Irena Kwilecka – językoznawca, badaczka dawnych polskich i czeskich przekładów Biblii, jej dawnych związków z biblistyką europejską, rękopiśmiennych i drukowanych tekstów biblijnych, szesnastowiecznej leksykografii łacińsko-polskiej. Z Instytutem Slawistki PAN związana w latach 1964-1995, pełniła funkcję kierownika Pracowni Języków Zachodniosłowiańskich z siedzibą w Poznaniu.

 

Udział w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:
- Komisja Filologiczna PTPN (1954-)
- Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN (1973-1999)
- Komisja Slawistyczna Oddziału PAN w Poznaniu (od 1971, w l. 1973-2003 przewodnicząca tej Komisji)
- Polskie Towarzystwo Językoznawcze
- Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

 

Książki autorskie:

- Perykopy wielkopostne w przekładzie Tomasza Łysego ze Zbrudzewa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław 1967.
- Brulion przekładu pierwszych trzech ksiąg Biblii pióra Tomasza ze Zbrudzewa, czyli tzw. Mamotrept gnieźnieński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971.
- Apokalipsa św. Jana w przekładzie Tomasza ze Zbrudzewa, cz. II: Księgi: Liczb, Powtórzonego Prawa, Pieśni nad Pieśniami, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995.
- Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2003.

 

 

Książki współautorskie:
- Bartłomiej z Bydgoszczy – leksykograf polski pierwszej połowy XVI wieku, Wrocław 1977 (wspólnie z H. Popowską-Taborską).
- Die Brester Bible: Kulturgeschichtliche und sprachliche3 Fragen der Übersetzung, [w:] Biblia Slavica. Hrsg. Von H. Rothe und F. Scholz unter Mitarbeit von Ch. Hannik und L. Udolph. Serie II: Polnische Bibeln. Band 2. Brester Bibel 1563. Teil 2: Księgi Nowego Testamentu. Kommentare. Ferdinand Schöningh, Padeborn-München-Wien-Zürich 2001.
- Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, cz. I (A-G), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1999 (wspólnie z Elżbietą Kędelską, Arletą Łuczak).
- Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska, cz. II. (H-M), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2003 (wspólnie z Elżbietą Kędelską, Arletą Łuczak).

 

Redakcja naukowa:
- Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Slawistyczną przy Oddziale PAN w Poznaniu, PWN, Warszawa-Poznań 1980.
- Etnolingwistyczne i kulturowe związki Słowian z Germanami, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
- Biblie staropolskie. Teksty wykładów wygłoszonych na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Komisję Slawistyczną Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 28 października 2002 roku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2003.

Oprac. LMG