SLAWISTYCZNY OŚRODEK WYDAWNICZY


 

Siedziba wydawnictwa:
ul. Jaracza 6 m 12; 00-378 Warszawa
tel. 22 827-17-41
e-mail: sow@ispan.waw.pl 

 

Pracownicy wydawnictwa:
mgr Barbara Grunwald-Hajdasz, redaktorka
dr Dorota Leśniewska, kierowniczka (dyżur: czwartek 11-14; dyżur mailowy: środa godz. 10-15)
dorota.lesniewska@ispan.waw.pl 
Jakub Ozimek, sekretarz (dyżur e-mailowy: czwartek 9-16)
jakub.ozimek@ispan.waw.pl 
mgr Jerzy Pieńkowski, skład
dr Jacek Serwański, radaktor
mgr inż. Iwona Tomaszewska, dystrybucja (dyżur: poniedziałek – piątek, godz. 9-16)
iwona.tomaszewska@ispan.waw.pl 

 

Redakcja techniczna czasopism:
dr Anna Boguska
mgr Małgorzata Chudzyńska
mgr Piotr Otręba (administrator Platformy Czasopism IS PAN; repozytorium iReteslaw)
admin@ispan.waw.pl 

 

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN istnieje od 1 grudnia 1990 roku. Publikuje prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi cztery serie wydawnicze: „Język na Pograniczach", „Literatura na Pograniczach", „Kultura na Pograniczach"oraz „Prace Slawistyczne: Slavica". SOW wydaje także monografie i prace zbiorowe poza seriami.
SOW współpracuje z innymi instytucjami (Fundacja Slawistyczna, Uniwersytet Śląski) oraz wydawnictwami (Agade Bis, Lexis, PWN, Rys).

 

 


Aktualny katalog SOW


 

 

Dystrybucja:
Wydawnictwa IS PAN można kupić w internetowej księgarni wysyłkowej IS PAN http://ispan.waw.pl/ksiegarnia lub zamówić w wybranych księgarniach i u dystrybutorów na terenie całego kraju


Regulamin sprzedaży internetowej wydawnictw IS PAN

 

Instrukcje dla autorów:
Instrukcja dla autorów monografii i artykułów w pracach zbiorowych:
- w języku polskim
- w języku angielskim
- osadzanie czcionek w pliku
Instrukcja dla autorów artykułów w czasopismach znajduje się w dziale „About/Submissions" każdego czasopisma na Platformie Czasopism IS PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php).