ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji
„Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna",
która odbędzie się 18-19 października 2016 roku.

 

Zaproszenie
Karta zgłoszenia
Informacje organizacyjne

Zaproszenie do współpracy

Redakcja pisma naukowego „Македонски јазик" wydawanego przy Instytucie Języka Macedońskiego im. Krste Misirkova w Skopju z okazji 60 lat istnienia placówki zachęca do opublikowania na swoich łamach oryginalnych tekstów.

Termin nadsyłania prac - 30 sierpnia 2013 roku

więcej...

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy

Redakcja macedońskiego pisma naukowego „Спектар" zaprasza do publikowania tekstów w numerach 61 i 62

Teksty należy nadsyłać do 15 czerwca 2013 roku.
Więcej informacji:
na stronie Instytutu Literatury Macedońskiej http://www.iml.ukim.edu.mk
oraz w załączniku

Zachwyt w literaturze, języku i kulturze

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Filologiczno-Historyczny
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Instytut Filologii Polskiej


zaprasza na
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ


na temat:
Zachwyt w literaturze, języku i kulturze


Termin konferencji: 13 czerwca 2013 i 14 czerwca 2013

formularz zgłoszenia

 

Czytaj więcej: Zachwyt w literaturze, języku i kulturze

Konferencja z cyklu Słowo

Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
we współpracy z Katedrą Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
oraz Katedrą Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

zaprasza do udziału w piątej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu

 

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza

pod nazwą

 

Polszczyzna w tekstach przekładu

 

która odbędzie się w dniach 14-15 października 2013 roku
(Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55).

 

zaproszenie i formularz zgłoszenia

Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu


mają zaszczyt zaprosić na


Międzynarodową Konferencję Naukową


Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej
Słowian w regionie karpackim.
Historia, tradycje, odwołania.
(z okazji roku UNESCO św. Konstantyna-Cyryla i Metodego w 1150 rocznicę rozpoczęcia misji
Apostołów Słowian na Morawach)


Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
24-25 czerwca 2013 r.

informacja

formularz

In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego


ma zaszczyt zaprosić na


Międzynarodową Konferencję Naukową


In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli
w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś
(w 1700 rocznicę edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego)


Kraków, 23-25 października 2013 r.

więcej...

formularz zgłoszenia

Święty Graal czy Puszka Pandory?

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Instytut Etnografii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają

na
Międzynarodową Konferencję Naukową

Święty Graal czy Puszka Pandory?
Dziedzictwo kultury europejskiej. Mity, stereotypy, tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś)

15-17 maja 2013 roku

 

więcej...

Kolokwia Antropologiczne: dr Peter Martyn - 18 kwietnia 2013 r.

Termin: 2013.04.18 | 18:00

 

Miejsce: 18 kwietnia, godz. 18:00, sala 207, Gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

Organizator: Polski Instytut Antropologii

 

Kontakt: info@pia.org.pl

 

Czytaj więcej: Kolokwia Antropologiczne: dr Peter Martyn - 18 kwietnia 2013 r.

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze

 

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

zaprasza

na I. międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu

Człowiek – Inny/Obcy Byt

na temat:

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze.
Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny

Sosnowiec, 8–9 maja 2013 r.

 

Czytaj więcej: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

POLSKA AKADEMIA NAUK
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
K O M I T E T  S Ł O W I A N O Z N A W S T W A

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN, które odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 (26. piętro).

 

Czytaj więcej: Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Bezpłatny internetowy kurs rosyjskiego slangu

 

PORT EUROPA. Portal o Europie Środkowej

 

zaprasza na bezpłatny kurs internetowy slangu rosyjskiego

 

Badania językoznawców wykazały, że język rosyjski jest drugim obok węgierskiego najbardziej nasyconym wulgaryzmami językiem świata. Na kursie zostaną przedstawione rosyjskie wyrazy slangowe i nieprzyzwoite, których używają mi też osoby posługujące się językiem ukraińskim i białoruskim. Niniejszy kurs uwzględnia realia językowe tych krajów, niektóre słowa są przedstawione w brzmieniu znanym z surżyka i trasianki (mieszanki języków rosyjskiego i ukraińskiego oraz rosyjskiego i białoruskiego).

