Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce...

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
oraz
Katedra Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie


zapraszają na konferencję naukową


,,Dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii języków słowiańskich"
Kraków, 27-28 kwietnia 2015 r.

 

Zproszenie

Informacje organizacyjne

Karta zgłoszenia

Między interpretacją a kreacjią.

Muzeum Stutthof w Sztutowie
we współpracy z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


zapraszają do udziału w konferencji naukowej

 


"Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci. Konferencja z okazji 70. rocznicy oswobodzenia KL Stutthof"
Sztutow, 7-9 maja 2015 roku

 

Sztutowo

Karta zgłoszenia

Konwersatorium

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie
i
Fundacja Slawistyczna

Zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium
„Mniejszości językowe i etniczne"

 

Dr Elżbieta Wrocławska
przedstawi sylwetkę naukową

 

Profesora Hinca Schuster-Šewca
następnie odbędzie się promocja poświęconego Profesorowi tomu 47/2013
„Zeszytów Łużyckich"

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 18.12.2014 r.., o godzinie 17.00
w sali 11A (na piętrze)
Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 26/28

Świat kuriozów

Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki
Uniwersytetu Opolskiego
zaprasza do udziału w konferencji

"Świat kuriozów"

Pokrzywna k. Opola, 15-17 kwietnia 2015 r.

 

więcej informacji...

Zaproszenie na posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Komitet Słowianoznawstwa PAN
uprzejmie zaprasza

do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowym Komitetu,
na którym wygłoszone zostaną dwa referaty
prof. Wandy Szulowskiej z Instytutu Slawistyki PAN
i prof. Michała Parczewskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Posiedzenie odbędzie się 8 grudnia (poniedziałek) o godz. 11.00
w Pałacu Kultury i Nauki w sali 2604 (26. piętro).

Cywilizacja romantyzmu

Pracownia Literatury Romantyzmu
Instytutu Badań Literackich PAN


zaprasza na konferencję
Cywilizacja romantyzmu


1-2.12.2014 r.,

Warszawa, Pałac Staszica, s. 144.

 

więcej...

Socjologia codzienności. Zjawiska, ceremoniały i rytuały

Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych
Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz
Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko


zapraszają do udziału w konferencji
"Socjologia codzienności. Zjawiska, ceremoniały i rytuały"
17 kwietnia 2015 r., Uniwersytet Rzeszowski

 

więcej informacji...

formularz

Praktyki pamięci i studia nad pamięcią w Bułgarii

Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

Katedra Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

"Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości"

 

16-17 marca 2015, Lublin

 

więcej informacji

zgłoszenia

 

Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności

Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
przy współpracy
Zakładu Literatury i Kultury 2 poł. XIX w. UW
i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS


zapraszają na konferencję

"Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności"

 

19-20 listopada 2014 r.
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza,
Rynek Starego Miasta 20, Warszawa

 

program

Konwersatorium

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie
i
Fundacja Slawistyczna

Zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium
"Mniejszości językowe i etniczne"

Dr Alexander Andrason
wygłosi referat

Jak bardzo język wilamowski jest językiem germańskim? - elementy polskie w etnolekcie wilamowskim

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13.11.2014 r., o godzinie 17.00
w sali 11a
Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 26/28

Wykład odbędzie się w języku polskim!

Konferencja z cyklu "Język pisarzy"

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

zaprasza do udziału w kolejnej, piątej już konferencji z cyklu "Język pisarzy", poświęconej tym razem zagadnieniom gramatycznym.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 maja 2015 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.
Zgłoszeń oczekujemy do końca stycznia. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się do pobrania w załącznikach.

SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK,

Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

serdecznie zaprasza do udziału w I transdyscyplinarnej

konferencji naukowej pod hasłem

 

SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK,

 

która odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim

(w budynkach naszej uczelni)

w dniach 8 – 9 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej: SŁOWO – OBRAZ – DŹWIĘK,

wykład Cliffa Goddarda

Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego


zaprasza


na wykład Cliffa Goddarda


"Semantic primes and molecules: New keys for unlocking the secrets of the mind"
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki


24 września 2014 r., Wrocław

więcej ...

Zaproszenie do lektury

Pięć i pół miliona mieszkańców, zaledwie dwadzieścia jeden lat odrębnej państwowości i narodowy kompleks niższości. Co tak naprawdę wiemy o naszym południowym sąsiedzie? 18 września ukaże się książka „Kompleks słowacki" Rudolfa Chmela, która całkowicie zmieni nasze wyobrażenia o Słowakach.


Słowacja, sąsiad nam najmniej znany, jawi się wielu jako kraj bez właściwości, nie charakteryzujący się niczym. Tymczasem wciąż zmaga się ona z brzemieniem historii i tysiącletniego istnienia bez własnego państwa. Wyrazem tego jest cechująca Słowację niejednoznaczność i rozdarcie między megalomanią a kompleksem niższości.

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Traditions and current state of culture and arts

Research center of Belarusian culture, language and literature
of National academy of Sciences of Belarus

zaprasza na międzynarodową konferencję

 

"Traditions and current state of culture and arts"

 

20-21 października 2014,
Minsk, Surganov's street, 1/2

więcej informacji...

