MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „BYĆ POLAKIEM NA WSCHODZIE?"


Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie" w Berdiańsku realizuje projekt „Być Polakiem na Wschodzie?". Celem tego projektu jest dokumentowanie śladów polskości, kulturoznawcze, historyczne, antropologiczne, lingwistyczne badania nad Polakami na Ukrainie, promocja Polski i polskości, konsolidacja i aktywizacja osób pochodzenia polskiego i ruchu polskiego, a także upowszechnienie wiedzy o polskiej diasporze. Projekt finansowany jest przez Konsulat Generalny RP w Charkowie. Kierownikiem projektu jest prof. Lech Aleksy Suchomłynow, a wykonawcami prof. Helena Krasowska, Olga Popowa i Mikołaj Bondarew.


Pomimo rozmytej tożsamości narodowej Polacy zamieszkujący Ukrainę posiadają świadomość swego pochodzenia, dlatego chętnie uczestniczyli w zaplanowanych w projekcie działaniach o charakterze kulturalno-oświatowym. Ostatnią część przedsięwzięcia „Być Polakiem na Wschodzie?" stanowił panel naukowy, który odbył się w dniach 10-11 września w Berdiańsku.

Czytaj więcej: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „BYĆ POLAKIEM NA WSCHODZIE?"

ZAPROSZENIE NA FESTIWAL BUKOWIŃSKI

WYKŁAD MGR KARINY STEMPEL-GANCARCZYK: RUMUNIA PO POLSKU, CZYLI „KRAJ SMUTNY, PEŁEN HUMORU"

 

19 maja 2017 r. w olkuskim PTTK mgr Karina Stempel-Gancarczyk wygłosiła wykład połączony z pokazem slajdów, zatytułowany: Rumunia po polsku, czyli „kraj smutny, pełen humoru". W ramach wykładu doktorantka Instytutu Slawistyki PAN opowiadała o badaniach naukowych w Rumunii, o specyfice tego kraju oraz o miejscowej Polonii. Poruszony także został temat roli nauki w ocalaniu kultury, tradycji i języka.

 

 

Czytaj więcej: WYKŁAD MGR KARINY STEMPEL-GANCARCZYK: RUMUNIA PO POLSKU, CZYLI „KRAJ SMUTNY, PEŁEN HUMORU"

CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA

 

23 maja 2017 z inicjatywy naszej pracowniczki, dr Joanny Roszak, w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-warsztatowa: „Chcesz pokoju, przygotuj się na pokój. Perspektywy współczesnej edukacji na rzecz pokoju" adresowana do uczących na wszystkich poziomach edukacji, do działaczy i działaczek organizacji pozarządowych oraz do wszystkich innych zainteresowanych tematem edukacji na rzecz pokoju. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK, Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Józefa Rotblata.

 

Czytaj więcej: CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA