fotoProf. dr hab. Stanisław Karolak - prof. zwycz. dr hab., językoznawca (22.02.1931 - 5.06.2009)

 

Obszary badań naukowych:
językoznawstwo ogólne, romańskie i słowiańskie; zwłaszcza: struktury składniowe języka polskiego i innych języków słowiańskich, teoria nazw i ich determinacji rozwijana na materiale języków rodzajnikowych (francuskiego, angielskiego, bułgarskiego i macedońskiego) oraz studia dotyczące systemu temporalno-aspektualnego języków słowiańskich i romańskich, komparatystyka językoznawcza.

 

 • Pracownia Semantyki

 • Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

  - członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
  - członek Komitetu Językoznawstwa PAN (od 1991 - )
  - członek Komitetu Neofilologicznego PAN (1997-2003)
  - członek Międzynarodowej Komisji Gramatycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (1978 - )
  -
  wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Gramatycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (1988-1991)
  - przewodniczący Międzynarodowej Komisji Gramatycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (1991-2003)
  - przewodniczący Podkomisji Aspektologicznej afiliowanej przy Międzynarodowej Komisji Gramatycznej (1993-2003)


  Tytuły honorowe i nagrody:

  Kawaler francuskiego Orderu Palm Akademickich (1991 r.)
  Doctor honoris causa uniwersytetu Université de Paris 13 (Paris-Nord)
  Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
  Profesor honorowy uniwersytetu UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES


  Książki autorskie:

  Zagadnienia rekcji przyimkowej czasownika w języku rosyjskim, Wrocław 1966.
  Russkij jazyk po televideniju, Warszawa 1970.
  Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1972.
  L'article et la valeur du syntagme nominal, Paris 1989.
  Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa 1990.
  Histoire et grammaire comparée des langues slaves, Bruxelles 1993.
  Études sur ľarticle et la détermination, Kraków 1995.
  Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, t. 1-2, Warszawa 1998.
  Od semantyki do gramatyki, Wybór rozpraw, Warszawa 2001.
  Gramatyka kontrastywna przedimka (rodzajnika) francuskiego i angielskiego, Częstochowa 2002.
  Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa 2002.
  Gramatyka rosyjska w układzie systematycznym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.


  Książki współautorskie:

  Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1970, wydanie II 1973.
  Gramatyka współczesnego języka polskiego, Składnia, Warszawa 1984.
  Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych, Katowice 1980.
  Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1993, wydanie II poprawione 1999.
  Jak stosowaćrodzajnik francuski, t. 1., Warszawa 1999.
  Inchoativna vidska konfiguracija vo makedonskiot jazik, Slavia Meridionalis 3, Warszawa 2000.
  Vy govorite po-ruski? Nauka języka rosyjskiego z płyt dla początkujących, Warszawa 1961-1973 (wydanie 1-3).
  Učebnik poľskogo jazyka, Warszawa 1962-1980 (13 wydań).
  Pobesedujte s nami. Nauka języka rosyjskiego z płyt dla zaawansowanych, Warszawa 1965-1966, (wydanie 1 i 2)
  Mówimy po polsku. A Beginners´ Course of Polish, Warszawa 1966-1988 (6 wydań)
  Mówimy po polsku. Učebnik polśkogo jazyka dlja načinajuščich, Warszawa 1968-1970 (3 wydania).
  Mówimy po polsku Lehrbuch der polnischen Sprache für Anfänger, Warszawa 1968-1979 (2 wydania); München 1975.
  My govorim i čitaem po-poľski, Warszawa 1986.
  Zaczynam mówić po polsku. Lingua polacca per principianti, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
  Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1975-1989 (10 wydań).
  Polnisch. Ein Lehrbuch für Fortgeschrittene, Warszawa 1976.
  Mówimy po rosyjsku. Nauka języka rosyjskiego z płyt, Warszawa 1976-1986 (3 wydania).
  Zaczynam mówić po polsku. Ein Lehrbuch für Anfänger, Warszawa 1985.


  Redakcja naukowa:

  Neophilologica 1, Katowice 1980.
  Emanuel Vasiliu, Elementy semantycznej teorii języków naturalnych, przekład R. Wyborski, Wrocław 1982.
  Nicolas Ruwet, Wprowadzenie do gramatyki generatywnej, przekład M. Wróblewska-Wiater, Wrocław 1982.
  Neophilologica 2, Katowice 1983.
  Maria Wróblewska-Wiater, Problčme de l'équivalence sémantique des verbes et des adjectifs verbaux dans leur emploi prédicatif en français moderne, Katowice 1983.
  Neophilologica 3, Katowice 1984.
  Neophilologica 4, Katowice 1984.
  Structure thčme-rhčme dans les langues romanes et slaves, Wrocław 1988. [współredakcja]
  Semantika i struktura slavjanskogo vida I, Kraków 1995.
  Semantika i struktura slavjanskogo vida II, Kraków 1997.
  Semantika i struktura na slovenskiot vid III, Skopje 1998.
  Studia lingwistyczne ofiarowane prof. K. Polańskiemu na 70-lecie jego urodzin, Katowice 1999 [wspólnie z W. Borysiem i L. Bednarczukiem])
  La pensée et la langue Kraków 1999.
  Slavia Meridionalis 3, Warszawa 2000.
  Studia kognitywne. Etudes cognitives 1-5, Warszawa 1996-2003. [współredakcja]