Prof. dr hab. Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) - językoznawca. Zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN w 1955 r. W latach 1972-2004 kierowała Pracownią Onomastyczną IS PAN, w latach 1990-1996 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Slawistyki PAN.

 

Prowadziła badania naukowe w zakresie:

- dialektologii, onomastyki i historii języka polskiego i języków zachodniosłowiańskich, w tym zwłaszcza łużyckiego, kaszubszczyzny, dialektów pomorskich;
- onomastyki dotyczącej zróżnicowanych kategorii nazewniczych;
- problematyki mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Była członkiem polskich i międzynarodowych gremiów naukowych:

- International Committe (Council) of Onomastic Sciences - ICOS,
- International Society for Dialectology and Geolinguistic,
- Międzynarodowego Komitetu Slawistów,
- Maćicy Serbskiej oraz Komitetu Językoznawstwa,
- Komitetu Słowianoznawstwa PAN,
- Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
- Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,
- Instytutu Kaszubskiego,
- Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych w Polsce,
- Rady Naukowej IS PAN

 

PUBLIKACJE

(pełna bibliografia prac w formacie PDF)

 

Autorka ponad 340 publikacji, w tym 6 książek własnych, 7 książek we współautorstwie w 50% oraz współautorką (15-20%) w 11 pozycjach książkowych. Pomysłodawczyni i redaktor naukowy syntez onomastycznych: Polskie nazwy własne. Encyklopedia (1998) i Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. I i II (2002, 2003).