ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19

ZAPROSZENIE NA 15. SESJĘ DOKTORANCKĄ INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN

 

Uprzejmie zapraszamy na 15. Sesję Doktorancką Instytutu Slawistyki PAN,
która odbędzie się
17 kwietnia 2018 roku w godz. 9.45-17.00
w sali 001 Pałacu Staszica.

 

Wykład plenarny pt. „The Yugoslav Legacy and the Current Conflict in Ukraine: How Fake News Can Feed Ethno-Linguistic Nationalism" wygłosi prof. Robert Greenberg (University of Auckland, Nowa Zelandia).

 

PROGRAM 15. NAUKOWEJ SESJI DOKTORANCKIEJ
17 kwietnia 2018r., Warszawa, ul. Nowy Świat 72
(Pałac Staszica, sala 001)


9.45 OTWARCIE SESJI
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Kierowniczka Studiów Doktoranckich

 

10.00-11.00 WYKŁAD PLENARNY

prof. Robert Greenberg (University of Auckland, Nowa Zelandia)
The Yugoslav Legacy and the Current Conflict in Ukraine: How Fake News Can Feed Ethno-Linguistic Nationalism

Moderacja: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

11.00-11.30 przerwa kawowa

 

SESJA I
Moderacja: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

11.30-11.50 Bartosz Cemborowski
Wykorzystywanie cech morfologicznych i leksyki dialektu wielkopolskiego w wypowiedziach internetowych
11.50-12.10 Małgorzata Dębowczyk
Poglądy dotyczące narodów nienależących do wspólnoty słowiańskiej ujęte w badaniach Wacława A. Maciejowskiego nad ustawodawstwem słowiańskim
12.10-12.30 Lesia Korostatevych
Specyfika tłumaczenia nazw własnych w powieści A. Stasiuka "Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)" na język ukraiński
12.30-12.50 dyskusja

 

12.50-14.00 przerwa na obiad

 

SESJA II
Moderacja: dr hab. Aliaksander Smalianczuk, prof. IS PAN

14.00-14.20 Tatsiana Kazak
Muzeum w Grodnie w świetle korespondencji kustosza Józefa Jodkowskiego
14.20-14.40 Aliaksandr Paharely
Swoje ojczyste czy przesądy: problem transformacji elementów kultury wiejskiej w symbole etniczne w dyskursie prasy Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji okresu międzywojennego
14.40-15.00 Iurii Tkachuk
„Piekło galicyjskie" w ukraińskiej i polskiej prozie Iwana Franki i Józefa Rogosza o tematyce naftowej
15.00-15.20 dyskusja

 

15.20-15.40 przerwa kawowa

 

SESJA III
Moderacja: dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN

15.40-16.00 Natalia Tkachyk
Wizerunek Pokucia na łamach „Tygodnika Ilustrowanego"
16.00-16.20 Karina Melnytska
Między podziałami a wspólnotą: symbole narodowe Czarnogóry
16.20-16.40 Natalia Judzińska
Proces instytucjonalizacji „getta ławkowego" w Uniwersytecie Stefana Batorego. Przypadek Rywki Profitkier
16.40-17.00 dyskusja

 

17.00 zamknięcie sesji

Życzenia Świąteczne

 

Marzeń, o które warto walczyć,
Radości, którymi warto się dzielić,
Przyjaciół, z którymi warto być,
I nadziei, bez której nie da się żyć.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

składa
Dyrekcji Instytutu Slawistyki PAN,

naszym Mistrzom,

wszystkim byłym i obecnym Pracownikom,

Współpracownikom

oraz Przyjaciołom Instytutu


Samorząd Doktorantów IS PAN

 

Честита Коледа и Весела Нова Година!
Sretan Božić I sretna Nova godina
Вiншуем з Калядамi i Новым годам!
Веселих Різдвяних Свят і Щасливого Нового Року
Весёлого Рождества и Cчастливого Нового года
Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok
Sărbatorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate

Jednou v roce,na Vánoce, zázrak se stane. Ať o něj nepřijdeša dárek dostaneš, který tě uhrane.

Až kouknete pod stromeček, ať najdete nejeden dáreček, který vás hrozně moc potěší, přejeme k Vánocům to nejlepší.
Karácsonyi angyal ablakodba szálljon,nézzen be Tehozzád, s szeretetet lásson.Betlehem csillaga Terád vigyázzon,s mindnyájatokat a Jóisten megáldjon!


I.C., M.D., J.D.,T.K., E.R.

