Zofia Rudnik-Karwat – dr, językoznawca


Kontakt: z.karwatowa@gmail.com


Obszary badań naukowych:
- słowotwórstwo konfrontatywne języków słowiańskich, głównie polskiego, rosyjskiego i czeskiego
- procesy innowacyjne w słowotwórstwie języków słowiańskich
- terminologia językoznawcza
- leksykografia
- informacja naukowa: systemy i języki informacyjno-wyszukiwawcze

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:
- sekretarz naukowy Komitetu Słowianoznawstwa PAN
- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
- przewodnicząca Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
- członek Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
- sekretarz Językowej Komisji Slawistycznej Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (do 2009 r.)
- sekretarz redakcji „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej"od t. 23 (1985) do t. 30 (1993)

 

Nagrody i wyróżnienia:
- 1995 - nagroda naukowo-organizacyjna Sekretarza Naukowego PAN
- 2004 - wyróżnienie Wydziału I PAN za działalność naukowo-organizacyjną w Komitecie Słowianoznawstwa PAN

 

 

Publikacje
(pełna lista publikacji w pdf)

Książki autorskie:

 

Formacje iteratywne w języku staroruskim XI-XVII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, ss. 151.

 

Książki współautorskie:

 

- Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego, SOW, Warszawa 1999, ss. 109. (wspólnie z H. Karpińską)
[Rec. W. Babik, „Zagadnienia Informacji Naukowej" 2000, nr 2, s. 74-77.]

- Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego [dokument elektroniczny; popr. i uzup. wersja wyd. książkowego], SOW, Warszawa 2006 [wspólnie z H. Karpińską].
[wersja demo dostępna w: www.ispan.waw.pl/cnis/slownik_slow_kluczowych.htm]

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1992, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej, SOW, Warszawa 1995, ss. 555. (wspólnie z M. Kornacką i in.)

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992 [Cz. 1], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: M. Kornacka, Z. Rudnik-Karwatowa, I. Suchocka i H. Karpińska przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, SOW, Warszawa 1996, ss. 541.

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992 [Cz. 2], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: M. Kornacka, Z. Rudnik-Karwatowa, I. Suchocka i H. Karpińska przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, SOW, Warszawa 1996, ss. 354.

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1994 z uzupełnieniami za lata 1992–1993, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: H. Karpińska, M. Kornacka, Z. Mikos, Z. Rudnik-Karwatowa i V. Stamenković przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, SOW, Warszawa 1997, ss. 824.

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992–1994, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa, Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, SOW, Warszawa 1999, ss. 751.

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996 z uzupełnieniami za lata 1992–1995, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa, M. Malinowska i Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, SOW, Warszawa 2001, ss. 866.

- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1997 z uzupełnieniami za lata 1992–1996, pod red. Z. Rudnik-Karwatowej; opracowali: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, SOW, Warszawa 2003, ss. 876.
[Rec. - B. Kryżan-Stanojević, „Suvremena lingvistika" (Zagrzeb) 1995, god. 2, sv. 1, s. 111.
- V.G. Dem'janov, „Rusistika segodnja" (Moskwa) 1996, nr 2, s. 129-134.
- M. Mirkulovska, „Makedonski jazik" (Skopje) 1997-1999, god. 48-50, s. 401-404.
- N. Mjačkoŭskaja, „Slavjanovedenie" (Moskwa) 1999, nr 6, s. 109-112.
- V.G. Kul'pina, V.A. Tatarinov, „Terminologičeskij vestnik. Naučno-informacionnyj žurnal" (Moskwa) 2000, nr 1, s. 87-90.
- N. Mjačkoŭskaja, „Vesnik Belaruskaga dzjaržaŭnaga universiteta". Seryja 4: „Filologija. Žurnalistyka. Pedagogika" (Mińsk) 2001, nr 3, s. 105-106.
- V.G. Kul'pina, V.A. Tatarinov, „Social'nye i gumanitarnye nauki. Otečestvennaja i zarubežnaja literatura". Serija 6: „Jazykoznanie. Referativnyj žurnal" (Moskwa) 2004, nr 2, s. 19-21.]

 

Publikacje współautorskie online:
- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991–1997, [w:] Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. IS PAN, TNW, Warszawa 2007-2012 [przeglądany 31.12.2012], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej, opracowali w latach 2007-2012: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos, w latach 2008-2011 T. Śliwa, w latach 2010-2012: J. Banasiak, w latach 2011-2012: M. Fastyn, B. Itoya, P. Kowalski przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, Instytut Slawistyki PAN. Dostęp: http://www.isybislaw.ispan.waw.pl

 

Redakcja naukowa (wybór):

- Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich, t. 1, IS PAN, Warszawa 1991 (Prace Slawistyczne, nr 89; wspólnie z H. Běličovą i G.P. Neščimenko).
- Teoretičеskie i metodologičеskie problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov, t. 2, Nauka, Моskva 2004 (wspólnie z H. Běličovą i G.P. Neščimenko).
[Rec.: - G. G. Tjapko, „Voprosy jazykoznanija" (Moskwa) 1998, 3, s. 170-177].

- Informatyzacja bibliografii slawistycznej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Warszawa 6–7 grudnia 1994, Energeia, Warszawa 1995.
- Procesy innowacyjne w językach słowiańskich, SOW Warszawa 2003 (Prace Slawistyczne, nr 114).
[Rec.: - B. Terzić, „Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku" (Nowy Sad) 2004, 48, 1-2, s. 383-388.]

- Słowotwórstwo i tekst, SOW, Warszawa 2007 (Prace Slawistyczne, nr 124; wspólnie z V. Maldjievą).
[Rec.: - Z. A. Charitončyk, „Belaruskaja lingvistyka" (Mińsk) 2010, vyp. 65, s. 140-145].
- Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Warszawa 2007 (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 11) [redaktor tomu z H. Popowską-Taborską, E. Rzetelską-Feleszko, J. Siatkowskim – red. nacz. serii].
- Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, SOW, Warszawa 2008 (Prace Slawistyczne, nr 125).
[Rec.: - Z.A. Charitončyk, „Belaruskaja lingvistyka" (Mińsk) 2010, vyp. 65, s. 140-145].
- Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku, SOW, Warszawa 2012 (Prace Slawistyczne, nr 136).