Kazimiera Hanna Bicz- gł. księgowy

Małgorzata Bielińska - samodzielna księgowa

Krystyna Budek - starszy kustosz / Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN (BIS)

Elżbieta Kęsek - specjalista ds. kadr

Aneta Majewska-Foder - starszy kustosz - kierownik BIS

Izabela Romańczuk - ekonomista / księgowość

Iwona Wawrowska - samodzielny referent ds. sekretariatu