Franciszek Rapacki (IV rok) urlop

Franciszek Rapacki – absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Europy Wschodniej UW

 

Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN


Obszary zainteresowań naukowych:
- etniczność i nacjonalizm
- pamięć zbiorowa, mity społeczne
- wielokulturowość i pogranicza
- kultura alternatywna

 

Udział w konferencjach:
- Konferencja Studenckiego Koła Kulturoznawczego Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego „Pogranicza-obszary badawcze": Nad Tatrami się błyska. Tożsamość etniczna na Spiszu – między narodami a regionem.

- Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedry Judaistyki UJ, „Roots & Routes Tożsamość Diaspory. Korzenie i Drogi": Słowianie Bukowiny i Maramureszu – różne warianty tożsamościowe.
- Międzynarodowa Konferencja Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Slawistycznej „Wydarzenia – od traumy do euforii": Symbole wspólnotowej pamięci i laboratorium kijowskiego Majdanu.
- Sesja doktorancka IS PAN, Warszawa, 2012 r.: Zarys historii obrządków wschodnich na obszarze północnych Węgier do 1918 roku.
- Sesja doktorancka IS PAN, Warszawa, 2013 r.: Rusini i Ukraińcy na Słowacji po 1989 roku – zarys zagadnienia po pierwszych badaniach na Preszowszczyźnie.
- Sesja doktorancka IS PAN, Warszawa, 2015 r.: Kijowski Majdan jako filtr i katalizator ukraińskiej tożsamości.

 

Publikacje:
Zarys historii obrządków wschodnich na północnych obszarach Królestwa Węgier, „Adeptus" 2013, nr 1. S. 31–43.

 

Dodatkowe informacje:
Autor publikacji w pismach społeczno-politycznych, m.in. Znak, Kultura Liberalna, Rzeczpospolita – Plus Minus.