Prof. dr hab. Zbigniew Greń - językoznawca, bohemista; związany z Instytutem Slawistyki PAN w l. 1983-2012, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora (1996-1999) i dyrektora (1999-2007); przewodniczący Rady Naukowej IS PAN w (2011-2012).

 

Zainteresowania badawcze

- językoznawstwo slawistyczne
- socjolingwistyka
- etnolingwistyka
- śląsko znawstwo
- pogranicza i społeczności multietniczne

 

 

PUBLIKACJE
(pełna bibliografia prac za lata 1986-200 w formacie PDF)

 

Książki:

- Nowy Testament cieszyński i Prorocy cieszyńscy. Analiza językowa staroczeskiego przekładu, Wrocław etc. 1987, ss. 249.

- Semantyka i składnia czasowników oznaczających akty mowy w języku polskim i czeskim, Warszawa 1994, ss. 425.

- Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Warszawa 2000, ss. 374.

- Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, Warszawa 2004, ss. 385.

- Słownik górali polskich na Bukowinie, Warszawa 2008, ss. 254. (wspólnie z H. Krasowską)