dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Ewa Wróblewska-Trochimiuk – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, slawistka, kroatystka, kulturoznawczyni. 

 

Obszar zainteresowań badawczych:

- kultura wizualna i praktyki artystyczne w krajach byłej Jugosławii (plakat, fotografia, komiks, videoart, performance)
- kultura popularna i jej rola w procesie kształtowania tożsamości narodowej na Bałkanach
- historia idei

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

Interdyscyplinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach (Uniwersytet Warszawski)

Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (Uniwersytet Warszawski)

 

Publikacje

 

Publikacje książkowe:

- Polska i Macedonia. Bibliografia. Studia. Komentarze, Warszawa 2009. [wspólnie z K. Wrocławskim i  M. Bogusławską]

- Komunistyczni bohaterowie. T 1. Tradycja, kult, rytuał, Warszawa 2013. [redakcja wspólnie z M. Bogusławską i Z. Grębecką]

 

Wybrane artykuły naukowe:

- Medvedgrad – chorwacka tradycja wynaleziona, „Pamiętnik Słowiański” 2009, LIX, z. I, s. 105-116.

- Pomniki Franja Tuđmana w przestrzeni miejskiej Chorwacji, w: Miasto w kulturze chorwackiej/ Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski, M. Kryska-Mosur, Warszawa 2008, s. 253-262.

- Kategoria ciągłości i zmiany w chorwackiej polityce symbolicznej po roku 1990, w: Bałkany w XX i XXI wieku. Historia, polityka, kultura, red. H. Stys, S. Sochacki, Toruń 2009, s. 89-98.

- Szwajcaria – pogranicze kultur, języków, wyznań, w: Pongo, t.II, szkice o pograniczu, red. Ł. Bukowiecki, R. Chymkowski, M. Czermarmazowicz, M. Mostek, Warszawa 2010.

- Propaganda (Mały słownik popkomunizmu), w: Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa 2010, s. 364-365. [wspólnie z P. Miedzińskim]

- Inscenizacja narodu. Przypadek chorwacki, „Pamiętnik Słowiański” 2010, tom LX, z. I, s. 49-60.

- Od kultu jednostki do Kultu Jednostki, w: Komunistyczni bohaterowie, t. 1, Tradycja, kult, rytuał, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk, s. 7-10. [wspólnie z M. Bogusławską, Z. Grębecką]

- Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury masowej, w: Komunistyczni bohaterowie, t. 1, Tradycja, kult, rytuał, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk, s. 313-326.

- Współcześni ikonoklaści – kontrowersje wokół plakatu chorwackiego, w: Poznać Bałkany. Historia – polityka – kultura, red. K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zečević, Toruń 2011, s. 263-278.

- Jugosłowiańska kultura masowa – projekt czy błąd systemu?, w: „Slawistyka” 12/2012, s. 135-143.

- Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948, w: Komunistyczni bohaterowie. T. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa 2013, s. 239-250.

- Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych, „Slavia Meridionalis" 14, 2014, s. 517-522 [wspólnie z Eweliną Drzewiecką] 

- Bosmen, Super Hrvoje i Knindže. Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej, w: Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, red. M. Bogusławska, J. Jasmina Šuler-Galos, J. Goszczyńska, Warszawa 2016, s. 163-178.

- Kształcenie jako źródło przyjemności i szczęścia. Idea kształcenia na ziemiach chorwackich w wieku XIX, w: Małe przyjemności: katalog słowiański, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków 2016, s. 211-224.

- The (Lost) Voice of a Woman: the Gorgonowa Case in Irena Krzywicka's Narrative, „Poznańskie Studia Slawistyczne", nr 11/2016, s. 127-142. [wspólnie z Anną Kurowicką i Ewą Serafin]

- Miłe martwe dziewczyny. Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej, w: Polska transformacja seksualna, red. Anna Jawor, Anna Kurowicka, Warszawa 2016, s. 128-143.

- #domovina, czyli hashtagowanie ojczyzny, "Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis", 2017, 12, 1, s. 73–86.

 

 

Przekłady naukowe i literackie:

- Dinka Pasini, Ana Ćavar, Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego, w: Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. M. Doliński, Warszawa 2009, s. 311-326. [z chorwackiego].

- Ilija Paczew, Przepowiednia śmierci mitów totalitarnych w powieści Dach Gregoriego Markowa, w: Komunistyczni bohaterowie. T. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa 2013. [wspólnie z Natalią Madajczak z bułgarskiego]

- Mafiozo, w: M. Mićanović, Prom, Katowice 2011 [z chorwackiego]

- Rower, w: M. Mićanović, Prom, Katowice 2011 [z chorwackiego]

- Flinta, w: M. Mićanović, Prom, Katowice 2011 [z chorwackiego]

 

W przygotowaniu:


- Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych, Warszawa 2016 [red. naukowa wspólnie z E. Drzewiecką, D. Leśniewską]

- Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu, „Slavia Meridionalis" 17.

 

Udział w projektach i grantach:


2015-2017 – „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XX w.)", Instytut Slawistyki PAN, grant finansowany przez NCN (2014/13/B/HS2/01057 NCN – Opus 7) (projekt zespołowy)

od 2016 – grupa robocza Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych w ramach konsorcjum DARIAH-PL
2017-2019 - The City in the Dynamic of Culture – reflections and inspirations on the field of South Slavic literatures from Middle Ages to Postmodern Times – Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk

 

Pełnione funkcje:


Członkini redakcji czasopisma „Slavia Meridionalis"
Wiceprezeska Fundacji Slawistycznej
Przedstawicielka Instytutu Slawistyki PAN w Koalicji Otwartej Edukacji
Opiekunka merytoryczna strony internetowej IS PAN
Kierownik Zespołu Obsługi Badań Naukowych