Violetta Koseska- prof. zwyczajny dr hab., językoznawca

 

Strona indywidualna

 

Obszary badań naukowych:

 

- językoznawstwo ogólne i słowiańskie
- morfologia i składnia języka bułgarskiego
- bułgarskie słownictwo gwarowe
- językoznawstwo konfrontatywne
- semantyka a konfrontacja językowa
- badania kognitywne języka naturalnego.

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 

- Rada Naukowa Instytut Slawistyki PAN
- członek komitetów redakcyjnych pism naukowych i serii wydawniczych: „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", „Slavia Meridionalis", „Slavica", „Językowe Studia Bałkanistyczne"
-
redaktor naczelny "Cognitive Studies"/„Etudes cognitives"
-
redaktor naukowy „Semantyka i konfrontacja językowa"
-
członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
-
członek honorowy IBE Bułgarskiej Akademii Nauk
- kierownik Zespołu Lingwistyki Korpusowej i Semantyki IS PAN 

 

Publikacje za lata 2006-2014
(w formacie PDF)

 

Książki autorskie i współautorskie:

 

- Bułgarskie słownictwo meteorologiczne na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław 1972.

- Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Składnia, Warszawa 1993.

- System temporalny gwar bułgarskich na tle języka literackiego, Wrocław 1977.

- Semantyczne aspekty kategorii określoności // nieokreśloności (na materiale z języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego), Wrocław 1982.

- Bǎlgarsko-polska sǎpostavitelna gramatika, t. II. Semantičnata kategorija opredelenost // neopredelenost, Sofija 1990.

- Semantyczna kategoria czasu. Bułgarsko-polska gramatyka konfrontatywna, t. 7, Warszawa 2006.

Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska (Sofia-Warszawa, 1988-2010)

- Zagadnienia predykacji imiennej w językach południowosłowiańskich, Wrocław 1981. (wspólnie z K. Feleszko, I. Sawicką)

- The Semantic Category of Definiteness // Indefiniteness in Bulgarian and Polish, Warszawa 1991. (wspólnie z G. Gargovem)

- Składnia rosyjsko - polska (w:) Gramatyka języka rosyjskiego dla Polaków, Warszawa 1993.

- Gramatyka języka rosyjskiego dla Polaków. Bułgarsko - polska gramatyka konfrontatywna, t. 6, cz. 1. Warszawa 1996.

- My govorim po-russki, Zeszyty do TV kursu języka rosyjskiego, Warszawa 1976, wyd. II (1986).

- Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007, (wspólnie z M. Korytkowską i R. Roszko)

- Time flow and tenses, SOW, Warszawa 2010. (wspólnie z A. Mazurkiewiczem) 

- Conceptual Scheme for a Research Infrastructure Supporting Resources in Slavic Lexicography, Demetra Ltd. Publisher, Sofia, 2010, pp. 131 (wspólnie z L. Dimitrova, R. Garabík, T. Erjavec, L. Iomdin, V. Shyrokov.)

- Semantichnata kategorija vreme, Bylgarsko - polska sypostavitelna gramatika,  t. 7, red. V. Koseska-Toszewa, Akademichno izdatelstvo ,,Marin Drinov", Sofia, 2011, ss. 154, prevod ot polski Ruska Stancheva

 

Redakcja naukowa:

 

- Bǎlgarsko-polska sǎpostavitelna gramatika, t. 1, Sofija 1988, t. 2 (1990) [wspólnie z Sv. Ivančevem i J. Penčevem].

- Bułgarsko - polska gramatyka konfrontatywna, t. 3, Sofia 1993, t. 4 (1994), t. 5, Warszawa 1995, t. 6, cz. 1, (1996), cz. 2 (1997) [wspólnie z J. Penčevem].

- Etudes cognitive, t. 1, Warszawa 1996, t. II (1997), t. III (1999) [wspólnie z Z. Guentchevą, J. P. Descles i z S. Karolakiem], t. IV (2001) i t. 5 (2003) [wspólnie z Z. Guentchevą, J. P. Descles, W. Banysiem i S. Karolakiem].

- Językowe Studia Bałkanistyczne, t. 1. Wrocław 1986 [wspólnie z I. Sawicką], t. II (1990) [wspólnie z T. Szymańskim]. 

- Kategorie werbalne w języku polskim i bułgarskim. Materiały na konferencję polsko - bułgarską w Warszawie, Warszawa 1977 [wspólnie z K. Feleszko i H. Orzechowską].

- Semantyka a konfrontacja językowa, t. 1, Warszawa 1996 [wspólnie z D. Rytel-Kuc], t. 2. (1999) [wspólnie z Z. Greniem].

- Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. Temporalność, t. 1, Wrocław 1986 [przy współudziale I. Sawickiej i J. Mindak].

- Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. 2, Określoność // nieokreśloność, Wrocław 1987 [wspólnie z J. Mindak].

- Studia gramatyczne bułgarsko - polskie, t. 3, Ilość. Stopień. Osoba, Wrocław 1989 [wspólnie z M. Korytkowską].

- Studia gramatyczne bułgarsko - polskie, t. 4. Modalność a inne kategorie semantyczne, Warszawa 1991 [wspólnie z M. Korytkowską]

- Studia gramatyczne bułgarsko - polskie, t. 5 i 6, Warszawa 1993 [wspólnie z M. Korytkowską].

- Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. VII i inne. 

 

Przekłady z literatury pięknej i naukowej (wybór):

 

Zydarov Nikołaj, O małpce, co się myć nie lubiła, Sofia 1978
Karasłavov Georgi, Uczone myszy, Sofia 1978
Stanev Emilijan, Łakomy niedźwiadek, Sofia 1982
Krystew Iwan, Wesoły stadion, Sofia 1983
Minkow Swetosław, Bańki mydlane, Sofia 1983
Savov Simeon, Sukienka Halinki, Sofia 1985
Bobev Petyr, Legenda o złotym jeźdźcu, Sofia 1985
Evtimov Bogomił, Zgadywanki, Sofia 1985
Minkow Swetosław, Król Bezsenek, Sofia 1986
Gjulemetov Kirił, Sławna żabka, Sofia 1989
Pisarski Cyryl, Zizi, Sofia 1990