Uprawianie nauki - relacja z warsztatów dla doktorantów IS PAN

Uprawianie nauki - relacja z warsztatów dla doktorantów IS PAN

7 listopada na warsztacie doktoranckim „Uprawianie nauki" prowadzonym przez prof. Lillę Moroz-Grzelak, doktorantka IV roku Agnieszka Gotówka, przedstawiła referat pt. „Językowy obraz świata – problemy metodologiczne". Prelegentka zaprezentowała wyniki swoich badań nad językowym obrazem świata mieszkańców obszarów górskich, podzieliła się doświadczeniem prowadzenia wywiadów z góralami. Rzetelnie przygotowany materiał teoretyczny przyczynił się do aktywnej dyskusji o aspektach opisu rzeczywistości przy pomocy narzędzi językoznawczych, a także o zaletach i niedostatkach związanych z wykorzystywaniem słowników amatorskich, jak i gwarowych słowników internetowych. Warsztaty tego rodzaju pomagają doktorantom rozszerzyć swoje kompetencje miękkie oraz służą motywacji do dalszej pracy naukowej. Przede wszystkim są źródłem nowych idei dla młodych badaczy i pomagają spojrzeć na badania z różnych perspektyw.

LK (ER)

 

 

 

 

„KOŻDYN JEDYN EJBER SZRAJBIE PO NASZYMU" – ZAJĘCIA MGRA BARTOSZA CEMBOROWSKIEGO W GIMNAZJUM W MIĘDZYCHODZIE

 

27 października 2017 roku w Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie odbył się wykład mgra Bartosza Cemborowskiego pt. "Kożdyn jedyn ejber szrajbie po naszymu" – czy gwary wielkopolskie faktycznie zanikają? Celem zajęć była popularyzacja wyników badań prowadzonych w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W trakcie pierwszej części zajęć mgr Cemborowski przedstawił cele badawcze swojej pracy doktorskiej pt. „Prestiż i funkcjonowanie gwar wielkopolskich w przestrzeni medialnej", pisanej pod opieką dr hab. prof. IS PAN Ewy Golachowskiej, tradycyjną (polegającą na wywiadach otwartych z użytkownikami gwar wielkopolskich w terenie) oraz innowacyjną (polegającą na zbieraniu materiału dialektologicznego i informacji na temat lokalnego języka poprzez sieć internetową) metodologię prowadzonych badań, zarys informacji na temat dialektu wielkopolskiego i gwar, a także wpływ języka niemieckiego na użytkowników (tu szczególnie zjawisko bilingwizmu językowego oraz interferowania elementów składniowych i leksykalnych z sąsiedniego języka). Doktorant Instytutu Slawistyki PAN zaprezentował również zagadnienie pogranicza polsko-niemieckiego i różnego stosunku użytkowników wobec gwar po stronie polskiej i niemieckiej, analizę „śladów" po dawnych mieszkańcach, zagadnienie dyglosji (w ujęciu Fergusona) oraz zjawisko rosnącego prestiżu gwar wielkopolskich wśród użytkowników. Na koniec prowadzący pokazał przykłady rezultatów badań i opublikowane dotychczas wyniki w postaci fragmentów artykułów.

 

Czytaj więcej: „KOŻDYN JEDYN EJBER SZRAJBIE PO NASZYMU" – ZAJĘCIA MGRA BARTOSZA CEMBOROWSKIEGO W GIMNAZJUM W...

Doktoranci Instytutu Slawistyki PAN o Grodnie – początek roku akademickiego 2017/2018

 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 rozpoczęła nowy cykl spotkań naukowych, organizowanych przez doktorantów Instytutu Slawistyki PAN, związanych z ich zainteresowaniami badawczymi. Pierwsze spotkanie zostało poświęcone niedawno opublikowanej książce autorstwa naszej doktorantki Tatiany Kasatej i grodzieńskiego historyka Andrzeja Waszkiewicza pt. „Зусім іншы горад. Гродна і гродзенцы ў вусных успамінах / Zupełnie inne miasto. Grodno i Grodnianie we wspomnieniach ustnych". O jej powstaniu szczegółowo opowiedziała Tatsiana Kazak (doktorantka IS PAN), która brała udział w powstawaniu zbioru i zbierała relacje wśród mieszkańców Grodna. Uczestnikiem tego panelu był również Aleksander Paharely (doktorant IS PAN). Jego głos w dyskusji dotyczył przede wszystkim badań oral history w kontekście problematyki historii miasta. Nasz doktorant opowiadał także o swoich badaniach w tej części Europy. Wspomnienia mieszkańców Grodna zostały zebrane nie tylko w formie pisemnej, ale doczekały się formy multimedialnej. Link do filmu publikujemy poniżej, natomiast egzemplarze książki obecnie znajdują się w zbiorach biblioteki Instytutu Slawistyki PAN.
Spotkanie zostało zainicjowane i przeprowadzone przez Małgorzatę Dębowczyk i Emilię Rydel.

E.R.

 

 

Promocja książki w maju 2017 r.

 

Link do filmu:
https://drive.google.com/file/d/0B9PnyC6Y3Ry2Y09EcktDd0lxUE0/view 

Sukces doktorantki w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego na najlepszą pracę magisterską z obszaru humanistyki i nauk społecznych

 

Doktorantka Instytutu Slawistyki PAN, Emilia Rydel, została nagrodzona w XXII edycji konkursu imienia Jana Józefa Lipskiego na najlepsze prace magisterskie. Za dysertację zatytułowaną „Diaspora żydowska w Szanghaju w perspektywie postkolonialnej. Przypadek Anki Votickiej" napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Domańskiej, nasza doktorantka otrzymała nagrodę II stopnia. Jednymi z celów konkursu było wyróżnienie najzdolniejszych absolwentów wydziałów humanistycznych i wprowadzenie ich do środowiska naukowego. Nagrodzone teksty odnosiły się do różnych dziedzin humanistyki i tematów, takich jak historia i teoria literatury, wiedza o współczesnej kulturze, dyskryminacja i stereotypy, czy Varsaviana. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 czerwca 2017 roku w Pałacu Staszica.

E.R.

 

ZAPROSZENIE NA PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Miłosza Zielińskiego, niedawnego doktoranta Instytutu Slawistyki PAN, która odbędzie się 23 października o godz. 10.30 w s. 107 budynku głównego Uniwersytetu SPWS (ul. Chodakowska 19/31).


Tytuł rozprawy: Między filozofem a starostą. Dylematy tożsamości regionalnej obwodu kaliningradzkiego i jego mieszkańców po 1991 r

WKŁAD IS PAN W ROZWÓJ STUDIÓW BUKOWINOZNAWCZYCH

 

Doktorantka Instytutu Slawistyki PAN Karina Stempel-Gancarczyk wzięła udział w organizowanej w Rumunii i na Ukrainie międzynarodowej konferencji „Bucovina şi bucovinenii în istorie" (A XXV-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice. Conferință consacrată împlinirii a 25 de ani de la înființarea Institutului „Bucovina" al Academiei Române, RădăuţiRadowce 29.09 – Czerniowce 30.09.2017 r.), na której wygłosiła referat pt.: Graiurile poloneze în Bucovina românească – trecut și prezent (o schiță a problemei) (Polskie gwary na Bukowinie rumuńskiej – historia i dzień dzisiejszy [zarys problematyki]). W konferencji uczestniczyli naukowcy m.in. z Rumunii, Ukrainy, Niemiec i Mołdawii. 25. konferencja naukowa organizowana przez Instytut „Bukowina" z Radowiec (Rumunia) była jednocześnie jubileuszem – Instytut, ściśle związany z Akademią Rumuńską, prowadzi badania bukowińskie od 25 lat i pogłębia wiedzę na temat regionu, organizując coroczne sesje naukowe oraz wydając czasopismo „Analele Bucovinei". Referat przedstawiony przez doktorantkę IS PAN został przygotowany w ramach grantu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa kulturowego" (NPRH 1bH 15 0354 83).
Więcej informacji o konferencji: http://bucpress.eu/cultura/la-cernauti-s-a-desfasurat-5028 

ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 NA STUDIACH DOKTORANCKICH

 

Inauguracja roku akademickiego studiów doktoranckich
prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN
odbędzie w dniu 3. października
o godzinie 11:00 w Pałacu Staszica w sali nr 103.


Wykład inauguracyjny pt.
Wielkie Morawy podstawą średniowiecznej tradycji historycznej
państw Europy Środkowej, czyli do czego prowadzi
praca nad dysertacją doktorską
,

wygłosi prof. dr hab. Ryszard Grzesik.Po wykładzie odbędzie się rozmowa o książce A. F. Waszkiewicza i T. U. Kasatej, Зусім іншы горад. Гродна і гродзенцы ў вусных успамінах / Zupełnie inne miasto. Grodno i grodnianie we wspomnieniach ustnych.
Prowadzenie, doktorantki IS PAN: Tatsiana Kazak, Małgorzata Dębowczyk, Emilia Rydel

MGR KARINA STEMPEL-GANCARCZYK NA KONFERENCJI „ZWIĄZKI POLSKO-RUMUŃSKIE W HISTORII I KULTURZE" (SUCEAVA, 7-9.09.2017)

 

„Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa kulturowego" to grant dofinansowany przez Narodowy program Rozwoju Humanistyki, który realizowany jest w oparciu o badania terenowe przeprowadzane na obszarze Bukowiny rumuńskiej i ukraińskiej. Przedstawienie materiału badawczego na terenie, którego dotyczą badania, ma duże znaczenie, ponieważ pozwala lokalnej społeczności pogłębić wiedzę na własny temat i skonfrontować się z opiniami i wnioskami badaczy. 8 września bieżącego roku na międzynarodowej konferencji naukowej „Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze", organizowanej w ramach Dni Polskich w Suczawie (7-9.09.2017) przez Związek Polaków w Rumunii, wystąpiła uczestniczka studiów doktoranckich Instytutu Slawistyki PAN Karina Stempel-Gancarczyk, prezentując (jako wykonawczyni grantu) materiał badawczy zebrany wśród Polaków mieszkających na terenie tego państwa. Podczas konferencji doktorantka wygłosiła referat pt. „Biografie językowe a zanikanie gwar na Bukowinie. Wybrane przykłady", a w ramach swojego wystąpienia zaprezentowała również fragmenty nagrań oraz materiał fotograficzny.

 

Fot. Związek Polaków w Rumunii

 

Czytaj więcej: MGR KARINA STEMPEL-GANCARCZYK NA KONFERENCJI „ZWIĄZKI POLSKO-RUMUŃSKIE W HISTORII I KULTURZE"...

WYKŁAD MGRA WOJCIECHA WŁOSKOWICZA W WIEDNIU

 

20 czerwca 2017 r. mgr Wojciech Włoskowicz, doktorant IS PAN i stypendysta Narodowego Centrum Nauki, wygłosił w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu wykład pt. „Österreichisch-ungarische Militärterminologie im Polnischen" [Austro-węgierska terminologia wojskowa w języku polskim].
Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od podania przykładów ze znanej komedii „CK Dezerterzy", w której austro-węgierskie stopnie wojskowe noszą po polsku rozmaite nazwy, będąc ilustracją niekonsekwencji terminologicznej, typowej w polszczyźnie dla słownictwa z omawianego kręgu tematycznego. W kolejnej części wystąpienia mgr Włoskowicz naszkicował główne założenia teorii pola wyrazowego Josta Triera i przedstawił argumenty przemawiające za postrzeganiem grup stopni wojskowych jako pól pojęciowych, co jest perspektywą przydatną przy kontrastywnej analizie austro-węgierskich i polskich systemów stopni wojskowych.
Następnie prelegent objaśnił pojęcie ekwiwalencji przekładowej oraz różnicę między ekwiwalencją formalną a dynamiczną, jak również główne cechy charakteryzujące ekwiwalencję terminologiczną (pojęciową).
Zasadniczą część wystąpienia stanowiło zestawienie austro-węgierskiego i polskiego (przedwojennego) systemu stopni wojskowych. Porównaniu temu towarzyszyło wskazanie wspólnych lub paralelnych etymologii niektórych nazw stopni wojskowych oraz widocznych w omawianej terminologii różnic słowotwórczych między językiem niemieckim a polskim. W tym kontekście szczególna uwaga poświęcona została przekładowi na j. polski nazw stopni „Oberleutnant" i „Feldmarschall-Leutnant".
W ostatniej części wykładu zaprezentowane zostały rozwiązania terminologiczne i translacyjne obecne w polskich tłumaczeniach prac austriackich oraz w polskich pracach dotyczących armii austro-węgierskiej.

 

Źródło: materiały prasowe

MGR JOANNA ŚWIĄTEK O STUDIACH DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE SLAWISTYKI PAN

 

(kliknij w obraz, żeby otworzyć film)

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD WOJCIECHA WŁOSKOWICZA W WIEDNIU

 

20 czerwca 2017 r. o godz. 18:30 mgr Wojciech Włoskowicz wygłosi w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu (Boerhaavegasse 25) wykład pt. „Österreichisch-ungarische Militärterminologie im Polnischen". Wystąpienie poświęcone będzie semantycznym, leksykologicznym, słowotwórczym i translatorycznym aspektom wprowadzania do tekstów polskojęzycznych (tłumaczonych i oryginalnych) austro-węgierskiej terminologii wojskowej, głównie nazw stopni wojskowych. Serdecznie zapraszamy.

