WYKAZ WSPÓLNYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH W RAMACH PROTOKOŁÓW O WSPÓŁPRACY PAN Z ZAGRANICZNYMI AKADEMIAMI

 

 Białoruś

 

Instytut Języka i Literatury im. Janki Kupały i Jakuba Kołasa Narodowej Akademii Nauk Białorusi

 

Badania dialektologiczne w zakresie języka polskiego i białoruskiego
dr Liubou Kuntsevich, prof. dr hab. I. Grek-Pabis
do 2010

 

 

Badania dialektologiczne w zakresie języka polskiego i białoruskiego
dr Veranika Kurtsowa, dr Małgorzata Ostrówka
2011-2013, 2014-2016

 

 

Bibliografia językoznawstwa slawistycznego
prof. dr hab. Hienadź Cychun, dr Zofia Rudnik-Karwat
2011-2013, 2014-2016, 2017-2019

 

 

Wykorzystanie danych etymologicznych w badaniach etnolingwistycznych
dr hab. Nikołaj Antropov, dr hab. prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
2014-2016

 

 

Białoruska i polska leksyka konfesyjna
doc. dr Iryna Budzko, dr hab. prof. IS PAN Ewa Golachowska
2017-2019

 

 

Badania nad motywacją semantyczną w języku białoruskim i polskim w ujęciu diachronicznym
dr hab. Nikołaj Antropov, dr hab. prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
2017-2019

 

 

Badania w zakresie dialektologii i leksykografii języka białoruskiego i polskiego
dr Veranika Kurtsowa, dr M. Ostrówka
2017-2019

 

 

Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi

 

 

Pogranicze białorusko-polskie: zagadnienia ochrony dziedzictwa kultury duchowej
dr Irina Michiejewa, dr hab. prof. IS PAN Ewa Golachowska
2011-2013

 

 

Kultura katolików na Białorusi w rejonach pogranicza wyznaniowo-językowego (Grodzieńszczyzna, Ziemia Brzeska)
dr Irina Michiejewa, dr hab. prof. IS PAN Ewa Golachowska
2011-2013

 

 

Kultura katolików na Białorusi. Przeszłość – teraźniejszość – tożsamość
dr Irina Michiejewa, dr hab. prof. IS PAN Ewa Golachowska
2014-2016

 

 

Bułgaria

 

Instytut Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk

 

Kwantyfikacja czasu i aspektu w języku naturalnym na bazie Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej
prof. Vasil Rainov, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2009-2011

 

Bułgarsko-polska leksyka porównawcza
prof. Vasil Rainov, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2012-2014

 

Badania historyczno-typologiczne słownictwa bułgarskiego i polskiego (słowa z inicjalnym ch– (błg. H) dr Hristina Deykova,
dr hab. prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
2012-2014

 

Polsko-bułgarskie paralele leksykalne
prof. Diana Blagoeva, dr Joanna Satoła-Staśkowiak
2015-2017

 

Instytut Matematyki i Informatyki Bułgarskiej Akademii Nauk

 

Semantics and contrastive linguistics with a focus on a Bulgarian– Polish electronic dictionary (Semantyka i konfrontacja językowa ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzycznego słownika elektronicznego)
prof. Ludmiła Dimitrova, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2009-2011, 2015-2017

 

Cyrylometodejskie Centrum Badawcze Bułgarskiej Akademii Nauk

 

Kulturowo-religijne i filozoficzne aspekty średniowiecznych literatur słowiańskich i ich współczesne projekcje
prof. Slavia Barlieva, dr hab. prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybowa
2009-2011

 

Nazwy wartości społecznych w języku polskim i bułgarskim w ujęciu diachronicznym – porównanie dróg rozwoju
dr Petya Kostadinova, dr Beata Żurek
2012-2014

 

Instytut Studiów Folklorystycznych Bułgarskiej Akademii Nauk

 

Identyfikacje, stereotypy i mity w kulturze polskiej i bułgarskiej w warunkach wielokulturowości
dr Katia Michailova, dr hab. prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybowa
2009-2011

 

Instytut Etnologii i Studiów Folklorystycznych i Muzeum Etnograficzne Bułgarskiej Akademii Nauk

 

Identyfikacje, stereotypy i mity w kulturze polskiej i bułgarskiej w warunkach wielokulturowości
dr hab. Katia Michailova, dr hab. prof. IS PAN Szwat-Gyłybowa
2012-2014

 

Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk

 

Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do czasów nowoczesnych (funkcje, recepcja, interpretacje)
prof. dr hab. Raya Kuncheva, dr hab. prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybowa
2012-2014

 

Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do czasów nowoczesnych (funkcje, recepcja, interpretacje)
prof. dr hab. Ana Stoykova, dr hab. prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybowa
2015-2017

 

Chorwacja

 

