STATUT KOŁA NAUKOWEGO DOKTORANTÓW INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN


 

 

TREŚĆ STATUTU

 

Koło Naukowe Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN działa od 2014 roku. Opiekunką Koła Naukowego jest dr Iwona Bielińska-Gardziel, a jej zastępczynią dr Joanna Panasiuk.

 

Główne cele Koła Naukowego Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN:

 

• popularyzacja tematów slawistycznych w instytucjach edukacyjnych (szkołach, domach dziecka, domach kultury)
• organizacja konferencji naukowej (w tym przygotowanie publikacji pokonferencyjnej)
• organizacja wyjazdu naukowego Członków Koła i doktorantów Instytutu Slawistyki PAN (popularyzacja nauki, prezentacja osiągnięć)
• współpraca z redakcją czasopisma ADEPTUS
• popularyzacja działalności Instytutu Slawistyki PAN (w tym działalność kulturalna)

 

Prezes Koła Naukowego Doktorantów – Emilia Rydel
Wiceprezes – Tatsiana Kazak
Skarbnik – Joanna Świątek

 

Członkowie Koła Naukowego

 

1. Małgorzata Dębowczyk
2. Juliya Domitrak
3. Agnieszka Gotówka
4. Tkachuk Jurij
5. Lesia Korostatevych
6. Maurycy Mazurkiewicz
7. Aliaksandr Paharely
8. Franciszek Rapacki
9. Włoskowicz Wojciech