SLAWISTYCZNY OŚRODEK WYDAWNICZY


 

Wydawnictwo Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk powstało 1 grudnia 1990 roku pod nazwą Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Publikuje slawistyczne prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii w języku polskim, wszystkich językach słowiańskich oraz w językach kongresowych.
Wydaje osiem czasopism naukowych („Adeptus", „Acta Baltico-Slavica", „Cognitive Studies | Études cognitives", „Colloquia Humanistica", „Slavia Meridionalis", „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa", „Studia Litteraria et Historica" i „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej") oraz prowadzi pięć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach", „Literatura na Pograniczach", „Kultura na Pograniczach", „Prace Slawistyczne: Slavica" oraz „Idee Wędrujące na Słowiańskich Bałkanach". Sporadycznie wydaje prace poza seriami. Od 2014 roku czasopisma, a od 2016 roku książki są publikowane w otwartym dostępie.
Jako wydawca IS PAN jest członkiem komitetu: Commitee on Publication Ethics (COPE) oraz organizacji Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Należy do grupy Świadomych Wydawców oraz do Polskiej Izby Książki (PIK).
Indeksuje swoje publikacje w wielu renomowanych bazach: Book Citation Index (Clarivate Analytics), Central and Eastern European Online Library, Directory of Open Access Journals, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analitics), ERIH Plus oraz Scopus (Elsevier).
Wydawnictwo IS PAN współpracuje z innymi instytucjami (Fundacja Slawistyczna, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Śląski, Muzeum Okręgowe w Suwałkach) oraz wydawnictwami (Lexis, PWN, Rys, WUW).

 

Kontakty
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel. 22 827 17 41
e-mail: wydawnictwo@ispan.waw.pl

 

Pracownicy wydawnictwa:
dr Dorota Leśniewska, kierowniczka (dyżur: czwartek 11-14; dyżur mailowy: środa godz. 10-15); dorota.lesniewska@ispan.waw.pl  


lic. Jakub Ozimek, sekretarz, redaktor (dyżur e-mailowy: czwartek 9-16); jakub.ozimek@ispan.waw.pl  

mgr inż. Iwona Tomaszewska, dystrybucja (dyżur: poniedziałek – piątek, godz. 10-15); iwona.tomaszewska@ispan.waw.pl 
mgr Piotr Otręba, administrator Platformy Czasopism IS PAN; repozytorium iReteslaw; admin@ispan.waw.pl 

dr Anna Boguska, sprawdzanie zapożyczeń


mgr Małgorzata Chudzyńska, redakcja bibliografii 


mgr Barbara Grunwald-Hajdasz, redaktorka


mgr Jerzy Pieńkowski, skład
dr Jacek Serwański, redaktor
mgr Piotr Styk, redaktor 

 

1. Polityka wydawnicza
2. Etyka publikowania
3. Proces publikowania
4. Archiwizacja

 


Aktualny katalog SOW


 

 

Dystrybucja:
Wydawnictwa IS PAN można kupić w internetowej księgarni wysyłkowej IS PAN http://ispan.waw.pl/ksiegarnia lub zamówić w wybranych księgarniach i u dystrybutorów na terenie całego kraju


Regulamin sprzedaży internetowej wydawnictw IS PAN

 

Instrukcje dla autorów:
Instrukcja dla autorów monografii i artykułów w pracach zbiorowych:
- w języku polskim
- w języku angielskim
- osadzanie czcionek w pliku
Instrukcja dla autorów artykułów w czasopismach znajduje się w dziale „About/Submissions" każdego czasopisma na Platformie Czasopism IS PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php).