prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir

 

Joanna Tokarska-Bakir, prof. dr hab., antropolożka kultury, literaturoznawczyni

 

Kontakt: j.tokarska-bakir@uw.edu.pl

 

Obszar zainteresowań badawczych:

 

- antropologia religii
- fenomenologia i socjologia tabu
- historia i pamięć
- stosunki polsko-żydowskie w pamięci polskiej prowincji
- obraz Żyda w kulturze ludowej
- legenda o krwi (blood libel)

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 

- Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN;
- Rada Wydziału Stowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
- Komitet Nauk o Kulturze PAN
- Komitet Nauk Etnologicznych PAN
- Redaktor naczelna pisma „Studia Litteraria Historica"
- Komitet redakcyjny pisma „Studia Judaica" (UJ)
- Komitet redakcyjny Tematy z Szewskiej (UWr)
- PEN Club Polska

 

PUBLIKACJE
  (pełna bibliografia prac w formacie PDF)

 

Wybrana bibliografia:

 

Książki:

- Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 248.

- Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2008, ss.700.
- Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, Universitas, Kraków 2000, s. 412.
- Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939-1946, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 400

 

Serie wydawnicze i redakcja książek naukowych:

Seria Antropologiczna PIW (autorska koncepcja serii, redakcja naukowa i wstępy do książek)

- redakcja naukowa i wstęp [pt. Procedury pisma] do: J. Goody, Poskromienie umysłu nieoswojonego, PIW, Warszawa 2011, s. 7-20.

- redakcja naukowa i wstęp [pt. W winnicy rytuału] do: V. Turner, Proces rytualny, przeł. E. Dżurak, PIW, Warszawa 2010, s. 9-34.

- redakcja naukowa i wstęp [pt. Problem winy] do: E. E. Evans-Pritchard, Czary, wyrocznie i magia wśród Azande, przeł. S. Szymański, PIW, Warszawa 2008, s. 7-21.

- redakcja naukowa i wstęp [pt. Energia odpadków, s. 7-44], do: M. Douglas, Czystość i niebezpieczeństwo, przeł. M. Bucholz, PIW, Warszawa 2007, s. 7-43.

- redakcja naukowa i wstęp [pt. Przemiany] do: A. Van Gennep, Obrzędy przejścia, przeł. B. Biały, PIW, Warszawa 2006, s. 7-24.

- redakcja naukowa i wstęp [pt. Repetytorium z człowieka]: do: A. Barnard, Antropologia kultury. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, PIW, Warszawa 2006, s. 9-25.

Wybrane artykuły:


- Śmierć jako organizator kultury, „Etnografia Polska" 1983, t. 24, s. 70-114. (wspólnie z J. S.Wasilewskim i M. Zmysłowską)

- Hermeneutyka Gadamerowska w etnograficznym badaniu obcości, „Polska Sztuka Ludowa - Konteksty" 1992, nr 1, s. 3-17.

- Dalsze dzieje syna marnotrawnego czyli projekt etnografii nieprzezroczystej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty" 1995, nr 1, s. 13-22.

- Naive sensualism, Docta ignorantia. Tibetan liberation through the senses, „Numen. International Journal for the Study of Religion" (Koninklijke Brill NV, Leiden) 2000, vol. 47, s. 69-112.

- Why is the holy image «true«? The ontological concept of truth as a principle of self-authentication of folk devotional effigies in the 18th and 19th century, „Numen. International Journal for the Study of Religion" (Koninklijke Brill NV, Leiden) 2002, vol. 49, s. 256-281.

- Historia jako fetysz (fragment w druku: „Gazeta Wyborcza" 15-16.02. 2003; wersja niemiecka w przekł. A. Leszczyńskiej-Koenen: Polen als kranker Mann Europas? Jedwabne, das "Nachgedächnis" und die Historiker, „Transit Europäische Revue" - Institut für Wissenschaften vom Menschen 2003, nr 25, s. 66-87; wersja ang. w przekł. M. Pawicy i J. Labov w: „Eurozine- Netmagazine" 30.05.2003; wersja ukraińska w: „Unabhägige Kulturzeitschrift «Ї»" (Lwów) 2003, vol. 28.

- „Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd czyli jak czytać protokoły przesłuchań, [w:] Inny, inna, inne, red. M. Janion, C. Snochowska, K. Szczuka, IBL, Warszawa 2004, s. 110-148.

-Obsessed with Innocence, [w:] Neighbors Respond. The Controversy Over the Jedwabne Massacre in Poland, red. A. Polonsky, J. B. Michlic, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2004, s.75-86.

- Raport z badań podlaskich 2007, [w:] Societas/Communitas: Polityki pamięci, ISNS UW, Warszawa 2009, s. 35-94. (wspólnie z zespołem)

- Zmowa społeczna. Socjologia i antropologia zaprzeczania, [w:] Przebyta droga 1989-2009. Dla Aleksandra Smolara, red. P. Kosiewski et al., Warszawa 2010, s. 261-280.

- How to exit the conspiracy of silence? Social sciences facing the Polish-Jewish relations, [w:] "East European Politics & Societies" February 2011, vol. 25, pp. 129-152.

- Cries of the Mob in the Pogroms in Rzeszów (June 1945), Cracow (August 1945) and Kielce (July 1946) as a Source to the History of Mentality, "East European Politics & Societies" 2011, vol.25, pp. 553-574.

- Następstwa Holokaustu w relacjach żydowskich i w pamięci polskiej prowincji w świetle badan etnograficznych, [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Warszawa 2011, s 775-812.

-'The Hanging of Judas'; or, Contemporary Jewish Topics, [w:] Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 24: Jews and their Neighbours in Eastern Europe since 1750, eds. I. Bartal, A. Polonsky, S. Ury, 2011, s. 281-400.

-The Unrighteous Righteous and the Righteous Unrighteous, [in:] Dapim. Studies on the Shoah, The Institute for the Holocaust Research, University of Haifa (Israel) 2010, vol. 24, pp. 11-64.

-Blutlegenden. Anthropologie und Archäologie des Blutaberglaubens am Beispiel aktueller ethnographischer Studien in der polnischen Provinz, [w:] Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, eds. M. Marszałek, A. Molisak, Kulturverlag Kadmos, Berlin 2010; pp. 25-46.

-The Topos of the Ruins. Redemptive Narratives in Modern History of the Germans, the Jews and the Poles, [w:] Forget Fear, eds. A. Zmijewski, J. Warsza, Berlin 2012.

- Des racines mythiques de l'antisémitisme: le meutre rituel juif, [w:] "Ethnologie française" 2010, vol. XL/ 2, pp. 305-313.