 

                                   

WYKŁAD MGR GABRIELI AUGUSTYNIAK-ŻMUDY W CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU

 

26 maja 2017 r. w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbył się wykład mgr Gabrieli Augustyniak-Żmudy pt. Biografie językowe mieszkańców Bukowiny Karpackiej. Wykład odbył się w ramach Dni Kultury Polskiej.

 

 

Czytaj więcej: WYKŁAD MGR GABRIELI AUGUSTYNIAK-ŻMUDY W CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W...

14. NAUKOWA SESJA DOKTORANCKA - ZDJĘCIA

 

 

 

 

Foto: Joanna Panasiuk

 

  

 

  

Czytaj więcej: 14. NAUKOWA SESJA DOKTORANCKA - ZDJĘCIA

MGR WOJCIECH WŁOSKOWICZ NA WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI

 

19 maja na 8. Warszawskich Targach Książki mgr Wojciech Włoskowicz wystąpił z wykładem pt. „Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości". Organizatorem wykładu była Polska Akademia Nauk.

 

fot. Jakub Ostałowski


Więcej informacji: http://www.naukaonline.pl/news/item/3828-dzis-karpaty-i-egipt-jutro-zaby-i-haremy-czyli-pan-na-wtk 

WYKŁAD WOJCIECHA WŁOSKOWICZA NA POSIEDZENIU ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR KARTOGRAPHISCHE ORTSNAMENKUNDE

 

4 maja 2017 r. podczas 97. posiedzenia Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (Grupa Robocza ds. Toponomastyki Kartograficznej) mgr Wojciech Włoskowicz wygłosił wykład pt. „Sprachtheoretische Aspekte der Endo- und Exonymie: Semantik, kommunikative Gemeinschaften und Funktionen von Eigennamen" („Teoretycznojęzykowe aspekty egzo- i endonimii: semantyka, wspólnoty komunikatywne i funkcje nazw własnych").
Afiliowana przy Austriackiej Akademii Nauk Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde (http://www.oeaw.ac.at/ako/) jest centralnym gremium koordynującym działalność wszystkich austriackich instytucji federalnych i krajowych oraz instytutów naukowych zajmujących się nazewnictwem geograficznym. Jednym z jej głównych zadań jest standaryzacja nazewnictwa geograficznego Austrii zgodnie z wytycznymi ONZ.
Wykład odbył się w głównej siedzibie Austriackiej Akademii Nauk przy Dr.-Ignaz-Seipel-Platz w Wiedniu.

 

Fot. W. Włoskowicz.

PROGRAM 14. NAUKOWEJ SESJI DOKTORANCKIEJ

 

Serdecznie zapraszamy
na 14. Naukową Sesję Doktorancką,
która odbędzie się 25 kwietnia 2017r.,
Warszawa, ul. Nowy Świat 72
(Pałac Staszica, sala 022)


PROGRAM

WOJCIECH WŁOSKOWICZ NA WARSZTATACH WIEDEŃSKIEJ GERMANISTYKI

 

W dniach 7-8 kwietnia 2017 mgr Wojciech Włoskowicz, wziął udział w warsztatach „Sprachwissenschaftliche Dissertationsprojekte der Wiener Germanistik and friends 2017" („Językoznawcze projekty dysertacyjne Wiedeńskiej Germanistyki i przyjaciół") organizowanych przez doktorantów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Instytutu Badań Akustycznych Austriackiej Akademii Nauk.

Podczas warsztatów Wojciech Włoskowicz wystąpił z referatem pt. „Dreiteiliges Modell der onymischen Semantik und seine Bedeutung für die Theorie des toponymischen Sprachgebrauchs", w którym przedstawił stan teorii semantycznej w onomastyce slawistycznej oraz podstawowe założenia pojęciowej semantyki onimicznej.

 

Czytaj więcej: WOJCIECH WŁOSKOWICZ NA WARSZTATACH WIEDEŃSKIEJ GERMANISTYKI

WYKŁAD WOJCIECHA WŁOSKOWICZA W WIEDNIU

 

6 kwietnia 2017 r. w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu mgr Wojciech Włoskowicz wygłosił wykład pt.: „Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien" („Toponimiczne dziedzictwo monarchii habsburskiej w Galicji").

W wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że okres habsburskiego panowania w Galicji to czas stopniowego rozwoju nowoczesnej administracji. Szły z tym w parze ogromne przedsięwzięcia, takie jak stworzenie katastru czy wykonanie pierwszych dokładnych map topograficznych nowo zajętych przez Austrię terytoriów (tzw. Mapa Miega). Szczegółowe pomiary całej prowincji wykonano łącznie trzykrotnie, a tzw. trzecie zdjęcie topograficzne stało się podstawą mapy Spezialkarte, która polskim instytucjom i turystom służyła jeszcze długo w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

Czytaj więcej: WYKŁAD WOJCIECHA WŁOSKOWICZA W WIEDNIU

WYKŁAD MGR GABRIELI AUGUSTYNIAK-ŻMUDY W IWANO-FRANKIWSKU

27 marca 2017 roku w Instytucie Filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku odbył się wykład mgr Gabrieli Augustyniak-Żmudy, doktorantki Instytutu Slawistyki PAN. Celem wystąpienia było upowszechnienie badań prowadzonych w ramach projektu grantowego Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego, finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a także zaprezentowanie znaczenia badań humanistycznych dla ochrony dziedzictwa kulturowego Polski, Ukrainy i Rumunii. W wykładzie uczestniczyli pracownicy Katedry Języków Słowiańskich (m.in. dr Olena Pelekhata, która w sierpniu 2016 r. uczestniczyła w badaniach terenowych realizowanych w grancie) oraz studenci filologii polskiej i ukraińskiej.

Podczas wystąpienia mgr Gabriela Augustyniak-Żmuda przedstawiła założenia projektu, w tym cele szczegółowe i metody badawcze, wykonane dotychczas prace oraz planowany efekt końcowy. W ramach wykładu doktorantka zaprezentowała także fragmenty rozmów z najstarszą generacją Polaków mieszkających na terenie Bukowiny północnej.

 

Czytaj więcej: WYKŁAD MGR GABRIELI AUGUSTYNIAK-ŻMUDY W IWANO-FRANKIWSKU

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD WOJCIECHA WŁOSKOWICZA W WIEDNIU

 

6 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu
odbędzie się wykład
doktoranta IS PAN i stypendysty Narodowego Centrum Nauki,
mgra Wojciecha Włoskowicza
pt. „Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizien".
Serdecznie zapraszamy

 

Wloskowicz Wieden 1    

SESJA DOKTORANCKA – INFORMACJA

 

Termin nadsyłania tekstów na sesję doktorancką został przesunięty do dnia 31 marca. Przypominamy, że referaty wygłoszone podczas sesji muszą być uprzednio zaakceptowane przez opiekunów/ promotorów naukowych.

ZAPROSZENIE NA 14. NAUKOWĄ SESJĘ DOKTORANCKĄ

 

Instytut Slawistyki PAN
zaprasza na 14. naukową sesję doktorancką,
organizowaną przy udziale Samorządu Doktorantów oraz Koła Naukowego Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN,
która odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku.


Referat naukowy o objętości nieprzekraczającej 20 tysięcy znaków ze spacjami, tj. ok. 7 stron standardowego tekstu (pełną informację na temat zasad redakcji tekstu znajdą Państwo tutaj), zatwierdzony przez opiekunów naukowych/promotorów, prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2017 r.

Teksty prosimy przesyłać na adres: studia.doktoranckie@ispan.waw.pl, wpisując obowiązkowo w tytule maila: Referat na sesję doktorancką 2017.

Po pozytywnych recenzjach teksty w postaci rozszerzonej będą mogły zostać opublikowane w recenzowanym, punktowanym e-czasopiśmie Instytutu Slawistyki PAN „Adeptus. Pismo humanistów", https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index.

WOJCIECH WŁOSKOWICZ WE WSZECHNICY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

Podczas spotkania Wszechnicy PAN w dniu 11 stycznia 2017 r. mgr Wojciech Włoskowicz, doktorant IS PAN, wygłosił popularnonaukowy wykład pt. „Magury, Zwory i Berda. Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości", w którym zapoznał słuchaczy z wybranymi właściwościami nazw geograficznych oraz omówił specyfikę toponimii Karpat jako świadectwa dziejów i kultury tych gór.
Żeby obejrzeć wideo z wykładu, należy kliknąć w obraz.

