WYKAZ WSPÓLNYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH PROTOKOŁÓW O WSPÓŁPRACY PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI

 

Czytaj więcej: Międzynarodowa współpraca naukowa

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY INSTYTUTEM SLAWISTYKI PAN I ZAGRANICZNYMI PLACÓWKAMI NAUKOWYMI NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY INSTYTUTAMI

 

Czytaj więcej: Międzynarodowa współpraca naukowa na podstawie umów między instytutami

 

Pracownicy Instytutu Slawistyki PAN od wielu lat współpracują z badaczami z zagranicy nad projektami naukowymi. Efektem współpracy są dwustronne wymiany badawcze oraz wspólne projekty grantowe. Naukowcy z Instytutu Slawistyki PAN korzystają także z zaproszeń zagranicznych instytucji naukowych, a podczas licznych wyjazdów wygłaszają gościnne wykłady.
Międzynarodowa współpraca naukowa odbywa się na podstawie protokołów o współpracy między PAN a zagranicznymi Akademiami i innymi placówkami naukowymi. Obecnie w Instytucie Slawistyki realizowanych jest 27 projektów naukowych z badaczami z 13 krajów: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch.

 

Il. 1. Kraje, z którymi została podpisana współpraca naukowa (umowy PAN)

Czytaj więcej: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WIZYTÓWKĄ INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN

Podkategorie