Chorwacka Akademia Nauk i Sztuk oraz Uniwersytet Zagrzebski

 

Chorwacki ruch narodowy i idee niepodległościowe (1860-1883) oraz ich echo w społeczeństwie polskim
prof. Damir Agičić, dr Agnieszka Gucka
2008-2010

 

Polsko-chorwackie stosunki polityczne i kulturalne 1848-1945
prof. Damir Agićić, dr Agnieszka Gucka
2011-2013

 

Polska i Chorwacja. Bibliografia. Komentarze. Studia
prof. Damir Agičić, dr hab. prof. IS PAN Lilla Moroz-Grzelak
2015-2017

 

Czechy

 

Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej

 

Bibliografia językoznawstwa slawistycznego
dr Jana Papcunová, dr Zofia Rudnik-Karwat
2009-2014

 

Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku
dr Albena Rangelová, dr Zofia Rudnik-Karwat
2009-2011, 2012-2104

 

Bibliografia językoznawstwa słowiańskiego
dr Jana Papcunová, dr Zofia Rudnik-Karwat
2012-2014

 

Badania nad paralelami semantycznymi w językach słowiańskich
dr Helena Karlíková, dr hab. prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
2012-2014

 

Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej

 

Przenikanie dyskursu filozoficznego do literatur słowiańskich
dr hab. Helena Ulbrechtová, dr Krzysztof Kowalewski
2012-2014

 

Litwa

 

Instytut Języka Litewskiego Litewskiej Akademii Nauk

 

Litewsko-polska gramatyka konfrontatywna
dr Arturas Judźentis, dr hab. prof. IS PAN Roman Roszko
2008-2010

 

Bałtyckie i słowiańskie dialekty i ich rozwój w perspektywie badań nad kontaktem językowym
dr hab. Danguolé Mikuléniené, dr hab. prof. IS PAN Anna Zielińska
2008-2013

 

Bałtyckie i słowiańskie dialekty i ich rozwój w perspektywie badań nad kontaktem językowym
doc. dr Danguolė Mikulėnienė, dr Mirosław Jankowiak
2014-2016

 

Badania w zakresie leksykografii przekładowej litewsko-polskiej
prof. dr Jolanta Zabarskaité, dr hab. prof. IS PAN Zofia Sawaniewska-Mochowa
2011-2013

 

Pamiętniki, dzienniki i listy autorów dwujęzycznych z Litwy (XIX w.– 1. połowa XX w.)
dr Zita Šimėnaitė, dr hab. prof. IS PAN Zofia Sawaniewska-Moch
2014-2016

 

Bałtyckie i słowiańskie dialekty i ich rozwój w perspektywie badań nad kontaktem językowym (kontynuacja)
prof. dr hab. Danguolė Mikulėnienė, dr hab. Zofia Sawaniewska-Moch, prof. IS PAN
2017-2019

 

 

Instytut Historii Litwy Litewskiej Akademii Nauk

 

Pogranicze polsko-białorusko-litewskie w perspektywie historyczno-kulturowej w XIX i XX wieku Rimantas Miknys,
dr hab. prof. IS PAN Aleksander Smalianczuk
2014-2016

 

Łotwa

 

Łotewska Akademia Nauk oraz Instytut Języka Łotewskiego Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze

 

Związki kulturowo językowe polsko-łotewskie i łotewsko-polskie
dr Ilga Jansone, dr Małgorzata Ostrówka
2009-2011

 

Związki kulturowo językowe polsko-łotewskie i łotewsko-polskie
dr Anna Stafecka, dr Małgorzata Ostrówka
2012-2014, 2015-2017

 

Macedonia

 

Macedońska Akademia Nauk i Sztuk

 

The Continuation and Discontinuation as a research problem in Macedonian, Balkan and European Cultural Context. The Balcan Image of the World
prof. Vitomir Mitevski, dr hab. prof. IS PAN Jolanta Sujecka
2010-2012

 

Ciągłość i jej brak jako problem badawczy
prof. dr Vitomir Mitevski, dr hab. prof. IS PAN Jolanta Sujecka
2013-2015, 2016-2018

 

Slavic Projections of Europe. Reality and Conceptions (Słowiańskie projekcje Europy. Realia i wyobrażenia)
prof. Kata Ќulavkova, dr hab. prof. IS PAN Lilla Grzelak
2010-2012

 

Informacja bibliograficzna z zakresu językoznawstwa slawistycznego
prof. Zuzanna Topolińska, dr Zofia Rudnik-Karwat
2010-2012, 2013-2015

 

Miejsce fonetyki macedońskiej w słowiańskim i bałkańskim świecie językowym
prof. Zuzanna Topolińska, prof. dr hab. Irena Sawicka
2012-2014, 2013-2015

 

Fonetyka i fonologia języka macedońskiego
prof. Marjan Markovikj, prof. dr hab. Irena Sawicka
2016-2019

 

Mołdawia

 

Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk

Polacy w Mołdawii: dawniej i dziś

dr Lilia Zabolotnaia, dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska

2015

Narodowe Muzeum Historii Mołdawii Mołdawskiej Akademii Nauk

Polacy w Mołdawii: pamięć i współczesność

dr Lilia Zabolotnaia, dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska

2016-2018

 

Rosja
(od 2014 roku Rosyjska Akademia Nauk wstrzymała podpisywanie umów o współpracy naukowej do odwołania)

 

Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk

 

Bibliografia językoznawstwa slawistycznego
dr Oksana Ostapczuk, dr Zofia Rudnik-Karwat
2008-2011, 2011-2013

 

Instytut Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk

 

Literatura rosyjska pierwszego trzydziestolecia XX w.: spojrzenie ze strony Polski i Rosji
dr Natalia Gusieva, dr hab. prof. IS PAN Grażyna Bobilewicz
2011-2013

 

Rumunia

 

Rumuńska Akademia Nauk i Katedra Slawistyki Uniwersytetu w Bukareszcie

 

Polacy i Rumuni: stereotypy – mity i rzeczywistość
prof. dr hab. Constantin Geambaşu, dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska
2010-2012

 

Pogranicza i ich rola w procesie interferencji kulturowo-językowej
prof. Constantin Geambaşu, dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska
2013-2015

 

Polsko-rumuńskie leksykalne konfrontacje językowe
prof. dr hab.
Constantin Geambaşu, dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska
2016-2018

 

Serbia

 

Instytut Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk

 

Tożsamość kulturowa na Bałkanach. (Etniczna i społeczna stratyfikacja Bałkanów)
prof. dr Jovanka Djordjević, dr hab. prof. IS PAN Jolanta Sujecka
2008-2010

 

Słowacja

 

Instytut Językoznawstwa Ĺ. Štúra Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie

 

Procesy innowacyjne w językach słowiańskich
prof. dr Ján Bosák, dr Zofia Rudnik-Karwat
2004-2009

 

Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku
prof. dr Ján Bosák, dr Zofia Rudnik-Karwat
2010-2012

 

Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na początku XXI wieku
dr Jana Wachtarczyková, dr Zofia Rudnik-Karwat
2013-2015

 

Procesy globalizacyjne i domestykacyjne w językach słowiańskich na początku XXI wieku
mgr Jana Wachtarczyková, PhD., dr Zofia Rudnik-Karwatowa
2016-2018

 

Instytut Slawistyki Jana Stanisława Słowackiej Akademii Nauk

Polsko-słowacko-bułgarskie leksykalne konfrontacje językowe

dr Mária Košková, dr Joanna Satoła-Staśkowiak

2016-2018

 

 

Ukraina

 

Instytut Językoznawczo-Informatyczny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

 

Polsko-ukraiński słownik elektroniczny, kontynuacja
prof. Volodymyr Shirokov, prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa
2009-2011

 

Baza terminologii lingwistycznej podstawowych (uniwersalnych) kategorii semantycznych
prof. Volodymyr Shirokov, prof. dr hab.
Violetta Koseska-Toszewa
2012-2014

 

Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish corresponding lexis
Prof. Volodymyr Shirokov, dr Wojciech Sosnowski
2015-2017

 

Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

 

Innowacje leksykalne, słowotwórcze i frazeologiczne we współczesnych językach słowiańskich
prof. Ievgeniia Karpilovska, dr Zofia Rudnik-Karwat
2015-2017

 

Bibliografia online światowego językoznawstwa slawistycznego
prof. Ievgeniia Karpilovska, dr Zofia Rudnik-Karwat
2015-2017

 

Instytut Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

 

Zachowanie narodowej tożsamości w kontekście międzykulturowego dialogu: doświadczenie polskie i ukraińskie
dr Lyudmila Bulhakova, dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska
2012-2014

 

Wyznaczniki i zmiany: tożsamość Ukraińców w Polsce i na Ukrainie
dr Lyudmila Bulhakova, dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska
2015-2017

 

Węgry

 

Muzeum i Instytut Historii Wojskowości w Budapeszcie

 

Węgrzy w opinii Polaków w średniowieczu
dr László Veszpremy, dr hab. prof. IS PAN Ryszard Grzesik
2008-2010

 

Trzy legendy św. Stefana – wydanie łacińsko-polskie
dr László Veszpremy, dr hab. prof. IS PAN Ryszard Grzesik
2011-2013, 2014-2016

 

Włochy

 

Consiglio Nazionale Delle Ricerche
Istituto di Linguistica Computazionale «A. Zampolli»

 

Ochrona dziedzictwa językowego. Porównanie postaw wobec zróżnicowania językowego w Polsce i we Włoszech
dr Nicole Rybińska-Dołowy, dr Claudia Soria
2014-2016