 

O kursie oraz zjawisku "mowy padonków"

 

Czytaj więcej: Bezpłatny internetowy kurs rosyjskiego slangu

Rosja w dialogu kultur Literatura, język, folklor, idee

 

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału w
Międzynarodowej Konferencji:

 

Rosja w dialogu kultur
Literatura, język, folklor, idee

 

19-20 września 2013

 

Czytaj więcej: Rosja w dialogu kultur Literatura, język, folklor, idee

Konferencja GWARA I TEKST

 

Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ
zaprasza na
międzynarodową konferencję naukową:
GWARA I TEKST

 

Czytaj więcej: Konferencja GWARA I TEKST

Uwaga!

 

Bałkany Zachodnie w projekcie stypendialnym Erasmus Mundus pt. SIGMA

 

Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego koordynuje projekt Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus pt. SIGMA.

 

Projekt SIGMA oferuje ponad 250 stypendiów dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Wrocławskiej (te polskie uczelnie należą do konsorcjum), które można odbyć w jednej z dziesięciu uczelni Bałkanów Zachodnich.

 

Wysokość stypendium wynosi od 1 000 do 2 500 euro na miesiąc.

Szczegóły oraz aplikacja on-line dostępne są na stronie projektu: www.sigma.uw.edu.pl

FACEBOOK: http://www.facebook.com/ErasmusMundusSigma

Bezpłatny kurs językowy

 

Internetowy kurs nauki języka ukraińskiego i języka białoruskiego. Jak informują organizatorzy lekcje będą wysyłane automatycznie na skrzynkę e-mail.

 

Zapisy:

 

www.porteuropa.eu/ukrainski
www.porteuropa.eu/bialoruski

Zaproszenie do lektury

 

Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slawistyka i komparatystyka dzisiaj

 

 

Red. Bogusław Zieliński, Ewa Szperlik

Poznań 2012

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Zaproszenie do lektury

 

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

 

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Toruń 2012, ss. 844.

 

Monografia jest plonem prawie dwudziestu lat etnograficznych badań terenowych prowadzonych przez Annę Engelking we wsiach zachodniej i wschodniej Białorusi.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

XXII. Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne

 

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko
oraz
Katedra Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na XXII. Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne
poświęcone pamięci św. Cyryla i Metodego
16-17 maja 2013

ZAPROSZENIE

Formularz zgłoszenia

 

Journal of history

 

Redakcja macedońskiego czasopisma naukowego Историја”/„Journal of History zaprasza autorów do współpracy przy tworzeniu kolejnego numeru, który poświęcony będzie problematyce związanej z historią, kulturą i tradycją Macedonii, Bałkanów oraz Europy. 

 

Czytaj więcej: Journal of history

Konferencja 13-14 kwietnia 2013 r.

 

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

w dniach 13-14 kwietnia 2013 r.

 

zaprasza na

 

V Międzynarodową Konferencję Naukową

 

OBRAZ KOBIETY

 

więcej...

Zaproszenie do lektury pisma internetowego

NOWE BAŁKANY, w którym publikowane są polskie tłumaczenia najciekawszych tekstów ukazujących się w prasie Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa*, Macedonii, Serbii i Słowenii. Tygodnik ukazuje się w każdą środę: http://nowebalkany.pl/tygodnik

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury pisma internetowego

konferencja 12-13 czerwca 2013 r.

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
,

 Polska Akademia Umiejętności

 oraz

 Uniwersytet Pedagogiczny

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

Macedonia - oblicza konfliktów w XX i XXI wieku.
Historia-polityka-kultura-język-media
,

 

Kraków, 12-13 czerwca 2013 r.

 

 formularz zgłoszeniowy

 

Czytaj więcej: konferencja 12-13 czerwca 2013 r.

Zaproszenie do lektury

 

Macedońscy uchodźcy w Polsce. Zagadnienia wychowania i kształcenia młodzieży. Dokumenty. 1948-1975, wybór, przekład, wstęp i redakcja Petre Nakovski, tłum. wstępów Elżbieta Ćirlić, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe Republiki Macedonii, Skopje 2008, t. 1., ss. 424, t. 2., ss. 411.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie w czerwcu 2012 r. zaprezentowano dwutomowy zbiór opublikowanych po raz pierwszy dokumentów poświęconych sytuacji przesiedlonych do Polski Macedończyków. Unikatowa publikacja, Macedońscy uchodźcy w Polsce. Zagadnienia wychowania i kształcenia młodzieży. Dokumenty. 1948-1975, stanowi świadectwo losów tysięcy przymusowo wysiedlonych z Macedonii Egejskiej Macedończyków, którzy po wojnie domowej w Grecji (1946-1949) trafili do Polski. Przeważającą liczbę przesiedlonych stanowiły dzieci. Autor źródłowego opracowania, dr Petre Nakovski - pierwszy ambasador Republiki Macedonii w Rzeczypospolitej Polskiej - sam jako dwunastolatek w 1949 roku znalazł w Polsce schronienie i mieszkał tu do 1962 roku. Zamieszczone w tomach polskie materiały, poprzedzone wstępami Zorana Todorovskiego, Sławomira Radonia, Petre Nakovskiego, Władysława Stępniaka, zostały podane także w przekładzie na język macedoński.

Zaproszenie do lektury

 

Nowe czasopismo naukowe
„Poznańskie Studia Slawistyczne"

 

Ukazał się pierwszy numer pisma wydawanego pod auspicjami Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwartalnik powołano w celu publikacji efektów badań słowianoznawczych. Jego pierwszy numer poświęcono problemom obecności tradycji romantycznej we współczesnych literaturach słowiańskich. Poza tekstami autorów z ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy w piśmie znalazły się recenzje prac slawistycznych oraz omówienia najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych z inicjatywy badaczy z Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

 

Czytaj więcej:

http://www.pss.amu.edu.pl/

 

Zaproszenie do lektury

 

Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej
Krzysztof Stępnik


Lublin : UMCS, 2011
ss. 296: il.

 

 

Profesor Krzysztof Stępnik sięgnął do tekstów (korespondencji wojennych, między innymi Filipa Kupczyńskiego, Mieczysława Jełowickiego, Tadeusza Micińskiego, Józefa Lipkowskiego, Kazimierza Grusa, komentarzy Feliksa Konecznego, Zdzisława Maryckiego itd.), które po blisko stu latach od ich publikacji nic nie straciły na aktualności; pisane były nie tylko przez naocznych świadków tamtych wydarzeń, ale też ludzi, którzy zagłębiali się w problemy, żyli nimi, nie tylko próbowali zrozumieć je , ale zrozumieli i tłumaczyli czytelnikom w Polsce, na czym one polegają. Dzięki książce Krzysztofa Stępnika źródła problemów bałkańskich stają się jasne i czytelne. To publikacja, która powinna znaleźć się w kanonie lektur obowiązkowych na wszystkich w Polsce studiach dziennikarskich i politologicznych, wskazuje bowiem na ważne teksty ówczesnych korespondentów wojennych, istotne dokumenty, podpowiada współczesnym dziennikarzom - szczególnie korespondentom wojennym - jak przygotować się do pracy, jak pisać i przedstawiać miejsca, w których "wrze", a politologom - jak tłumaczyć współczesne problemy danego regionu świata przez pryzmat historii.

Zaproszenie do lektury

 

Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy,

red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2011, ss. 490.

 

Zbiór studiów i szkiców pt. Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy to pierwsza publikacja przygotowana przez powołane w czerwcu 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim Centrum Naukowo-Badawcze „Bałkany na przełomie XX/XXI wieku". Autorami dwudziestu trzech tekstów są pracownicy naukowi kilkunastu polskich uniwersytetów oraz ośrodków akademickich i naukowo-badawczych.Prezentowana publikacja jest równocześnie pierwszą, która rozpoczyna serię wydawniczą „Bałkany XX/XXI wieku". Ukazywać się w niej będą rezultaty badań inspirowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze oraz monografie autorskie.

 

 

Zaproszenie do lektury

 

Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności,
red. E. Znamierowska - Rakk,

Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011.

 

Książka stanowi owoc współpracy naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Bałkanistyki Bułgarskiej Akademii Nauk. Obejmuje zarówno państwa położone w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jak i kraje usytuowane na jej obrzeżach. Teksty poświęcono problematyce terytorialno-granicznej w różnych epokach: panowania imperium osmańskiego i emancypacyjnych dążeń zniewolonych przezeń narodów (XVII-XIX w.), wojen bałkańskich, międzywojnia, obu wojen światowych, powojennego systemu politycznego oraz współczesności.

Zaproszenie do lektury

Wierzenia Prasłowian

Jakub Zielina 

 

 Wydawnictwo Petrus
Rok wydania: 2011

Książka obejmuje zagadnienie rekonstrukcji obrazu prasłowiańskich wierzeń z wykorzystaniem źródeł historycznych, folklorystycznych oraz komparatystyki.
 

Pogańska religia Słowian stanowi jeden z najtrudniejszych obszarów badawczych religioznawstwa, ponieważ wszystko jest w nim hipotetyczne. I nie może być inaczej, bo samo pochodzenie Słowian i czas ich przybycia do Europy Wschodniej i Środkowej stanowią przedmiot wielkiego sporu w nauce. A przecież od lokalizacji praojczyzny Słowian zależy pierwotny kontekst kulturowy religii Słowian. Jeśli racje mają zwolennicy teorii odrzańsko-dnieprzańskiej, to pierwotne wierzenia Słowian pozostawałyby w jakimś związku z wierzeniami Germanów, Celtów i Bałtow, zaś, jeśli nie mają racji i pierwotne siedziby Słowian znajdowały się np. nad środkowym Dnieprem, to takie związki byłyby wykluczone za wyjątkiem ewentualnego wpływu Bałtów - natomiast należałoby podobieństwa religijnego szukać w kręgu scytyjsko - sarmackim i ugrofińskim. A jeśli prawda jest po stronie zwolenników teorii środkowo - azjatyckiej, to religia ta musiałaby znajdować się w zasięgu przemożnych oddziaływań irańskich i ałtajskich. Niepewne są też dane dostarczone przez skąpe źródła historyczne (np. wśród nazw bóstw wymienionych w staroruskiejkronice Nestora Perun może być kalką nordyckiego Thora, lub bałtyjskiego Perkunasa, Chors i Simargł to imiona irańskie, zaś Mokosz jest boginią ugrofińską).

 

Nie udało się też jak dotąd bezspornie wykazać, czy którykolwiek z bogów znanych nam ze źródeł pisanych był czczony przez wszystkich, a nawet przez większość Słowian, a w związku z tym czy kiedykolwiek istniał jakiś ogólnosłowiański panteon.

 

Co więcej nie ma też pewności ile reliktów przedchrześcijańskich wierzeń obecnych w kulturze ludowej Polaków, Czechów, Słowaków, Serbów, Bułgarów, Rosjan, Białorusinów i Ukraińców ma rdzennie słowiańskie pochodzenie, ponieważ każdy z tych ludów wchłonął tak wiele tradycji i obrzędów zastałych przez siebie pierwotnych mieszkańców tych terenów (np. romanizowanych i zhellenizowanych, oraz nie zhellenizowanych Ilirów i Traków na Bałkanach, ludów stepowych w Kotlinie Karpackiej, w Bułgarii i na stepach Ukrainy, Bałtów i Ugrofinów w strefie leśnej wschodniej Europy), że niezmiernie trudno oddzielić je od pozostałości stricte słowiańskich?

 

Pomimo tych wszystkich wątpliwości i trudności Autor odważnie podjął się próby przedstawienia i usystematyzowania wiedzy o osobowej treści pogańskich wierzeń religijnych Słowian i uczynił z niej temat książki.

 

(Z recenzji Wiesława Batora)

Zaproszenie do lektury

 

Zbiór reportaży białoruskiej pisarki
Swietłany Aleksijewicz

 Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Wydawnictwo Czarne
Przekład z języka rosyjskiego Jerzy Czech

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury