Zakład Historii

Siedziba:

ul. Błękitna 1/7
60-656 Poznań,

tel./faks 61/ 847 08 89

 

Kierownik:
prof. dr hab. Ryszard Grzesik

  

Profesor nadzwyczajny
Aleksander Smalianczuk

 

Adiunkci
Wojciech Mądry

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Barbara Grunwald-Hajdasz
Dorota Leśniewska