytucji.

Kontakt: Bożena Bednarek-Michalska UMK bozena@umk.pl
Lidia Stępińska-Ustasiak, ICM UW – lstep@icm.edu.pl.

 

***


Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. W KOED działa bardzo wiele instytucji naukowych i organizacji, zaangażowanych we wspieranie otwartego dostępu, takich jak: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego I Komputerowego (ICM) UW, Akademia Górniczo-Hutnicza, Collegium Artium, Obywatele Nauki, Fundacja SocLab, Centrum Cyfrowe, Fundacja KLIO, a ich przedstawiciele tworzą w ramach KOED grupę roboczą działającą na rzecz otwartości w nauce.

 

Open Access Week to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata zaangażowane w budowanie otwartej nauki wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu.