Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

tel. 22/625 06 29

 

Kierownik:
dr hab. prof. nadzw. Grażyna Szwat-Gyłybow

Profesorowie:

Joanna Goszczyńska

 

Profesorowie nadzwyczajni
Grażyna Bobilewicz
Irena Grudzińska-Gross
Lilla Moroz-Grzelak
Aleksandra Hnatiuk
Katarzyna Kotyńska
Katarzyna Osińska


Adiunkci
Anna Boguska
Karolina Ćwiek-Rogalska
Ewelina Drzewiecka
Katarzyna Glinianowicz
Agata Jawoszek

Konrad Matyjaszek
Joanna Roszak 
Ewa Wróblewska-Trochimiuk

 

Asystenci
Agnieszka Ayşen Kaim
Małgorzata Kasner