STYPENDIUM MNiSW DLA MŁODYCH WYBITNYCH NAUKOWCÓW


 

Dr Anna Jawor – 2015-2018
Dr Anna Kisiel – 2015-2018
Dr Mirosław Jankowiak – 2013-2016
Dr Joanna Roszak – 2013-2016
Dr Nicole Dołowy-Rybińska – 2012-2015
Dr hab. Anna Kotłowska – 2011-2014

  


STYPENDIA I KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ


 

START
Dr Nicole Dołowy-Rybińska – laureatka w roku 2012
Dr hab. Anna Zielińska – laureatka w roku 1993
KONKURS MONOGRAFIE
Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN – laureatka w roku 2000 i 2011
KONKURS KWERENDA
Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN – laureatka w roku 2007 i 2011

 


STYPENDIUM FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ


  

Mgr Anna Kurowicka – 2015
Agnieszka Pluwak – 2012

  


MARIE CURIE SCHOLARSHIP


 

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – 2013-2015