MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI. WOKÓŁ SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY. EUROJOS XIV

 

 

Od 11 do 13 września odbyła się w Nałęczowie międzynarodowa konferencja naukowa Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV współorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundację Slawistyczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 18 zagranicznych ośrodków naukowych (m.in. Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Łomonosowa, Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki, Uniwersytetu w Gandawie, Instytutu Języka Chorwackiego i Lingwistyki, Instytutu Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, Uniwersytetu w Helsinkach, Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu w Nowym Sadzie) oraz 10 ośrodków krajowych (m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, KUL) reprezentujący łącznie 12 krajów – Polskę, Rosję, Ukrainę, Białoruś, Finlandię, Meksyk, Austrię, Belgię, Litwę, Bułgarię, Serbię i Chorwację.

 

Czytaj więcej: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI. WOKÓŁ SŁOWIAŃSKIEJ AKSJOSFERY....

EUROJOS XIV

VI Konferencja w ramach konwersatorium EUROJOS

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
Fundacja Slawistyczna

 

organizują w dniach 21 -23 listopada 2012
VI Konferencję w ramach konwersatorium EUROJOS

 

na temat

 

Koncepty: DOM, EUROPA, WOLNOŚĆ, PRACA, HONOR w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów

 

Czytaj więcej: VI Konferencja w ramach konwersatorium EUROJOS

V konferencja EUROJOS IX 2010/ Warszawa-Lublin

Uprzejmie informujemy, że Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie  oraz Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN

organizują V Konferencję w ramach konwersatorium EUROJOS

na temat

Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata
Słowian i ich sąsiadów

PROGRAM KONFERENCJI

Czytaj więcej: V konferencja EUROJOS IX 2010/ Warszawa-Lublin

Komunikat po lubelskiej konferencji EUROJOS-V

Komunikat po lubelskiej konferencji EUROJOS-V (23-25 IX 2010)
na temat „Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów"

 

W dniach 23-25 września 2010 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UMCS i Instytut Slawistyki PAN na temat Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów.


Konferencja była kolejnym spotkaniem organizowanym w ramach międzynarodowego konwersatorium naukowego Językowo-kulturowy obraz świata Słowian (EUROJOS), w którym współpracę zdeklarowało ponad 90 osób z 12 krajów. Sesja lubelska była przedłużeniem i zamknięciem cyklu wcześniej odbytych czterech spotkań metodologicznych (IV 2009 r. w Kamieniu Śląskim, VI 2009 we Wrocławiu, XII 2009 w Warszawie oraz IV 2010 w Portsmouth) i miała na celu otwarcie drugiego - merytorycznego - etapu prac konwersatorium, koncentrującego się na analizie wybranych elementów językowych.


Oprócz gości z polskich ośrodków naukowych (z Lublina, Wrocławia, Warszawy, Opola, Krakowa, Kielc) w konferencji uczestniczyli goście z Australii, Japonii, Niemiec, Belgii, Czech, Ukrainy, Rosji oraz Białorusi.
Spotkanie rozpoczęło się panelem, którego temat koncentrował się wokół problemu wartości współtworzących „duszę" Europy u progu XXI wieku. W sesji panelowej, którą moderował prof. Jerzy Bartmiński, udział wzięli metropolita lubelski abp prof. Józef Życiński, prekursorka polskiej aksjolingwistyki prof. Jadwiga Puzynina z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Elena Berezovič z Uniwersytetu w Jekatierinburgu oraz dr Jörg Oberthür z Uniwersytetu w Jenie. Wydarzeniem na wielką skalę była obecność profesor Anny Wierzbickiej - wybitnej lingwistki z Australian National University, doktora honoris causa UMCS, która przedstawiła swe rozważania na temat semantyki wybranych polskich słów-wartości (dobroć, prawość, odwaga, ludzkość) w perspektywie porównawczej.


Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać 39 referatów skupiających się tematycznie wokół dwóch kręgów: krąg węższy (A) - referenci prezentowali analizy pojęć dom, Europa, wolność, praca, honor opracowane na materiale języków narodowych, krąg szerszy (B) - dowolne wartości w języku i w kulturze wspólnot narodowych i lokalnych.
Obrady stały się okazją do wymiany refleksji związanych z problemami wyboru metodologii oraz sposobu postępowania przy wykorzystywaniu różnych danych (systemowych, ankietowych, tekstowych) do opisu nazw wartości.

Czytaj więcej: Komunikat po lubelskiej konferencji EUROJOS-V