Jan Paweł II i idea słowiańskości

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w Warszawie 3-4 grudnia 2015 roku, organizowaną przez Fundację Slawistyczną, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Wydział Teologiczny UKSW.

Honorowy patronat nad konferencją objęli ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. ISPAN dr hab. Anna Zielińska, Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.

Rada Programowa

prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski

ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Grzegorz Łęcicki, Wydział Teologiczny UKSW

dr hab. Ewa Golachowska, Fundacja Slawistyczna

dr Jan Stradomski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński

Komitet organizacyjny

dr Dominika Żukowska-Gardzińska, Wydział Teologiczny UKSW

dr Maciej Falski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

mgr Paulina Wichniewicz, sekretarz konferencji, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW

 

PROGRAM

3 grudnia, czwartek
9.30 rejestracja gości, powitanie
9.40 otwarcie konferencji
9.45 wykład: Slavia Barlieva, Sofia
SS Cyril and Methodius in the papal letters of the Modern Age: from Grande munus to Orientale lumen
10.15 wykład: Suzana Čoha, Zagrzeb
Slavenofilske ideje i pitanja vjere u hrvatskome narodnom preporodu /Slavophile ideas and the question of confession in the Croatian national movement
10.45—11.15 dyskusja
11.15—11.30 przerwa
11.30—12.50 sesja I
Aleksander Mikołajczak, Poznań
Wokół encykliki Slavorum Apostoli
Iwona Kabzińska, Warszawa
Europejska misja narodów słowiańskich
Jan Stradomski, Kraków
Interpretacje misji cyrylometodejskiej w pismach potrydenckich polemistów religijnych z terenów Rzeczypospolitej a myśl eklezjalna Jana Pawła II - ewolucja czy rewolucja?
Maciej Falski, Warszawa
Idea słowiańska w polityce Kościoła rzymskiego na Bałkanach po soborze trydenckim
12.50—13.20 dyskusja
13.20—13.40 przerwa
13.40—15.00 sesja II
Joanna Brodniewicz, Poznań
Pamatuj, Otče, na své české deti / Milczący Kościół (...) mówi ustami swojego papieża – Jan Paweł II a czeski Kościół katolicki
Natalia Naumow, Pisa
Majowe spotkania papieża z Bułgarami i Macedończykami
Ana i Robert Holjevac, Zagreb
The 900th anniversary of the Croatian diocese in light of Pope John Paul's II visit to Zagreb in 1994
Marzanna Kuczyńska, Poznań
Jan Paweł w rosyjskim zwierciadle, wybrane aspekty
15.00—15.30 dyskusja

19.00 kolacja w Klubie Profesorskim, Kampus Główny UW

4 grudnia, piątek
sesja III 9.30—10.30
9.30 Ewa Siatkowska, Warszawa
Jan Paweł II a zjednoczenie Europy
9.50 Dominika Żukowska-Gardzińska, Warszawa
Aksjologiczny wymiar słowiańskiego świata w rozumieniu Jana Pawła II
10.10 Grzegorz Bachanek, Warszawa
Elementy idei słowiańskości Z. Sz. Felińskiego a myśl Jana Pawła II
10.30—11.00 dyskusja
11.00—11.20 przerwa
11.20—13.00
wykład: Leonard Górka, Lublin
Cyrylometodiańska ewangelizacja kultury
dyskusja panelowa:
Między Kościołem rzymskim a prawosławiem – doświadczenia słowiańskie

Program w wersji PDF

Ulotka z programem