Rosja dziś i jutro

 

Uniwersytet Warszawski p1240819m
oraz
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

serdecznie zapraszają
na wykładROSJA DZIŚ I JUTRO,
który wygłosiMICHAIŁ KASJANOW

16 września 2014 r., godz. 18:00

 

Budynek Starej Biblioteki UW, Sala Audytoryjna
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

 

 

Dialog pokoleń

Towarzystwo Kultury Języka
oraz
Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW

 

serdecznie zapraszają do udziału

w I konferencji naukowej pt. "Dialog pokoleń",

która odbędzie się 19-20 listopada 2014 roku w Warszawie.

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczego Dialog pokoleń (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury nr 49691/14/A1) i będzie poświęcona zróżnicowaniu pokoleniowemu polszczyzny zarówno dawnej, jak i współczesnej. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe
przy Instytucie Filologii Rosyjskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


zaprasza
na V Konferencję Młodych Naukowców

 

Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog

 

27-28 listopada 2014 roku,
Obrzycko (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku)

 

więcej informacji

ankieta

Język i Kultura w Budowaniu Relacji Międzynarodowych

INSTYTUT NEOFILOLOGII PWSZ CHEŁM 

zaprasza do udziału

w Dziewiątej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji

"Język i Kultura w Budowaniu Relacji Międzynarodowych"


Chełm, 1-2 grudnia 2014 roku

więcej..

Kulturowe analizy patriotyzmu

Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG,
Oddział PTL w Gdańsku
oraz
Muzeum Narodowe w Gdańsku

zapraszają na

ogólnopolską konferencję naukową


Kulturowe analizy patriotyzmu

17-18 listopada 2014 r.

formularz zgłoszeniowy

wiecej info...

Zaproszenie do lektury

Городня Х- ХХ стст. Каралеўскі горад з правінцыйным лёсам, red. Аляксандр Смалянчук, Гародня 2014, ss.513.
(Grodno X-XX w. Miasto królewskie o prowincjalnych losach, red. Aliaksander Smalianczuk, Grodno 2014.)

 

   Studium historyczne pod redakcją naukową badacza z Instytutu Slawistyki PAN wpisuje się do grupy tych prac, które z nowej perspektywy ujmują tematy do tej pory pomijane i przemilczane. Jest to bowiem pierwsza zespołowa monografia, obejmująca dzieje Grodna od końca X wieku po jego burzliwe losy w XX stuleciu oraz dwie ostatnie dekady z najnowszej historii miasta już w strukturach Republiki Białoruś. Grupa historyków z Polski i Białorusi (Przemysław Borowik, Yury Hardzeyeu, Aliaksandr Krautsevich, Jerzy Jan Milewski, Andrei Pavach, Aliaksandr Radziuk, Volha Sabaleuskaya, Viktar Sayapin, Aliaksandr Smalianchuk, Viachaslau Shved, Aliaksandr Yershevich), na podstawie nieujawnianych dotej pory źródeł i prowadzonych badań, dokonał kompleksowej analizy polskiego i białoruskiego wkładu w rozwój tego pogranicznego miasta. Autorzy zauważyli przy tym, że choć pierwsze wzmianki o Grodnie datowane są na rok 1128, to jednak wykopaliska archeologiczne poświadczają jego słowiańskie osadnictwo jeszcze pod koniec X wieku.
Praca koncentruje się na historii społecznej miasta i najej tle ukazuje życie codzienne jego mieszkańców oraz ich stosunek do zmieniającej się przynależności państwowej. Jako pierwsza uwzględnia także rolę grodzieńskiej gminy żydowskiej, która od średniowiecza po wiek XX stanowiła znaczący element jego demografii. Autorzy podjęli udaną próbę odejścia od dyskursu narodowego w kontekście złożonych procesów politycznych w XX stuleciu, a przedstawione dzieje tworzą dokumentalny zapis jego historii ukazując fenomen miejsca, kształtowanego przez zróżnicowane doświadczenia ludzi, którzy tu mieszkali i tych, którzy żyją tu obecnie.

Oprac. LMG

Zaproszenie na konferencję

Międzynarodowa konferencja naukowa

Słowiańska mozaika kultur wobec historii
(nie)tolerancji i waśni religijnych
Świadectwa historyczne i odwołania współczesne
[w 600 rocznicę soboru w Konstancji i uwięzienia Jana Husa]

Nowy Sącz, 16–18 czerwca 2014 r.
pod patronatem dr hab. Elżbiety Górskiej, prof. UJ
Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM

Promocja książki

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na promocję książki

Bałkany na Ukrainie. Bułgarzy, Gagauzi i Albańczycy z ukraińskiego Budziaku

(red. Wojciecha Lipiński; wyd.Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

czwartek, 12 czerwca, godz. 19:00

Pracownia Duży Pokój, ul. Koszykowa 24/12

 

Książka powstała jako podsumowanie badań prowadzonych przez studentów instytutu w ramach laboratorium etnograficznego. Szczegóły na załączonym zaproszeniu, na stronie internetowej: http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/aktualnosci/podroze-z-antropologia-budziak-i-besariabia oraz na Facebooku: http://www.facebook.com/events/252959198223395/ Więcej o książce: http://www.etnologia.uw.edu.pl/www/publikacje/balkany-na-ukrainie-bulgarzy-gagauzi-i-albanczycy-z-ukrainskiego-budziaku

Kultura 2.0 a język i literatura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim


serdecznie zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
z cyklu
Literatura i język w świecie ponowoczesnym,
która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2014 r.

