dr hab. Katarzyna Kotyńska

 

Katarzyna Kotyńska – doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca

Kontakt: kkot@poczta.onet.pl

 

Obszar zainteresowań badawczych:

- współczesna literatura ukraińska
- funkcjonowanie tekstu literackiego w odbiorze czytelniczym
- przekład literacki - praktyka i krytyka

 

Publikacje
(książki autorskie, książki współautorskie, artykuły i omówienia)

 

Książkiautorskie oraz redakcja:
- Ukraińskie życie kulturalne na ziemiach II Rzeczypospolitej, SOW, Warszawa 2002. (wspólnie z O. Hnatiuk)
- Białoruś, kraina otoczona wysokimi górami, Borussia, Olsztyn 2004; (red. i tłum. wspólnie z M. Buchalik)
- Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, SOW, Warszawa 2006.
- Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, [red.], SOW, Warszawa 2012.
- „Prolog, nie epilog..." Poezja ukraińska w polskich przekładach. Pierwsza połowa XX wieku, SOW, Warszawa 2002. (red. wspólnie z O. Hnatiuk)


Artykuły (wybór):
- „Muzyczna jakaś rzeka" czy „rzeka melodiopienna". Uwagi o przekładach, [w:] „Prolog, nie epilog..." Poezja ukraińska w polskich przekładach. Pierwsza połowa XX wieku, SOW, Warszawa 2002, pp. 25-48.

- Катажына Катынская, Нязьдзейсьненыплян Рэдактара [ TO (Unaccomplished Jerzy Giedroyc's Idea), „ARCHE" 2005, nr 3, pp. 166-175. (Minsk)

-Катажина Котинська, Конфліктпам'яті з реальністю (Memory Conflicts with Reality), „Українськийжурнал" 2008, nr 1, s. 32-33. (Praga)

- Odzyskiwanie miasta utraconego? Polski Lwów z perspektywy ukraińskiej, „Prace Filologiczne" 2009, t. LV, s. 157-164.

-Józef Łobodowski - Jerzy Giedroyć. Korespondencja 1947-1965, „Przegląd Humanistyczny" 2011, nr 4, s. 103-110.

-Czarne dziury, białe plamy: w poszukiwaniu historii ukraińskiego eseju literackiego, „Slavia Occidentalis" 2011, nr 68, s. 129-139.
-Między idyllą a katastrofą: wzajemny obraz mieszkańców Lwowa w polskiej beletrystyce lat trzydziestych XX wieku, [w:] Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku, red. K. Kotyńska, SOW, Warszawa 2012.

- Żydzi we Lwowie – Żydzi o Lwowie. Literacki obraz miasta, „Ese-urban" 2012, nr 10. (Lwów)