KONFERENCJA BIAŁORUSKO-POLSKIE STOSUNKI KULTUROWO-JĘZYKOWE: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

 

W ramach wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Slawistyki PAN a Instytutem Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi 4 października 2016 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Białorusko-polskie stosunki kulturowo-językowe: historia i współczesność. W konferencji wzięło udział 41 uczestników reprezentujących 12 ośrodków naukowych z Polski i Białorusi. Praca odbywała się w sekcjach: dialektologicznej, leksykologicznej, onomastycznej, etnokulturowej i literaturoznawczej. Instytut Slawistyki PAN reprezentowała kierownik Zakładu Językoznawstwa dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN.
W otwarciu konferencji wzięli udział: pani Elżbieta Inewska z Ambasady Polskiej w Mińsku oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku pan Mateusz Adamski, a ze strony białoruskiej przewodniczący prezydium NANB prof. Uładzimir Husakou, sekretarz Wydziału Humanistycznego NANB prof. Aliaksandr Kawalenia oraz dyrektor Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Literatury i Języka NANB – prof. Aliaksandr Łakotka. Podczas ceremonii otwarcia zostały wręczone dyplomy-podziękowania dr Małgorzacie Ostrówce za wieloletnie kierowanie wspólnym projektem Badania w zakresie dialektologii polskiej i białoruskiej i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju polsko-białoruskich kontaktów naukowych oraz dr Mirosławowi Jankowiakowi za badania w zakresie dialektologii białoruskiej, promocję języka białoruskiego poza granicami Białorusi i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju polsko-białoruskich kontaktów naukowych.

 

 

prof. Ihar Kapyłou - dyrektor Instytutu Językoznawstwa NANB (fot. Maryna Wierabiej)

 

dr Weronika Kurcowa - kierownik Oddziału Dialektologii i Geografii Lingwistycznej Instytutu Językoznawstwa NANB (fot. Maryna Wierabiej)

 

Dr Mirosław Jankowiak, IS PAN (fot. Maryna Wierabiej)

 

Dr Małgorzata Ostrówka odbiera podziękowania za współpracę polsko-białoruską (fot. Alena Jermałowicz)