WSPÓŁPRACA MIĘDZY INSTYTUTEM SLAWISTYKI PAN
I ZAGRANICZNYMI PLACÓWKAMI NAUKOWYMI
NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY INSTYTUTAMI

 

Umowa o współpracy naukowej zawarta między Białoruskim Uniwersytetem Państwowym i Instytutem Slawistyki PAN
2009-2014

Umowa o współpracy naukowej zawarta między Kobe City University of Foreign Studies i Instytutem Slawistyki PAN
2010-2015

Umowa o współpracy naukowej zawarta między Instytutem Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie i Instytutem Slawistyki PAN
2013-2017

Umowa o współpracy naukowej zawarta między Instytutem Serbołużyckim (Serbski instytut/ Sorbisches Institut (Budyšin/ Bautzen) i Instytutem Slawistyki PAN w Warszawie
2014-2018

Umowa o wzajemnej współpracy na polu naukowym, wymianie informacji naukowych (w tym wybranych czasopism i publikacji) zawarta między Instytutem Etnologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze i Instytutem Slawistyki PAN
Umowa na czas nieokreślony

Umowa o współpracy naukowej zawarta między Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku i Instytutem Slawistyki PAN
Umowa na czas nieokreślony
Umowa o współpracy naukowej zawarta między Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach i Instytutem Slawistyki PAN
Umowa na czas nieokreślony, zawarta w 2016 roku

Umowa o współpracy naukowej zawarta między Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Michajła Kociubińskiego w Winnicy (Ukraina) i Instytutem Slawistyki PAN
Umowa na czas nieokreślony, zawarta w 2017 roku.