LISTA RANKINGOWA II ETAPU REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

(suma punktów z I i II etapu)

 

Symbol

LICZBA PUNKTÓW

14

Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie        100 pkt

04

Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie        100 pkt

13

Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie        88 pkt

12

Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie        84 pkt

06

Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie        74 pkt

09

Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie        70 pkt

01

Niezakwalifikowany/a na studia doktoranckie       38 pkt

08

Niezakwalifikowany/a na studia doktoranckie       38 pkt

LISTA RANKINGOWA I ETAPU REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

 

Symbol

LICZBA PUNKTÓW

14

60 zakwalifikowany/a do II etapu

04

60 zakwalifikowany/a do II etapu

12

49 zakwalifikowany/a do II etapu

13

48 zakwalifikowany/a do II etapu

06

44 zakwalifikowany/a do II etapu

09

40 zakwalifikowany/a do II etapu

01

30 zakwalifikowany/a do II etapu

08

30 zakwalifikowany/a do II etapu

11

29 niezakwalifikowany/a do II etapu

02

29 niezakwalifikowany/a do II etapu

05

29 niezakwalifikowany/a do II etapu

03

25 niezakwalifikowany/a do II etapu

10

15 niezakwalifikowany/a do II etapu

07

12 niezakwalifikowany/a do II etapu

 

REKRUTACJA NA INTERDYSCYPLINARNE DOKTORANCKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: POGRANICZA, MNIEJSZOŚCI, MIGRACJE W PERSPEKTYWIE SOCJOLINGWISTYCZNEJ

 

INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDIES IN HUMANITIES: BORDERLANDS, MINORITIES, MIGRATIONS IN SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE – ADMISSION PROCEDURES
(English version)

 

Instytut Slawistyki PAN
ogłasza nabór na
INTERDYSCYPLINARNE DOKTORANCKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: POGRANICZA, MNIEJSZOŚCI, MIGRACJE W PERSPEKTYWIE SOCJOLINGWISTYCZNEJ
na lata 2018/2019-2022/2023

 

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).


Zakres merytoryczny studiów doktoranckich:
Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.


Rekrutacja na stacjonarne interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne w Instytucie Slawistyki PAN odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (I etap rekrutacji, możliwość zdobycia 60 punktów) oraz ocena rozmowy kwalifikacyjnej (II etap rekrutacji, możliwość zdobycia 40 punktów).

Czytaj więcej: REKRUTACJA NA INTERDYSCYPLINARNE DOKTORANCKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: POGRANICZA, MNIEJSZOŚCI,...