Pracownicy Instytutu Slawistyki PAN od wielu lat współpracują z badaczami z zagranicy nad projektami naukowymi. Efektem współpracy są dwustronne wymiany badawcze oraz wspólne projekty grantowe. Naukowcy z Instytutu Slawistyki PAN korzystają także z zaproszeń zagranicznych instytucji naukowych, a podczas licznych wyjazdów wygłaszają gościnne wykłady.
Międzynarodowa współpraca naukowa odbywa się na podstawie protokołów o współpracy między PAN a zagranicznymi Akademiami i innymi placówkami naukowymi. Obecnie w Instytucie Slawistyki realizowanych jest 27 projektów naukowych z badaczami z 13 krajów: Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch.

 

Il. 1. Kraje, z którymi została podpisana współpraca naukowa (umowy PAN)

 

Dodatkowo pracownicy Instytutu Slawistyki PAN współpracują bez zawartego formalnego porozumienia nad 11 projektami badawczymi z naukowcami z 5 krajów. Instytut Slawistyki PAN ma zawartych 5 umów naukowych z zagranicznymi placówkami: Są to:


• Instytut Serbołużyckim (Serbski institut z. t. / Sorbisches Institut e. V., Budyšin/Bautzen (Niemcy)
• Kobe City University of Foreign Studies (Japonia)
• Instytut Etnologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Czechy)
• Instytut Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (Rosja)
• Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina).

 

 

Il. 2. Kraje, z którymi podjęto współpracę na podstawie umów z zagranicznymi placówkami

 

W 2015 roku badacze z Instytutu Slawistyki PAN złożyli 8 projektów nowych umów, których realizacja została zaplanowana na lata 2016-2017.
W 2015 r. pracownicy IS PAN uczestniczyli z referatami w 66 konferencjach odbywających się zagranicą, wygłosili 32 wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni z następujących państw: Wielka Brytania, USA, Białoruś, Łotwa, Francja, Rosja, Bułgaria, Litwa, Niemcy, Włochy, Ukraina.

 

 

Il.3. Państwa, w których pracownicy Instytutu Slawistyki PAN wygłosili wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni

 

W ubiegłym roku 31 badaczy skorzystało z wyjazdów za granicę w ramach wymiany bezdewizowej PAN i odbyło pobyty badawcze w następujących krajach: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Włochy.

 

 

Il.4.Kraje, w których odbyły się wizyty bezdewizowe (umowy PAN)

 

Dodatkowo w ramach projektów grantowych i stypendiów naukowych w 2015 roku 28 osób wyjechało do następujących państw: Belgia, Białoruś, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, USA, Węgry, Włochy, Wlk. Brytania, Chorwacja.

 

 

Il. 5. Państwa, w których przeprowadzono pobyty badawcze w ramach grantów naukowych i stypendiów

W 2015 roku do Instytutu Slawistyki PAN w ramach wymiany bezdewizowej PAN przyjechały 24 osoby z Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier oraz Włoch.

 

 

Il. 6. Państwa, z których pochodzą badacze wizytujący w Instytucie Slawistyki PAN

 

Szczegółowy spis tematów badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu Slawistyki PAN: http://ispan.waw.pl/default/pl/wspolpraca-naukowa


Oprac. E. Wróblewska-Trochimiuk, E. Serafin