W latach 2008-2010 Zespół Lingwistyki Korpusowej i Semantyki, kierowany przez prof. dr hab. Violettę Koseską-Toszewą uczestniczył w siódmym europejskim projekcie ramowym (FP7):

 

CONCEPTUAL MODELLING OF NETWORKING OF CENTRES FOR HIGH-QUALITY RESEARCH IN SLAVIC LEXICOGRAPHY AND THEIR DIGITAL RESOURCES (MONDILEX)

 

Głównym celem projektu było stworzenie ogólnego schematu infrastruktury badawczej, wspierającej badania leksykograficzne języków słowiańskich. Realizacja projektu przyczyniła się do koordynacji, unifikacji i rozwoju istniejących już cyfrowych zasobów leksykalnych oraz tworzenia nowych - w zgodzie ze standardami światowymi. Powstały schemat infrastruktury sprawił, że dostęp do zasobów leksykalnych języków słowiańskich (np. dwu- i wielojęzycznych elektronicznych słowników) stał się prosty i powszechny.
Jednym z założeń projektu MONDILEX było działanie na rzecz zachowania wielojęzyczności i wielokulturowości Europy. Efektem udziału w projekcie było 5 konferencji, 2 monografie i kilkadziesiąt artykułów.
W projekcie MONDILEX uczestniczyły zespoły reprezentujące po dwa języki słowiańskie z każdej grupy języków (zachodniosłowiańskiej: polski i słowacki, wschodniosłowiańskiej: rosyjski i ukraiński, południowosłowiańskiej: bułgarski i słoweński) z:


• Bułgarii (Institute of Mathematics and Informatics, BAS),
• Polski (Institute of Slavic Studies, PAS)
• Rosji (Institute for Information Transmission Problems, RAS),
• Słowacji (L. Štúr Institute of Linguistics, SAS),
• Słowenii (Jožef Stefan Institute)
• Ukrainy (Ukrainian Lingua-Information Fund of the NASU).


opr. D. Roszko