Plan zajęć 2018/2019

 

 

Instytut Slawistyki PAN

Studia doktorancie 2018/19
PLAN ZAJĘĆ

 

wersja do pobrania w pdf

 

PAŹDZIERNIK 2018

 

1 PAŹDZIERNIKA, poniedziałek (sala nr 166 im. Stanisława Staszica, Pałac Staszica)
10.00-11.30 Wykład inauguracyjny dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
11.30-12.30 Spotkanie organizacyjne dla studentów wszystkich lat
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
12.30-13.00 Przerwa
13.00-14.30 Podstawy socjolingwistyki (podejście kulturoznawcze)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
14.45-16.15 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem
16.30-18.45 Podstawy socjolingwistyki (podejście językoznawcze)
prof. Robert Borges

 

2 PAŹDZIERNIKA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15-11.45 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion

12.00- 13.30 Seminarium kulturoznawcze /językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.45 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
17.00-18.30 Podstawy socjolingwistyki (podejście kulturoznawcze)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

LISTOPAD 2018

 

5 LISTOPADA, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-11.15 Podstawy socjolingwistyki (podejście językoznawcze)
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
11.30-13.00 Podstawy socjolingwistyki (podejście językoznawcze)
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
13.00-14.15 Przerwa
14.15-15.45 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem
16.00-17.30 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem

 

6 LISTOPADA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15-11.45 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze /językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.00 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
16.15-18.30 Podstawy socjolingwistyki (podejście kulturoznawcze)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

GRUDZIEŃ 2018

 

3 GRUDNIA, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-11.15 Podstawy socjolingwistyki (analiza dyskursu) (in English) dr Daniel Cardoso
11.30-13.00 Podstawy socjolingwistyki (podejście kulturoznawcze)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
13.00-14.15 Przerwa
14.15-15.45 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem
16.00-18.15 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem

 

4 GRUDNIA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15-11.45 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze /językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.00 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
16.15-17.45 Metodologia badań socjolingwistycznych (kulturoznawstwo)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

5 GRUDNIA, środa (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-13.30 Warsztaty: płeć w życiu akademickim i badaniach naukowych dr Patrycja Dołowy

 

STYCZEŃ 2019

 

14 STYCZNIA, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-10.30 Podstawy socjolingwistyki (etnologia) dr Tomasz Rakowski/
dr Piotr Cichocki
10.45-12.15 Podstawy socjolingwistyki (etnologia) dr Tomasz Rakowski/
dr Piotr Cichocki
12.15-13.30 Przerwa
13.30-15.00 Podstawy socjolingwistyki (analiza dyskursu) dr Elżbieta Janicka

15.15-17.30 Podstawy socjolingwistyki (analiza dyskursu) dr Elżbieta Janicka

 

15 STYCZNIA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15-11.45 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze/językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.00 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
16.15-17.45 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem

 

LUTY 2019

 

4 LUTEGO, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-10.30 Podstawy socjolingwistyki (etnologia) dr Tomasz Rakowski /
dr Piotr Cichocki
10.45-12.15 Podstawy socjolingwistyki (etnologia) dr Tomasz Rakowski /
dr Piotr Cichocki
12.15-13.30 Przerwa
13.30-15.00 Podstawy socjolingwistyki (analiza dyskursu) dr Elżbieta Janicka
15.15-17.30 Podstawy socjolingwistyki (analiza dyskursu) dr Elżbieta Janicka

 

5 LUTEGO, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15-11.45 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze/językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.00 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
16.15-17.45 Metodologia badań socjolingwistycznych (kulturoznawstwo)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

MARZEC 2019

 

4 MARCA, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-10.30 Podstawy socjolingwistyki (etnologia) dr Tomasz Rakowski /
dr Piotr Cichocki
10.45-12.15 Metodologia badań socjolingwistycznych (etnologia)
dr Tomasz Rakowski / dr Piotr Cichocki
12.15-13.30 Przerwa
13.30-15.00 Metodologia badań socjolingwistycznych (językoznawstwo)
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
15.15-17.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (językoznawstwo)
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

 

5 MARCA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15 – 11.45 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze/językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.45 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
17.00-18.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (kulturoznawstwo)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

KWIECIEŃ 2019

 

1 KWIETNIA, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-10.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (etnologia) dr Tomasz Rakowski /
dr Piotr Cichocki

10.45-12.15 Metodologia badań socjolingwistycznych (etnologia) dr Tomasz Rakowski /
dr Piotr Cichocki

12.15-13.30 Przerwa
13.30-15.00 Metodologia badań socjolingwistycznych (językoznawstwo)
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

15.15-17.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (językoznawstwo)
dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

 

2 KWIETNIA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15-11.45 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze/językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.00 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
16.15-18.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (kulturoznawstwo)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

MAJ 2019

 

6 MAJA, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)

9.00-10.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (etnologia) dr Tomasz Rakowski /
dr Piotr Cichocki
10.45-12.15 Metodologia badań socjolingwistycznych (etnologia) dr Tomasz Rakowski /
dr Piotr Cichocki
12.15-13.30 Przerwa
13.30-15.00 Metodologia badań socjolingwistycznych (kulturoznawstwo)
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
15.15-17.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (analiza dyskursu)
dr Elżbieta Janicka

 

7 MAJA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem
10.15–11.45 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze/językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.00 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
16.15-18.30 Humanistyka cyfrowa dr Paweł Kowalski z zespołem

 

CZERWIEC 2019

 

3 CZERWCA, poniedziałek (ul. Jaracza 6 m 12)
9.00-10.30 Metodologia badań socjolingwistycznych (analiza dyskursu)
dr Elżbieta Janicka
10.45-12.15 Metodologia badań socjolingwistycznych (analiza dyskursu)
dr Elżbieta Janicka
12.15-13.15 Przerwa
13.15-15.30 Humanistyka cyfrowa (dokumentacja języków I)
prof. Tomasz Wicherkiewicz
15.45-18.00 Humanistyka cyfrowa (dokumentacja języków II)
prof. Tomasz Wicherkiewicz

 

4 CZERWCA, wtorek (ul. Jaracza 6 m 12)
8.30-10.00 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
10.15-11.45 Academic Writing - mgr Ludmiła Janion
12.00-13.30 Seminarium kulturoznawcze/językoznawcze
13.30-14.30 Przerwa
14.30-16.00 Seminarium doktoranckie dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
16.15-17.45 Humanistyka cyfrowa, wykorzystanie nowych mediów w badaniach nad mniejszościami językowymi dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

UWAGA: seminarium kulturoznawcze odbywa się w Instytucie Psychologii PAN, ul Jaracza 1.