 

#upowszechnianie #wykład #doktoranci

ŻYCZENIA OD SAMORZĄDU STUDENTÓW

INSTYTUT SLAWISTYKI PAN W GRONIE LAUREATÓW KONKURSU PROPAN

 

Studia Doktoranckie w Instytucie Slawistyki PAN zdobyły wyróżnienie w kategorii
Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk
Wydziału I – Nauk Humanistycznych i Społecznych
w roku 2016

 

REFERAT MGR JOANNY ŚWIĄTEK W RAMACH PANelu WIEDZY

 

W imieniu Samorządu Doktorantów PAN zapraszamy na ostatni w tym roku PANel WIEDZY, który odbędzie się 18 listopada w Klubokawiarni Mam Ochotę, ul. Grójecka 75.


Podczas spotkania Instytut Slawistyki PAN reprezentować będzie doktorantka mgr Joanna Świątek, która wygłosi referat pt. Street art jako artefakt – transfer wartości estetycznej z przedmiotu na dzieło sztuki.

 

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

4 października w Instytucie Slawistyki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Slawistyki PAN. Zebranych w Pałacu Staszica doktorantów i pracowników Instytutu powitała prof. dr hab. Anna Zielińska, dyrektor Instytutu Slawistyki PAN. Prof. Zielińska przedstawiła profil naukowy Instytutu, podkreśliła rolę Studiów Doktoranckich w życiu naukowym IS PAN. Młodym naukowcom życzyła przede wszystkim entuzjazmu badawczego i wolności badań naukowych.
Następnie głos zabrała Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN, która akcentowała między innymi aktywność uczestników Studiów Doktoranckich IS PAN w życiu Akademii. Prof. Moroz-Grzelak przedstawiła doktorantów pierwszego roku i ich opiekunów naukowych. Na końcu młodych adeptów nauki przywitał przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów IS PAN mgr Wojciech Włoskowicz.
W trakcie uroczystości doktoranci pierwszego roku złożyli ślubowanie.
Rok akademicki rozpoczął się wykładem prof. dr hab. Jerzego Dumy pt. Geografia onomastyczna – historia i perspektywy badawcze.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej: INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 W INSTYTUCIE SLAWISTYKI PAN

Inauguracja roku akademickiego
na Studiach Doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN
odbędzie się w dniu 4. października 2016 r.
o godz. 11.00
w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w sali nr 103.


Wykład inauguracyjny
pt. Geografia onomastyczna – historia i perspektywy badawcze
wygłosi prof. Jerzy Duma.

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z 13. SESJI DOKTORANTÓW INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN

fot. Anna Boguska

       

 

 

Czytaj więcej: RELACJA FOTOGRAFICZNA Z 13. SESJI DOKTORANTÓW INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN

13. SESJA DOKTORANTÓW

Dyrekcja Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
oraz
Kierownictwo
Studium Doktoranckiego

uprzejmie zapraszają

na 13. międzynarodową sesję doktorantów

Instytutu Slawistyki PAN,
która odbędzie się 19 kwietnia 2016 r.
w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, w sali 022.

Program sesji znajdą Państwo tutaj.

13. SESJA DOKTORANTÓW

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z organizowaną 19 kwietnia 2016 r. sesją naukową dla doktorantów Instytutu Slawistyki PAN prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2016 r. ostatecznej wersji zatwierdzonego referatu naukowego o objętości nieprzekraczającej 20 tysięcy znaków ze spacjami, tj. ok. 7 stron standardowego tekstu. Pełną informację na temat zasad redakcji tekstu znajdą Państwo tutaj.
Teksty niespełniające tych zasad, niezatwierdzone przez Państwa opiekunów naukowych/promotorów lub przesłane po terminie nie będą mogły być przyjęte do wygłoszenia w czasie sesji doktoranckiej.
Teksty prosimy przesyłać na adres: anna.boguska@ispan.waw.pl, wpisując obowiązkowo w tytule maila: Referat na sesję doktorancką 2016.
Po pozytywnych recenzjach teksty w postaci rozszerzonej będą mogły zostać opublikowane w e-czasopiśmie Instytutu Slawistyki PAN „Adeptus. Pismo humanistów", https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index.

