Studia doktoranckie

 


KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH


 

dr hab., prof. IS PAN Nicole Dołowy-Rybińska, e-mail: nicoledolowy@gmail.com 
dyżury: w dniach i w godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12

 


SEKRETARZ STUDIÓW DOKTORANCKICH


       

dr Anna Boguska,

e-mail: studia.doktoranckie@ispan.waw.pl, anna.boguska@ispan.waw.pl 
dyżury: w dniach i w godzinach zjazdów doktoranckich, ul. Jaracza 6/12 (z przerwą na kulturoznawcze seminarium naukowe), ul. Jaracza 1.