ue logo

 

 

 

          

KONTAKT
Dane adresowe:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel./fax: 22 826 76 88
22 828 44 75
sekretariat@ispan.waw.pl

 


SLAWISTYCZNY OŚRODEK WYDAWNICZY


 

 

Pracownicy i współpracownicy wydawnictwa:

mgr Barbara Grunwald-Hajdasz
dr Dorota Leśniewska (kierowniczka)
- dorota.lesniewska@ispan.waw.pl (dyżur: czwartek 11-14; dyżur mailowy: środa godz. 10-15)

Jakub Ozimek (sekretarz) - jakub.ozimek@ispan.waw.pl (dyżur mailowy: czwartek, godz. 9-16)
mgr Jerzy Pieńkowski
mgr inż. Iwona Tomaszewska (dyżur: poniedziałek – piątek, godz. 9-16)
mgr Marta Wojewódzka
(dystrybucja) (dyżur: poniedziałek – piątek, godz. 9-16)

 

Redakcja techniczna czasopism:
dr Anna Boguska

mgr Małgorzata Chudzyńska
dr Piotr Otręba (administrator Platformy Czasopism IS PAN)
dr Jacek Serwański

Siedziba:

ul. Jaracza 6 m 12; 00-378 Warszawa

tel. 22 827-17-41
e-mail: sow@ispan.waw.pl

 

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN istnieje od 1 grudnia 1990 roku. Publikuje prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi cztery serie wydawnicze: „Język na Pograniczach", „Literatura na Pograniczach", „Kultura na Pograniczach"oraz „Prace Slawistyczne: Slavica". SOW wydaje także monografie i prace zbiorowe poza seriami.
SOW współpracuje z innymi instytucjami (Fundacja Slawistyczna, Uniwersytet Śląski) oraz wydawnictwami (Agade Bis, Lexis, PWN, Rys).

 

 


Aktualny katalog SOW


 

 

Dystrybucja:
Wydawnictwa IS PAN można kupić w internetowej księgarni wysyłkowej IS PAN http://ispan.waw.pl/ksiegarnia lub zamówić w wybranych księgarniach i u dystrybutorów na terenie całego kraju


Regulamin sprzedaży internetowej wydawnictw IS PAN

 

Instrukcje dla autorów:
Instrukcja dla autorów monografii i artykułów w pracach zbiorowych:
- w języku polskim
- w języku angielskim
- osadzanie czcionek w pliku
Instrukcja dla autorów artykułów w czasopismach znajduje się w dziale „About/Submissions" każdego czasopisma na Platformie Czasopism IS PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php).