 

MGR WOJCIECH WŁOSKOWICZ PRZEWODNICZĄCYM RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW PAN

 

Informujemy, że doktorant Instytutu Slawistyki PAN, mgr Wojciech Włoskowicz, został wybrany przewodniczącym Rady Samorządu Doktorantów PAN. Rada SD PAN jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu Doktorantów PAN skupiającego ogół uczestników wszystkich studiów III stopnia prowadzonych przez jednostki Akademii. W związku z pełnioną funkcją w pierwszych dniach grudnia 2015 mgr Wojciech Włoskowicz na zaproszenie Prezesa PAN obecny był jako gość na Posiedzeniu Prezydium PAN oraz na 131. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W IS PAN

 

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2015/2016 na Studiach Doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN, która odbędzie się


6 października 2015 r., godz. 11.00


Pałac Staszica, s. 103.
Wykład inauguracyjny pt.
Kulturowe aspekty nazw własnych
wygłosi
dr hab. Wanda Szulowska, prof. Instytutu Slawistyki PAN.

 

Po wykładzie zachęcamy Doktorantów oraz wszystkich Pracowników Instytutu do wysłuchania prelekcji mgr Ewy Serafin nt. finansowania badań naukowych.

 

zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

Instytut Slawistyki PAN zaprasza na sesję naukową doktorantów organizowaną przy macierzystym Studium Doktoranckim. 11. sesja naukowa odbędzie się 8 kwietnia 2014 r.
Teksty (do 6 stron) należy nadsyłać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 1 marca 2014 r.
Materiały nadsyłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Referaty w postaci rozszerzonej, po pozytywnych recenzjach, będą opublikowane w czasopiśmie internetowym Adeptus. Prosimy o stosowanie się do załączonych zasad redakcyjnych.
Teksty prosimy przesyłać na adres: mirek.jankowiak@gmail.com. Każdy referat powinien zostać zaakceptowany przez opiekuna naukowego bądź promotora (własnoręczny podpis na wydruku bądź mail wysłany na podany powyżej adres z informacją o jego zatwierdzeniu).
Do udziału w konferencji zostaną dopuszczone teksty pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową Sesji.

 

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE

Inauguracja roku akademickiego

Dyrekcja Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
oraz
Kierownictwo Studium Doktoranckiego

 

uprzejmie zapraszają

 

na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014

 

1 października 2013 r. o godz. 11:00 w Warszawie
w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72
sala nr 103 im. Stanisława Staszica

 

Wykład inauguracyjny pt.

 
Dawne treści ukryte w słowach - jak etymologia pomaga wniknąć w sposób myślenia naszych przodków

 Prof. Instytutu Slawistyki PAN, dr hab. Mariola Jakubowicz

III Transdycyplinarna Szkoła Letnia c.d.


UWAGA!

szczegóły dotyczące III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej w Baranowie Sandomierskim
2-4 lipca 2013 r.
można odnaleźć pod adresem:

 

http://tslbaranow.blog.pl/aktualnosci/

 

III Transdycyplinarna Szkoła Letnia

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z ustaleniami Ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich  organizatorami w tym roku akademickim  Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla doktorantów są Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny.

 

Czytaj więcej: III Transdycyplinarna Szkoła Letnia

Stypendia z Funduszu Wyszehradzkiego

 

Stypendia są przeznaczone na studia/projekty badawcze określone w złożonym wniosku. Wymagane jest, by kraj obywatelstwa i stałego pobytu były inne niż kraju przyjmującego na stypendium. Stypendia przeznaczone są dla:

- studentów studiów magisterskich;

- studentów studiów doktoranckich i innych studiów podyplomowych

Rodzaje stypendiów:

 

Czytaj więcej: Stypendia z Funduszu Wyszehradzkiego

Granty z Funduszu Wyszehradzkiego

 

1.      Small Grants

 

Z wyjątkiem projektów transgranicznych, podmioty z co najmniej trzech państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) (Republika Czeska, Węgry, Polska i Słowacja), muszą być zaangażowane w projekt (np. V4 organizator i co najmniej dwóch partnerów z V4). Zaleca się jednak, aby obejmować partnerów z wszystkich krajów V4. Każda organizacja lub osoba fizyczna, w świecie (z wyjątkiem instytucji bezpośrednio finansowanych z budżetu państwa), kwalifikuje się do finansowania pod warunkiem, że proponowany projekt wiąże się z państwami Grupy Wyszehradzkiej lub tym rejonem geograficznym.

 

Czytaj więcej: Granty z Funduszu Wyszehradzkiego

PROGRAM OSA

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki we współpracy z Open Society Archiwum w Budapeszcie oferuje staże naukowe w Open Society Archives (OSA) na Central European University w Budapeszcie. W ramach wspólnego projektu zostanie przyznanych corocznie 12 stypendiów dla wybranych naukowców, badaczy i dziennikarzy z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i 3 stypendia dla wnioskodawców spoza V4.

 

Czytaj więcej: PROGRAM OSA