Czytaj więcej: Kultura 2.0 a język i literatura

JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA

Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej
oraz
Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk
Oddział we Wrocławiu
zapraszają na konferencję naukową pt.


JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA


która odbędzie się
29 września 2014 r.
w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej
przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu

Czytaj więcej: JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA

Konferencja

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej,
która odbędzie się w dniach 24 października 2014 r.
w siedzibie WSSMiKS w Chełmie, ul. Wojsławicka 8.

 

Temat konferencji:
10 lat Polski w Unii Europejskiej. Europa – Polska – Wschód kierunki i perspektywy rozwoju współpracy politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i w płaszczyźnie medialnej.

 

Czytaj więcej: Konferencja

Fantastyka w kulturze radzieckiej i rosyjskiej

Instytut Wschodni
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ma przyjemność zaprosić
studentów i doktorantów wszystkich specjalności
na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję
„Fantastyka w kulturze radzieckiej i rosyjskiej".

Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2014 roku w Sali Senatu UAM w Collegium Minus na ul. Wieniawskiego 1.

Czytaj więcej: Fantastyka w kulturze radzieckiej i rosyjskiej

Gramatyka i korpus – Grammar and Corpora

Fundacja Slawistyczna
oraz
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na V. międzynarodową konferencję językoznawczą
Gramatyka i korpus – Grammar and Corpora

25-27 czerwca 2014r.

wiecej informacji       more info

zgłoszenie        aplication

 

Był dom we Lwowie

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zakład Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

zapraszają do udziału

w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

Tabu
w kinie, telewizji i nowych mediach

 

Szczecin 23-24 października 2014

 

więcej informacji i formularz zgłoszenia

 

Artyści wobec Majdanu

 


29 kwietnia, godz. 18.00

 

W ramach cyklu spotkań z artystami organizowanego wokół aktualnej wystawy kolekcji „W niedalekiej przyszłości", Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na rozmowę z artystami bezpośrednio zaangażowanymi w konflikt na kijowskim Majdanie: Żanną Kadyrową, Mykolą Ridnym, Ladą Nakonieczną, Oleksijem Radynskim i Tomasem Rafą.

 

Zaostrzająca się sytuacja polityczna na Ukrainie po raz kolejny zmusza do zadania starego pytania o powinności artysty wobec społeczeństwa. Jaka jest rola twórcy wobec zagrożenia wolności, swobód obywatelskich, a nawet życia? Co sztuka może zrobić dla Ukrainy? Jak artyści i instytucje kultury mogą pomóc opozycjonistom Euro Majdanu efektywnie bronić swojej niezależności w sytuacji przymusu i ogólnego zagrożenia? Jak my Polacy możemy wesprzeć Ukrainę w zmianie starego porządku? A przede wszystkim, na jakich podstawach budować nowy?

 

Spotkanie prowadzi Roman Pawłowski.

Czytaj więcej: Artyści wobec Majdanu

Problematyka edukacji mniejszościowej w Polsce

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami
zaprasza na


XIX Seminarium Śląskie
pt. "Problematyka edukacji mniejszościowej w Polsce"
24-27 września 2014 r., Opole

więcej...

formularz

Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych

 

Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

zaprasza na sympozjum
Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych

 

Opole, 25-27 wrzesień 2014 r.

 

więcej...

seminarium naukowe

OBLICZA POSTPAMIĘCI

Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprasza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej


OBLICZA POSTPAMIĘCI
6 marca 2014 r., godz. 9.00 "Dom Polonii", Rynek Główny 14

 

http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/postpamiec

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA

Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego


serdecznie zaprasza filologów różnych specjalności
(polonistów, slawistów, germanistów, anglistów, romanistów itd.)

na

IV Międzynarodową Konferencję Pragmalingwistyczną

 

"KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA.
LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA"

 

10-12 kwietnia 2014 r.
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie

więcej informacji...

formularz zgłoszeniowy

 

Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego

TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ TEKSTÓW PISANYCH

Sekcja Metodologii Badań Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,
Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

 

zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji pt.


TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ TEKSTÓW PISANYCH,


pierwszej z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane.
6-7 listopada, Łódź.

 

więcej...

I SOSNOWIECKIE FORUM LINGWISTYCZNE

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji

 

I SOSNOWIECKIE FORUM LINGWISTYCZNE

 

24-25 września 2014
Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5

 

więcej...

 

Animals - Mental, Linguistic and Literary Representations

Koło naukowe Texts & Codes

działające przy
Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Instytutu Anglistyki
Uniwersytetu Łódzkiego

ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji

 

"Animals - Mental, Linguistic and Literary Representations"

 

Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki, 12 kwietnia 2014 roku

 

więcej...

 

Zaproszenie do publikowania w roczniku naukowym Studia Rossica Gedanensia

Уважаемые господа!

