ue logo

 

 

 

          

KONTAKT
Dane adresowe:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa
tel./fax: 22 826 76 88
22 828 44 75
sekretariat@ispan.waw.pl

Struktura pionu naukowego Instytutu Slawistyki złożona jest z czterech zakładów. W każdym Zakładzie funkcjonują zespoły tematyczne, odpowiedzialne za wykonywanie tematów statutowych Instytutu. Zespoły powoływane są na czas niezbędny do wykonania konkretnego projektu. Struktura pionu naukowego jest zatem elastyczna i dostosowana do zadań statutowych.

Zakład Językoznawstwa

tel. 22/625 06 29

 

Kierownik:
dr hab. prof. nadzw. Ewa Golachowska

 

Czytaj więcej: Zakład Językoznawstwa

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

tel. 22/625 06 29

 

Kierownik:
dr hab. prof. nadzw. Grażyna Szwat-Gyłybow

Czytaj więcej: Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Zakład Historii

Siedziba:

ul. Błękitna 1/7
60-656 Poznań,

tel./faks 61/ 847 08 89

 

Kierownik:
prof. dr hab. Ryszard Grzesik

Czytaj więcej: Zakład Historii

Zakład Badań Narodowościowych

tel. 61 852 09 50

 

Kierownik:
prof. dr hab. Wojciech Burszta

Czytaj więcej: Zakład Badań Narodowościowych

Podkategorie