CHCESZ POKOJU, PRZYGOTUJ SIĘ NA POKÓJ – KONFERENCJA NAUKOWO-WARSZTATOWA

 

23 maja 2017 z inicjatywy naszej pracowniczki, dr Joanny Roszak, w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-warsztatowa: „Chcesz pokoju, przygotuj się na pokój. Perspektywy współczesnej edukacji na rzecz pokoju" adresowana do uczących na wszystkich poziomach edukacji, do działaczy i działaczek organizacji pozarządowych oraz do wszystkich innych zainteresowanych tematem edukacji na rzecz pokoju. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK, Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Józefa Rotblata.

 

 

Licznie zgromadzona publiczność dyskutowała nad takimi zagadnieniami, jak: edukacja na rzecz pokoju a system edukacji w Polsce, wyzwania dla edukacji dla pokoju (wzrost postaw dyskryminacyjnych wśród młodzieży, polska szkoła wobec kryzysu humanitarnego), jak wdrażać edukację na rzecz pokoju lokalnie i globalnie (filozofia pokoju, społeczne nieposłuszeństwo, spirytualizm, pedagogika negatywna, edukacja na rzecz pokoju).
Tytuł spotkania to parafraza starożytnej sentencji, która legła u podstaw polemologii: „Si vis pacem, para bellum". Strawestował ją i uczynił życiowym mottem noblista pokojowy z 1995 roku, z urodzenia warszawiak, Józef Rotblat. Mawiał bowiem: „Si vis pacem, para pacem" – „Chcesz pokoju, przygotuj się na pokój".
List do uczestniczek i uczestników przygotowała dr Marta Mazurek, pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. Inicjatywę wsparli także specjalnymi nagraniami Janina Ochojska oraz Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love, bohater wystąpienia na temat piosenek w służbie pokojowi.