Сердечно приглашаем Вас к публикации своих научных работ в ежегодном научном журнале Studia Rossica Gedanensia, на базе Гданьского государственного университета (Польша).
Этот журнал, посвященный актуальным проблемам языкознания, литературоведения, культуры и истории, будет выходить два раза в год (в июне и декабре) в электронном виде. Статьи в журнале публикуются на русском, польском и английском языках.
Ученый Совет журнала представляют польские и зарубежные ученые: проф. д.ф.н. В. Аврамова (Болгария, Университет К. Преславского в Шумен, член Президиума MAPRYAL), проф. д.ф.н. Ф. Апанович (Гданьский университет, Польша), проф. д.ф.н. Я. Вавжинчик (Варшавский университет, Польша), проф. д.ф.н. М. Грабска (Гданьский университет, Польша), проф. д.ф.н. Е. Калишан (Университет Адама Мицкевича, Польша), проф. д.ф.н. В. Маслова (Витебский государственный университет, Беларусь), проф. д.ф.н. Э. Микитюк (Гданьский университет, Польша), проф. д.ф.н. З. Опацки (Гданьский университет, Польша), проф. д.ф.н. Л. Рычкова (Гродненский государственный университет, Беларусь), проф. д.ф.н. Т. Шаповалова (Московский государственный областной университет, Россия) и др.
Информацию о журнале можно найти на сайте http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/index. Тексты статей в ближайший номер следует присылать до конца апреля по адресу: finkw@univ.gda.pl или filzs@ug.edu.pl

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество!
к.ф.н. Катажина Воян (главный редактор)
к.ф.н. Жанна Сладкевич (член Ученого совета)

Na całe życie. Listy 1910-1954

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
oraz
SEDNO wydawnictwo akademickie

zapraszają na prezentację nieznanych listów Borysa Pasternaka
"Na całe życie. Listy 1910-1954".


11 lutego 2014, godz. 17.00,
Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24, Warszawa

WSTĘP WOLNY
Ze względów organizacyjnych prośba o potwierdzenie przybycia:
(22) 295 00 37 lub kolakowska@cprdip.pl

 

PLAKAT

Doświadczenie komunizmu, pamięć i język – spojrzenie w stronę teorii

Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (POSTCOMER)
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na interdyscyplinarną konferencję naukową:

„Doświadczenie komunizmu, pamięć i język – spojrzenie w stronę teorii"

Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Collegium Maius, w dniach 13–14 czerwca 2014 roku.

 

Czytaj więcej: Doświadczenie komunizmu, pamięć i język – spojrzenie w stronę teorii

Działania na tekście

Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP UMCS
i Zakład Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr

 

zapraszają do udziału w konferencji naukowej
Działania na tekście,


organizowanej w Lublinie w dniach 2-5 września 2014 roku

 

więcej informacji i formularz zgłoszenia do pobrania

 

Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Szczeciński

 

Współczesny i dawny obraz kobiety
w literaturze, języku, kulturze, sztuce

 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 maja 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (koszt około 450 zł).

Czytaj więcej: Interdyscyplinarna konferencja naukowa

II Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

II Galicyjskie Spotkania Slawistyczne,

 

które po raz kolejny odbędą się w klimatycznych przestrzeniach
Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu
w dniach 16-18 czerwca 2014 roku.

 

Temat tegorocznej konferencji brzmi

 

Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych.
Świadectwa historyczne i odwołania współczesne
[w 600 rocznicę soboru w Konstancji i uwięzienia Jana Husa]

 

Dokładne informacje i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku.

Termin zgłoszeń referatów: 31 marca 2014 r.

XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Instytut Filologii Polskiej UAM
Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki
Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie


zapraszają do wzięcia udziału w

XIX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej


pod tytułem


Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji,


która odbędzie się
w dniach 20-22 września 2014 roku w Gnieźnie.


Miejsce obrad: Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Józefa Kostrzewskiego 5–7

 

Czytaj więcej: XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Czy istnieje "kulturologia polska"?

Instytut Kultury Polskiej UW, Oddział Warszawski PTK
oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na debatę

 

Czy istnieje "kulturologia polska"?

wokół książki Kulturologia polska XX wieku

 

W debacie udział wezmą: Agata Bielik-Robson, Włodzimierz Bolecki, Wojciech Burszta,
Andrzej Stanisław Kowalczyk, Michał Łuczewski, Karolina Wigura
Prowadzenie: Włodzimierz Pessel i Paweł Rodak

 

Piątek 17 stycznia 2014, godz. 17.oo.
Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala nr 5

Zaproszenie do lektury

Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 596.

 

Książka jest trzecią publikacją w serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI" przygotowaną w Centrum Naukowo-Badawczym Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany na przełomie XX/XXI w.", które zaistniało z inicjatywy współredaktora tomu Profesora Pawła Chmielewskiego w 2011 roku. W zbiorze wyodrębnionych w dwuczęściowym układzie tekstów (Geneza, przebieg i konsekwencje rozpadu Jugosławii oraz Państwa i narody bałkańskie miedzy przeszłością i przyszłością) znalazły się najnowsze prace uznanych badaczy problematyki południowosłowiańskiej. Wśród autorów, których artykuły składają się na ten interdyscyplinarny tom (językoznawcy, kulturoznawcy, politolodzy, prawnicy), dominujące miejsce zajęli uznani historycy (m.in. I. Stawowy-Kawka, M. J. Zacharias, M. Dymarski, T. Czekalski, W. Walkiewicz, P. Żurek), podejmujący ważne problemy dotyczące procesów rozpadu Jugosławii, jego konsekwencji dla obszaru Bałkanów Zachodnich oraz funkcjonowaniem państw powstałych na gruzach federacji jugosłowiańskiej.

 

Więcej informacji o serii wydawniczej „Bałkany XX/XXI" na stronie
http://centrumbalkany.uni.lodz.pl/publikacje

 

Oprac. LMG

Wiliamowice - International Conference - 11-13 czerwca 2014

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

POLSKA AKADEMIA NAUK
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
K O M I T E T S Ł O W I A N O Z N A W S T W A

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN, odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 (26. piętro).

 

Czytaj więcej: Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji naukowych

Centrum Badań Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz
Komisja Lingwistyki Dyskursu
przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

zapraszają do udziału w

 

międzynarodowej konferencji naukowej
"Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji naukowych"
(IV Międzynarodowy okrągły stół ds. problematyki dyskursu - D-ART)

 

25-28 czerwca 2014 r.,
Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

więcej...

formularz zgłoszeniowy

 

Socjologiczne dane jakościowe jako świadectwa epoki i dokumenty dyscypliny

Archiwum Danych Jakościowych
przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 

zaprasza na międzynarodową konferencję
Socjologiczne dane jakościowe jako świadectwa epoki
i dokumenty dyscypliny

 

Warszawa
5-6 grudnia 2013 roku

 

program

Konferencja w Krakowie

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Tradycja i wyzwania.
Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku

Kraków
7-8 kwietnia 2014 r.

 

więcej informacji...

formularz zgłoszeniowy

 

«FANTASTYKA SŁOWIAŃSKA»

Katedra Filologii Słowiańskiej i Centrum Slawistyki
Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej
«FANTASTYKA SŁOWIAŃSKA»,
która odbędzie się w Kijowie
10-11 kwietnia 2014 roku

 

więcej...

SĄSIEDZTWA III RP - UKRAINA

Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
"SĄSIEDZTWA III RP - UKRAINA"
10-11.04.2014 r., Wrocław

 

plakat

więcej informacji

Bałkany i państwa bałtyckie w Unii Europejskiej. Historia. Religia. Kultura. 2

Instytut Etnologii i Badań Folklorystycznych Bułgarskiej Akademii Nauk

oraz

Muzeum Etnograficzne BAN

zapraszają

na międzynarodową konferencję naukową

Bałkany i państwa bałtyckie w Unii Europejskiej. Historia. Religia. Kultura. 2

Sofia, 1–3.10.2014

Czytaj więcej…

Konferencja w Mostarze

Fakultet Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu „Džemal Bijedić" w Mostarze,
Instytut Języka Uniwersytetu w Sarajewie
oraz
Stowarzyszenie Obywatelskie „Slovo Gorčina" w Stolacu


zapraszają
na międzynarodową konferencję naukową poświęconą twórczości
Alekse Šantića (1868–1924), Antuna Branka Šimića (1898–1925)
i Zuke Džumhura (1920–1989)

 

Konferencja odbędzie się 24-25.04.2014 w Mostarze (Bośnia i Hercegowina)

 

czytaj więcej...

Zaproszenie do lektury

Słowianie. Idea i rzeczywistość, red. K. A. Makowski, M. Saczyńska, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii,Poznań 2013, ss. 237.

 

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Zaproszenie do lektury

 

Wojciech Sajkowski, Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 246.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Pisarz transgraniczny. Studia o Sokracie Janowiczu

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Zespół Promocji Miasta i Regionu IFP
oraz
Katedra Kultury Białoruskiej

 

zapraszają do współtworzenia studium

 

Pisarz transgraniczny. Studia o Sokracie Janowiczu

 

 

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE KURSU J. ANGIELSKIEGO 7 PAŹDZIERNIKA

SEMESTRALNE KURSY JĘZYKOWE
z wykorzystaniem MULTIMEDIÓW
Rok akademicki 2013/2014

DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW PAN

więcej...

 

OBCE/SWOJE MIASTO I WIEŚ W LITERATURZE I KULTURZE UKRAIŃSKIEJ

 

OBCE/SWOJE
MIASTO I WIEŚ W LITERATURZE I KULTURZE UKRAIŃSKIEJ


MIĘDZYNARODOWA, INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA


KATEDRA UKRAINISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
WE WSPÓŁPRACY
Z CENTRUM HISTORII MIEJSKIEJ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (LWÓW)


KRAKÓW, 22-23 MAJA 2014

więcej...

 

Rosja w dialogu kultur...

 

Czytaj więcej: Rosja w dialogu kultur...

Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich

 

Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt.

 

„Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną
i leksykalną dialektów słowiańskich"

 

organizowanej w Poznaniu w dniach 12-16 maja 2014 r. (12.05. – dzień przyjazdu, 16.05. – dzień wyjazdu).

 

Czytaj więcej: Wpływy języka niemieckiego na strukturę gramatyczną i leksykalną dialektów słowiańskich

Zaproszenie do lektury

 

My już jesteśmy zjedzeni.... Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, red. Radosław Zenderowski, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2012, ss. 489.

 

 

Studium poświęcone znaczeniu religii i nacjonalizmu w konfliktach etnicznych na Bałkanach.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Media a potrzeby, oczekiwania i aspiracje odbiorców.

