WYKŁAD MGR KARINY STEMPEL-GANCARCZYK: RUMUNIA PO POLSKU, CZYLI „KRAJ SMUTNY, PEŁEN HUMORU"

 

19 maja 2017 r. w olkuskim PTTK mgr Karina Stempel-Gancarczyk wygłosiła wykład połączony z pokazem slajdów, zatytułowany: Rumunia po polsku, czyli „kraj smutny, pełen humoru". W ramach wykładu doktorantka Instytutu Slawistyki PAN opowiadała o badaniach naukowych w Rumunii, o specyfice tego kraju oraz o miejscowej Polonii. Poruszony także został temat roli nauki w ocalaniu kultury, tradycji i języka.

 

 

Wystąpienie mgr Stempel-Gancarczyk zostało przygotowana jako działanie upowszechniające efekty badań prowadzonych w ramach grantu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego", finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2015-2018 (1bH 15 0354 83).
Organizatorami spotkania byli: Fundacja Kultury AFRONT oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olkuszu.


Galeria zdjęć z wykładu: http://afront.org.pl/spotkanie-karina-stempel-galeria/

 

(K. Stempel-Gancarczyk)