Słowa-klucze 2016

Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW oraz Instytut Germanistyki UW zapraszają na konferencję pt. „Słowa-klucze 2016", która odbędzie się w dniach 20-21.10.2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim.


Konferencja poświęcona jest słowom-kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu, w tym:
* statystykę językoznawczą
* językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
* medioznawstwo
* leksykologię i leksykografię.

 

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze współczesnej Polski. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenia projektu „Słowa na czasie" (slowanaczasie.uw.edu.pl) oraz plebiscytu „Słowo roku". Z zainteresowaniem przyjrzymy się podobnym projektom w innych krajach, min. „Wort des Jahres" w Niemczech.

Wykłady plenarne:
prof. dr Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)
dr Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden)


Język konferencji: polski, niemiecki.
Opłata konferencyjna 400 zł / 100 euro.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień do 31.8.2016 na adres: sloworoku.polon@uw.edu.pl 
W abstrakcie powinny się znaleźć:
* tytuł
* do 300 słów opisu
* ew. krótka bibliografia.


Po anonimowych recenzjach informacje o przyjęciu referatu roześlemy do 15.9.2016.
Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN/ 100 EUR

Ważne terminy:
* termin nadsyłania zgłoszeń 31.8.2016
* termin zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia 15.9.2016
* konferencja 20-21.10.2016

 

Komitet organizacyjny:
dr hab. Waldemar Czachur, prof. UW
dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
dr hab. Magdalena Derwojedowa
dr Marta Czyżewska
dr Dorota Kopcińska