Katedra Studiów Środkowoeuropejskich,
Katedra Socjologii
oraz Katedra Pedagogiki
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

zapraszają na

 

konferencję interdyscyplinarną o dwóch modułach

 

Media a potrzeby, oczekiwania i aspiracje odbiorców.
Nowe technologie wirtualne a edukacja

 

18-19 listopada 2013

 

Konferencja odbywa się pod patronatem czasopisma naukowego
Media i Społeczeństwo

- wydawnictwa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Czytaj więcej: Media a potrzeby, oczekiwania i aspiracje odbiorców.

Zaproszenie do lektury

Maciej Kawka, Paweł Płaneta, Dyskursy o Macedonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2013, ss. 316.

 

 

Książka Dyskursy o Macedonii Macieja Kawki i Pawła Płanety powstała z ofiarowanej jej autorom przez mieszkańców tego kraju serdeczności i ich zainteresowania językiem, literaturą, kultura i historią Macedonii.

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Kultura książki w dawnej Bułgarii

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS
oraz
Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS
zapraszająna międzynarodową konferencję naukową
Kultura książki w dawnej Bułgarii
kwiecień 2014 r. Lublin

 

Termin nadsyłania tematów wystąpień i abstraktów: 15 stycznia 2014 r.
Wysokość opłaty konferencyjnej - 350 zł

Czytaj więcej: Kultura książki w dawnej Bułgarii

Zaproszenie do lektury

Magdalena Rekść,
Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii,
Łódź 2013, ss. 416

 

 

Kolejna monografia Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego
„Bałkany na przełomie XX/XXI w." poświęcona jest tym razem roli mitów
narodowych w kształtowaniu polityki państw postjugosłowiańskich.

 

Spis treści

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Zaproszenie do lektury

Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu,
red. W. Misztal, W. Mleczko, Kraków 2013, ss. 186.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych

Czytaj więcej: Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych

Międzynarodowa Konferencja Cyganologiczna

Międzynarodowa Konferencja Cyganologiczna
Cyganie/Romowie / w Polsce i w Europie. Kultura, religia i obyczaje
5 lipca 2013 r.


W ramach XXV MIEDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ZESPOŁÓW CYGAŃSKICH
ROMANE DYVESA 2013
w Gorzowie Wielkopolskim

Czytaj więcej: Międzynarodowa Konferencja Cyganologiczna

Letnie kursy językowe dla pracowników PAN

LETNIE KURSY JĘZYKOWE
z wykorzystaniem MULTIMEDIÓW
1 lipca - 11 lipca;
15 lipca - 25 lipca
oraz kursy weekendowe

 

informacja

Konwersatorium „Mniejszości językowe i etniczne"

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie
i
Fundacja Slawistyczna

 

Zapraszają na spotkanie w ramach Konwersatorium
„Mniejszości językowe i etniczne"

 

Dr Nicole Dołowy-Rybińska


wygłosi referat
nt.

 

Kaszubskie dyskursy narodowościowe - spojrzenie antropologiczne

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13.06.2013 r., o godzinie 17.00
w sali 11a (na piętrze)
Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 26/28

Spotkanie poświęcone literaturze pojugosłowiańskiej

Centrum ŁOWICKA
zaprasza na spotkanie
z
macedońską pisarką LIDIJĄ DIMKOVSKĄ
oraz z pisarzem z Bośni i Hercegowiny HADŽEMEM HAJDAREVICIEM


SWOIMI ŚCIEŻKAMI. Literatura krajów postjugosłowiańskich
(Macedonia, Bośnia i Hercegowina)

 

z udziałem:

 

Danuty Cirlić-Straszyńskiej
Leszka Engelkinga

 

Warszawa, ul. Łowicka 21
4 czerwca 2013 r. o godz. 18:00

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

 

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN,
odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 (26. piętro).

 

Czytaj więcej: Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Konferencja w Łodzi

Polityczne aspekty pamięci społecznej we współczesnej Ukrainie

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz Międzyzakładowa Pracownia Pamięci Społecznej w Instytucie Socjologii UW
zapraszają na seminarium
„Polityczne aspekty pamięci społecznej we współczesnej Ukrainie"

Seminarium odbędzie się 24 maja (piątek) o godz. 18:00 w Domu Spotkań z Historią
(ul. Karowa 20, Warszawa)
Spotkanie w języku ukraińskim i polskim (tłumaczenie symultaniczne)

więcej...

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji
„Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna",
która odbędzie się 18-19 października 2016 roku.

 

Zaproszenie
Karta zgłoszenia
Informacje organizacyjne

Zaproszenie do współpracy

Redakcja pisma naukowego „Македонски јазик" wydawanego przy Instytucie Języka Macedońskiego im. Krste Misirkova w Skopju z okazji 60 lat istnienia placówki zachęca do opublikowania na swoich łamach oryginalnych tekstów.

Termin nadsyłania prac - 30 sierpnia 2013 roku

więcej...

