Kazimiera Hanna Bicz- gł. księgowy

Małgorzata Bielińska - samodzielna księgowa

Krystyna Budek - starszy kustosz / Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN (BIS)

Grażyna Kędziorek - ksiegowa, zastępca gł. księgowego

Elżbieta Kęsek - specjalista ds. kadr

Aneta Majewska-Foder - starszy kustosz - kierownik BIS

Jerzy Pieńkowski - informatyk programista - SOW

Izabela Romańczuk - ekonomista / księgowość

Iwona Wawrowska - samodzielny referent ds. sekretariatu