Kazimiera Hanna Bicz- gł. księgowy

Krystyna Budek - starszy kustosz / Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN (BIS)

Grażyna Kędziorek - ksiegowa, zastępca gł. księgowego

Elżbieta Kęsek - specjalista ds. kadr

Aneta Majewska-Foder - starszy kustosz - kierownik BIS

Jerzy Pieńkowski - informatyk programista - SOW

Izabela Romańczuk - ekonomista / księgowość

Małgorzata Walewska - pracownik gospodarczy

Iwona Wawrowska - samodzielny referent ds. sekretariatu