Struktura pionu naukowego Instytutu Slawistyki złożona jest z czterech zakładów. W każdym Zakładzie funkcjonują zespoły tematyczne, odpowiedzialne za wykonywanie tematów statutowych Instytutu. Zespoły powoływane są na czas niezbędny do wykonania konkretnego projektu. Struktura pionu naukowego jest zatem elastyczna i dostosowana do zadań statutowych.

Zakład Językoznawstwa

tel. 22/625 06 29

 

Kierownik:
dr hab. prof. nadzw. Ewa Golachowska

 

Czytaj więcej: Zakład Językoznawstwa

Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

tel. 22/625 06 29

 

Kierownik:
dr hab. prof. nadzw. Grażyna Szwat-Gyłybow

Czytaj więcej: Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Zakład Historii

Siedziba:

ul. Błękitna 1/7
60-656 Poznań,

tel./faks 61/ 847 08 89

 

Kierownik:
prof. dr hab. Ryszard Grzesik

Czytaj więcej: Zakład Historii

Zakład Badań Narodowościowych

tel. 61 852 09 50

 

Kierownik:
prof. dr hab. ...

Czytaj więcej: Zakład Badań Narodowościowych

Podkategorie