Elżbieta Manuiło (IV rok) urlop

Elżbieta Manuiło - mgr językoznawstwa, absolwentka slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim

 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Duma

 

Kontakt: elzbieta.manuilo@gmail.com

 

Obszar badań naukowych:

- języki południowosłowiańskie na tle porównawczym – w szczególności chorwacki

- region Bałkanów Zachodnich

- etnolingwistyka

- socjolingwistyka

 

Udział w konferencjach:

- III Łódzka Wiosna Młodych Historyków, 19.03.2010

Referat: Kukułeczka kuka – co ma Malowany ptak do Górskiego Wieńca – obraz kukułki na tle kultury Słowiańszczyzny

- konferencja międzynarodowa: Konferenz Junge Slavistik im Dialog, Kilonia, 7.02.2011 – Referat:Der Storch und die Schwalbe in Kultur und Glauben der Slaven.

- konferencja międzynarodowa: 2. međunarodna kroatološka konferencija, Zagrzeb, 29.09.2011 – gość specjalny.

- międzynarodowa II interdyscyplinarna konferencja naukowa doktorów i doktorantów „Role Społeczne Wczoraj i Dziś”, Warszawa, 07.12.2012 –

Referat: Od krawcowej do psycholożki, czyli tendencje ewolucji języka polskiego w dziedzinie rzeczowników tytularnych, nazw zawodów i stanowisk rodzaju żeńskiego.

 

Spis publikacji:

- Kukułeczka kuka – co ma Malowany ptak do Górskiego Wieńca – obraz kukułki na tle kultury Słowiańszczyzny, [w:] Vade Nobiscum IV 2010, Uniwersytet Łódzki, ISBN: 978-83-60604-72-4.

 

Stypendia, nagrody:

- 2009/2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

- 2011/2012 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

- 2011/2012 Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

- 2011/2012 Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

- 04.2010, Wyróżnienie w konkursie: „Przedsiębiorcza Akcja Filmowa” organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza

- 06.2010, III miejsce w ogólnopolskim konkursie Vlepka o Chopinie organizowanym przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej

- 04.2011, III miejsce w ogólnopolskim konkursie filmowym MovieFon organizowanym przez NZS na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- 02.2011, Nagroda w międzynarodowym konkursie internetowym, Centrum języka słoweńskiego jako drugiego/obcego języka przy Słowenistyce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Lublanie

- 06.2012, Finalista ogólnopolskiego konkursu „Studencki Nobel 2012” w branży „Języki obce”

 

Wyjazdy zagraniczne:

- Ukraina, Kijów, 03-23.07.2009, Letnia Sesja w Międzynarodowej Szkole Ukrainistyki ISUS przy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zakończona certyfikatem nr 248.