MGR JOANNA ŚWIĄTEK O STUDIACH DOKTORANCKICH W INSTYTUCIE SLAWISTYKI PAN

 

(kliknij w obraz, żeby otworzyć film)

PROGRAM 14. NAUKOWEJ SESJI DOKTORANCKIEJ

 

Serdecznie zapraszamy
na 14. Naukową Sesję Doktorancką,
która odbędzie się 25 kwietnia 2017r.,
Warszawa, ul. Nowy Świat 72
(Pałac Staszica, sala 022)


PROGRAM

SESJA DOKTORANCKA – INFORMACJA

 

Termin nadsyłania tekstów na sesję doktorancką został przesunięty do dnia 31 marca. Przypominamy, że referaty wygłoszone podczas sesji muszą być uprzednio zaakceptowane przez opiekunów/ promotorów naukowych.

ZAPROSZENIE NA 14. NAUKOWĄ SESJĘ DOKTORANCKĄ

 

Instytut Slawistyki PAN
zaprasza na 14. naukową sesję doktorancką,
organizowaną przy udziale Samorządu Doktorantów oraz Koła Naukowego Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN,
która odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku.


Referat naukowy o objętości nieprzekraczającej 20 tysięcy znaków ze spacjami, tj. ok. 7 stron standardowego tekstu (pełną informację na temat zasad redakcji tekstu znajdą Państwo tutaj), zatwierdzony przez opiekunów naukowych/promotorów, prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2017 r.

Teksty prosimy przesyłać na adres: studia.doktoranckie@ispan.waw.pl, wpisując obowiązkowo w tytule maila: Referat na sesję doktorancką 2017.

Po pozytywnych recenzjach teksty w postaci rozszerzonej będą mogły zostać opublikowane w recenzowanym, punktowanym e-czasopiśmie Instytutu Slawistyki PAN „Adeptus. Pismo humanistów", https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 W INSTYTUCIE SLAWISTYKI PAN

Inauguracja roku akademickiego
na Studiach Doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN
odbędzie się w dniu 4. października 2016 r.
o godz. 11.00
w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w sali nr 103.


Wykład inauguracyjny
pt. Geografia onomastyczna – historia i perspektywy badawcze
wygłosi prof. Jerzy Duma.

RELACJA FOTOGRAFICZNA Z 13. SESJI DOKTORANTÓW INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN

fot. Anna Boguska

       

 

 

Czytaj więcej: RELACJA FOTOGRAFICZNA Z 13. SESJI DOKTORANTÓW INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN

13. SESJA DOKTORANTÓW

Dyrekcja Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
oraz
Kierownictwo
Studium Doktoranckiego

uprzejmie zapraszają

na 13. międzynarodową sesję doktorantów

Instytutu Slawistyki PAN,
która odbędzie się 19 kwietnia 2016 r.
w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, w sali 022.

Program sesji znajdą Państwo tutaj.

13. SESJA DOKTORANTÓW

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z organizowaną 19 kwietnia 2016 r. sesją naukową dla doktorantów Instytutu Slawistyki PAN prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2016 r. ostatecznej wersji zatwierdzonego referatu naukowego o objętości nieprzekraczającej 20 tysięcy znaków ze spacjami, tj. ok. 7 stron standardowego tekstu. Pełną informację na temat zasad redakcji tekstu znajdą Państwo tutaj.
Teksty niespełniające tych zasad, niezatwierdzone przez Państwa opiekunów naukowych/promotorów lub przesłane po terminie nie będą mogły być przyjęte do wygłoszenia w czasie sesji doktoranckiej.
Teksty prosimy przesyłać na adres: anna.boguska@ispan.waw.pl, wpisując obowiązkowo w tytule maila: Referat na sesję doktorancką 2016.
Po pozytywnych recenzjach teksty w postaci rozszerzonej będą mogły zostać opublikowane w e-czasopiśmie Instytutu Slawistyki PAN „Adeptus. Pismo humanistów", https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/index.

 

MGR WOJCIECH WŁOSKOWICZ PRZEWODNICZĄCYM RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW PAN

 

Informujemy, że doktorant Instytutu Slawistyki PAN, mgr Wojciech Włoskowicz, został wybrany przewodniczącym Rady Samorządu Doktorantów PAN. Rada SD PAN jest najwyższym organem wykonawczym Samorządu Doktorantów PAN skupiającego ogół uczestników wszystkich studiów III stopnia prowadzonych przez jednostki Akademii. W związku z pełnioną funkcją w pierwszych dniach grudnia 2015 mgr Wojciech Włoskowicz na zaproszenie Prezesa PAN obecny był jako gość na Posiedzeniu Prezydium PAN oraz na 131. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.

ŻYCZENIA OD SAMORZĄDU STUDENTÓW

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W IS PAN

 

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2015/2016 na Studiach Doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN, która odbędzie się


6 października 2015 r., godz. 11.00


Pałac Staszica, s. 103.
Wykład inauguracyjny pt.
Kulturowe aspekty nazw własnych
wygłosi
dr hab. Wanda Szulowska, prof. Instytutu Slawistyki PAN.

 

Po wykładzie zachęcamy Doktorantów oraz wszystkich Pracowników Instytutu do wysłuchania prelekcji mgr Ewy Serafin nt. finansowania badań naukowych.

 

zaproszenie

10. sesja doktorantów

Dyrekcja Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk

oraz

Kierownictwo
Studium Doktoranckiego

uprzejmie zapraszają

na 10. sesję doktorantów,
która odbędzie się

16 kwietnia 2013 r.

w Warszawie
ul. Nowy Świat 72
(sala nr 103, im. Stanisława Staszica)

program

ZAPROSZENIE

 

Instytut Slawistyki PAN zaprasza na sesję naukową doktorantów organizowaną przy macierzystym Studium Doktoranckim. 11. sesja naukowa odbędzie się 8 kwietnia 2014 r.
Teksty (do 6 stron) należy nadsyłać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 1 marca 2014 r.
Materiały nadsyłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Referaty w postaci rozszerzonej, po pozytywnych recenzjach, będą opublikowane w czasopiśmie internetowym Adeptus. Prosimy o stosowanie się do załączonych zasad redakcyjnych.
Teksty prosimy przesyłać na adres: mirek.jankowiak@gmail.com. Każdy referat powinien zostać zaakceptowany przez opiekuna naukowego bądź promotora (własnoręczny podpis na wydruku bądź mail wysłany na podany powyżej adres z informacją o jego zatwierdzeniu).
Do udziału w konferencji zostaną dopuszczone teksty pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową Sesji.

 

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE

III Transdycyplinarna Szkoła Letnia c.d.


UWAGA!

szczegóły dotyczące III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej w Baranowie Sandomierskim
2-4 lipca 2013 r.
można odnaleźć pod adresem:

 

http://tslbaranow.blog.pl/aktualnosci/

 

Inauguracja roku akademickiego

Dyrekcja Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
oraz
Kierownictwo Studium Doktoranckiego

 

uprzejmie zapraszają

 

na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014

 

1 października 2013 r. o godz. 11:00 w Warszawie
w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72
sala nr 103 im. Stanisława Staszica

 

Wykład inauguracyjny pt.

 
Dawne treści ukryte w słowach - jak etymologia pomaga wniknąć w sposób myślenia naszych przodków

 Prof. Instytutu Slawistyki PAN, dr hab. Mariola Jakubowicz

III Transdycyplinarna Szkoła Letnia

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z ustaleniami Ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich  organizatorami w tym roku akademickim  Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla doktorantów są Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny.

 

Czytaj więcej: III Transdycyplinarna Szkoła Letnia

Stypendia z Funduszu Wyszehradzkiego

 

Stypendia są przeznaczone na studia/projekty badawcze określone w złożonym wniosku. Wymagane jest, by kraj obywatelstwa i stałego pobytu były inne niż kraju przyjmującego na stypendium. Stypendia przeznaczone są dla:

- studentów studiów magisterskich;

- studentów studiów doktoranckich i innych studiów podyplomowych

Rodzaje stypendiów:

 

Czytaj więcej: Stypendia z Funduszu Wyszehradzkiego

Granty z Funduszu Wyszehradzkiego

 

1.      Small Grants

 

Z wyjątkiem projektów transgranicznych, podmioty z co najmniej trzech państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) (Republika Czeska, Węgry, Polska i Słowacja), muszą być zaangażowane w projekt (np. V4 organizator i co najmniej dwóch partnerów z V4). Zaleca się jednak, aby obejmować partnerów z wszystkich krajów V4. Każda organizacja lub osoba fizyczna, w świecie (z wyjątkiem instytucji bezpośrednio finansowanych z budżetu państwa), kwalifikuje się do finansowania pod warunkiem, że proponowany projekt wiąże się z państwami Grupy Wyszehradzkiej lub tym rejonem geograficznym.

 

Czytaj więcej: Granty z Funduszu Wyszehradzkiego

PROGRAM OSA

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki we współpracy z Open Society Archiwum w Budapeszcie oferuje staże naukowe w Open Society Archives (OSA) na Central European University w Budapeszcie. W ramach wspólnego projektu zostanie przyznanych corocznie 12 stypendiów dla wybranych naukowców, badaczy i dziennikarzy z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i 3 stypendia dla wnioskodawców spoza V4.

 

Czytaj więcej: PROGRAM OSA