ZAPROSZENIE NA 15. SESJĘ DOKTORANCKĄ INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN

 

Uprzejmie zapraszamy na 15. Sesję Doktorancką Instytutu Slawistyki PAN,
która odbędzie się
17 kwietnia 2018 roku w godz. 9.45-17.00
w sali 001 Pałacu Staszica.

 

Wykład plenarny pt. „The Yugoslav Legacy and the Current Conflict in Ukraine: How Fake News Can Feed Ethno-Linguistic Nationalism" wygłosi prof. Robert Greenberg (University of Auckland, Nowa Zelandia).

 

PROGRAM 15. NAUKOWEJ SESJI DOKTORANCKIEJ
17 kwietnia 2018r., Warszawa, ul. Nowy Świat 72
(Pałac Staszica, sala 001)


9.45 OTWARCIE SESJI
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Kierowniczka Studiów Doktoranckich

 

10.00-11.00 WYKŁAD PLENARNY

prof. Robert Greenberg (University of Auckland, Nowa Zelandia)
The Yugoslav Legacy and the Current Conflict in Ukraine: How Fake News Can Feed Ethno-Linguistic Nationalism

Moderacja: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN

 

11.00-11.30 przerwa kawowa

 

SESJA I
Moderacja: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN

11.30-11.50 Bartosz Cemborowski
Wykorzystywanie cech morfologicznych i leksyki dialektu wielkopolskiego w wypowiedziach internetowych
11.50-12.10 Małgorzata Dębowczyk
Poglądy dotyczące narodów nienależących do wspólnoty słowiańskiej ujęte w badaniach Wacława A. Maciejowskiego nad ustawodawstwem słowiańskim
12.10-12.30 Lesia Korostatevych
Specyfika tłumaczenia nazw własnych w powieści A. Stasiuka "Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej)" na język ukraiński
12.30-12.50 dyskusja

 

12.50-14.00 przerwa na obiad

 

SESJA II
Moderacja: dr hab. Aliaksander Smalianczuk, prof. IS PAN

14.00-14.20 Tatsiana Kazak
Muzeum w Grodnie w świetle korespondencji kustosza Józefa Jodkowskiego
14.20-14.40 Aliaksandr Paharely
Swoje ojczyste czy przesądy: problem transformacji elementów kultury wiejskiej w symbole etniczne w dyskursie prasy Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji okresu międzywojennego
14.40-15.00 Iurii Tkachuk
„Piekło galicyjskie" w ukraińskiej i polskiej prozie Iwana Franki i Józefa Rogosza o tematyce naftowej
15.00-15.20 dyskusja

 

15.20-15.40 przerwa kawowa

 

SESJA III
Moderacja: dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN

15.40-16.00 Natalia Tkachyk
Wizerunek Pokucia na łamach „Tygodnika Ilustrowanego"
16.00-16.20 Karina Melnytska
Między podziałami a wspólnotą: symbole narodowe Czarnogóry
16.20-16.40 Natalia Judzińska
Proces instytucjonalizacji „getta ławkowego" w Uniwersytecie Stefana Batorego. Przypadek Rywki Profitkier
16.40-17.00 dyskusja

 

17.00 zamknięcie sesji