dr Anna Zawadzka

 

Anna Zawadzka - dr socjologii

Kontakt: annazawadzka@poczta.fm

Obszar zainteresowań badawczych:
- analiza dyskursu ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu antykomunistycznego
- badania nad antysemityzmem
- genderstudies
- teoria Pierre'a Bourdieu i jej zastosowania

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych.
- Pracownia Badawcza "Archiwum Etnograficzne" przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW

Wybrane publikacje:
- The Unemployed in the Inter-war Period and at the end of the 20th Century: Problems, Attitudes, Narratives. Analysis of the Memoirs of the Unemployed, [w:] "Polish Sociological Review" 2007, nr1(157).

- Żydokomuna. Wstęp do socjologicznej analizy źródeł historycznych, [w:] "Societas /Communitas" 2009, nr 2(8), s. 199-244.

- Rzeczpospolita jednego narodu, [ w:] Analizując nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, red. P. Kuciński, G.Krzywiec, IBL PAN, Warszawa: 2011, ss.146-169.

- Ósmy dzień tygodnia, [w:] „Studia Litteraria et Historica" 2012, nr 1.http://www.slh.edu.pl/content/ósmy-dzień-tygodnia