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy

Redakcja macedońskiego pisma naukowego „Спектар" zaprasza do publikowania tekstów w numerach 61 i 62

Teksty należy nadsyłać do 15 czerwca 2013 roku.
Więcej informacji:
na stronie Instytutu Literatury Macedońskiej http://www.iml.ukim.edu.mk
oraz w załączniku

Zachwyt w literaturze, języku i kulturze

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Filologiczno-Historyczny
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Instytut Filologii Polskiej


zaprasza na
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ


na temat:
Zachwyt w literaturze, języku i kulturze


Termin konferencji: 13 czerwca 2013 i 14 czerwca 2013

formularz zgłoszenia

 

Czytaj więcej: Zachwyt w literaturze, języku i kulturze

Konferencja z cyklu Słowo

Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
we współpracy z Katedrą Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
oraz Katedrą Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

zaprasza do udziału w piątej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu

 

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza

pod nazwą

 

Polszczyzna w tekstach przekładu

 

która odbędzie się w dniach 14-15 października 2013 roku
(Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55).

 

zaproszenie i formularz zgłoszenia

Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu


mają zaszczyt zaprosić na


Międzynarodową Konferencję Naukową


Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej
Słowian w regionie karpackim.
Historia, tradycje, odwołania.
(z okazji roku UNESCO św. Konstantyna-Cyryla i Metodego w 1150 rocznicę rozpoczęcia misji
Apostołów Słowian na Morawach)


Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
24-25 czerwca 2013 r.

informacja

formularz

In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego


ma zaszczyt zaprosić na


Międzynarodową Konferencję Naukową


In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli
w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś
(w 1700 rocznicę edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego)


Kraków, 23-25 października 2013 r.

więcej...

formularz zgłoszenia

Święty Graal czy Puszka Pandory?

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz
Instytut Etnografii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają

na
Międzynarodową Konferencję Naukową

Święty Graal czy Puszka Pandory?
Dziedzictwo kultury europejskiej. Mity, stereotypy, tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś)

15-17 maja 2013 roku

 

więcej...

Kolokwia Antropologiczne: dr Peter Martyn - 18 kwietnia 2013 r.

Termin: 2013.04.18 | 18:00

 

Miejsce: 18 kwietnia, godz. 18:00, sala 207, Gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

Organizator: Polski Instytut Antropologii

 

Kontakt: info@pia.org.pl

 

Czytaj więcej: Kolokwia Antropologiczne: dr Peter Martyn - 18 kwietnia 2013 r.

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze

 

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

zaprasza

na I. międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu

Człowiek – Inny/Obcy Byt

na temat:

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze.
Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny

Sosnowiec, 8–9 maja 2013 r.

 

Czytaj więcej: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

POLSKA AKADEMIA NAUK
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
K O M I T E T  S Ł O W I A N O Z N A W S T W A

Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN, które odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki, sala 2604 (26. piętro).

 

Czytaj więcej: Posiedzenie plenarne Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Bezpłatny internetowy kurs rosyjskiego slangu

 

PORT EUROPA. Portal o Europie Środkowej

 

zaprasza na bezpłatny kurs internetowy slangu rosyjskiego

 

Badania językoznawców wykazały, że język rosyjski jest drugim obok węgierskiego najbardziej nasyconym wulgaryzmami językiem świata. Na kursie zostaną przedstawione rosyjskie wyrazy slangowe i nieprzyzwoite, których używają mi też osoby posługujące się językiem ukraińskim i białoruskim. Niniejszy kurs uwzględnia realia językowe tych krajów, niektóre słowa są przedstawione w brzmieniu znanym z surżyka i trasianki (mieszanki języków rosyjskiego i ukraińskiego oraz rosyjskiego i białoruskiego).

 

O kursie oraz zjawisku "mowy padonków"

 

Czytaj więcej: Bezpłatny internetowy kurs rosyjskiego slangu

Rosja w dialogu kultur Literatura, język, folklor, idee

 

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ma zaszczyt zaprosić do udziału w
Międzynarodowej Konferencji:

 

Rosja w dialogu kultur
Literatura, język, folklor, idee

 

19-20 września 2013

 

Czytaj więcej: Rosja w dialogu kultur Literatura, język, folklor, idee

Konferencja GWARA I TEKST

 

Katedra Historii Języka i Dialektologii WP UJ
zaprasza na
międzynarodową konferencję naukową:
GWARA I TEKST

 

Czytaj więcej: Konferencja GWARA I TEKST

Uwaga!

 

Bałkany Zachodnie w projekcie stypendialnym Erasmus Mundus pt. SIGMA

 

Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego koordynuje projekt Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus pt. SIGMA.

 

Projekt SIGMA oferuje ponad 250 stypendiów dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Wrocławskiej (te polskie uczelnie należą do konsorcjum), które można odbyć w jednej z dziesięciu uczelni Bałkanów Zachodnich.

 

Wysokość stypendium wynosi od 1 000 do 2 500 euro na miesiąc.

Szczegóły oraz aplikacja on-line dostępne są na stronie projektu: www.sigma.uw.edu.pl

FACEBOOK: http://www.facebook.com/ErasmusMundusSigma

Bezpłatny kurs językowy

 

Internetowy kurs nauki języka ukraińskiego i języka białoruskiego. Jak informują organizatorzy lekcje będą wysyłane automatycznie na skrzynkę e-mail.

 

Zapisy:

 

www.porteuropa.eu/ukrainski
www.porteuropa.eu/bialoruski

Zaproszenie do lektury

 

Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slawistyka i komparatystyka dzisiaj

 

 

Red. Bogusław Zieliński, Ewa Szperlik

Poznań 2012

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

Zaproszenie do lektury

 

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

 

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Toruń 2012, ss. 844.

 

Monografia jest plonem prawie dwudziestu lat etnograficznych badań terenowych prowadzonych przez Annę Engelking we wsiach zachodniej i wschodniej Białorusi.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury

XXII. Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne

 

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko
oraz
Katedra Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na XXII. Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne
poświęcone pamięci św. Cyryla i Metodego
16-17 maja 2013

ZAPROSZENIE

Formularz zgłoszenia

 

Journal of history

 

Redakcja macedońskiego czasopisma naukowego Историја”/„Journal of History zaprasza autorów do współpracy przy tworzeniu kolejnego numeru, który poświęcony będzie problematyce związanej z historią, kulturą i tradycją Macedonii, Bałkanów oraz Europy. 

 

Czytaj więcej: Journal of history

Konferencja 13-14 kwietnia 2013 r.

 

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

w dniach 13-14 kwietnia 2013 r.

 

zaprasza na

 

V Międzynarodową Konferencję Naukową

 

OBRAZ KOBIETY

 

więcej...

Zaproszenie do lektury pisma internetowego

NOWE BAŁKANY, w którym publikowane są polskie tłumaczenia najciekawszych tekstów ukazujących się w prasie Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa*, Macedonii, Serbii i Słowenii. Tygodnik ukazuje się w każdą środę: http://nowebalkany.pl/tygodnik

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury pisma internetowego

konferencja 12-13 czerwca 2013 r.

 

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
,

 Polska Akademia Umiejętności

 oraz

 Uniwersytet Pedagogiczny

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

Macedonia - oblicza konfliktów w XX i XXI wieku.
Historia-polityka-kultura-język-media
,

 

Kraków, 12-13 czerwca 2013 r.

 

 formularz zgłoszeniowy

 

Czytaj więcej: konferencja 12-13 czerwca 2013 r.

Zaproszenie do lektury

 

Macedońscy uchodźcy w Polsce. Zagadnienia wychowania i kształcenia młodzieży. Dokumenty. 1948-1975, wybór, przekład, wstęp i redakcja Petre Nakovski, tłum. wstępów Elżbieta Ćirlić, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe Republiki Macedonii, Skopje 2008, t. 1., ss. 424, t. 2., ss. 411.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie w czerwcu 2012 r. zaprezentowano dwutomowy zbiór opublikowanych po raz pierwszy dokumentów poświęconych sytuacji przesiedlonych do Polski Macedończyków. Unikatowa publikacja, Macedońscy uchodźcy w Polsce. Zagadnienia wychowania i kształcenia młodzieży. Dokumenty. 1948-1975, stanowi świadectwo losów tysięcy przymusowo wysiedlonych z Macedonii Egejskiej Macedończyków, którzy po wojnie domowej w Grecji (1946-1949) trafili do Polski. Przeważającą liczbę przesiedlonych stanowiły dzieci. Autor źródłowego opracowania, dr Petre Nakovski - pierwszy ambasador Republiki Macedonii w Rzeczypospolitej Polskiej - sam jako dwunastolatek w 1949 roku znalazł w Polsce schronienie i mieszkał tu do 1962 roku. Zamieszczone w tomach polskie materiały, poprzedzone wstępami Zorana Todorovskiego, Sławomira Radonia, Petre Nakovskiego, Władysława Stępniaka, zostały podane także w przekładzie na język macedoński.

Zaproszenie do lektury

 

Nowe czasopismo naukowe
„Poznańskie Studia Slawistyczne"

 

Ukazał się pierwszy numer pisma wydawanego pod auspicjami Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwartalnik powołano w celu publikacji efektów badań słowianoznawczych. Jego pierwszy numer poświęcono problemom obecności tradycji romantycznej we współczesnych literaturach słowiańskich. Poza tekstami autorów z ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy w piśmie znalazły się recenzje prac slawistycznych oraz omówienia najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych z inicjatywy badaczy z Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

 

Czytaj więcej:

http://www.pss.amu.edu.pl/

 

Zaproszenie do lektury

 

Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej
Krzysztof Stępnik


Lublin : UMCS, 2011
ss. 296: il.

 

 

Profesor Krzysztof Stępnik sięgnął do tekstów (korespondencji wojennych, między innymi Filipa Kupczyńskiego, Mieczysława Jełowickiego, Tadeusza Micińskiego, Józefa Lipkowskiego, Kazimierza Grusa, komentarzy Feliksa Konecznego, Zdzisława Maryckiego itd.), które po blisko stu latach od ich publikacji nic nie straciły na aktualności; pisane były nie tylko przez naocznych świadków tamtych wydarzeń, ale też ludzi, którzy zagłębiali się w problemy, żyli nimi, nie tylko próbowali zrozumieć je , ale zrozumieli i tłumaczyli czytelnikom w Polsce, na czym one polegają. Dzięki książce Krzysztofa Stępnika źródła problemów bałkańskich stają się jasne i czytelne. To publikacja, która powinna znaleźć się w kanonie lektur obowiązkowych na wszystkich w Polsce studiach dziennikarskich i politologicznych, wskazuje bowiem na ważne teksty ówczesnych korespondentów wojennych, istotne dokumenty, podpowiada współczesnym dziennikarzom - szczególnie korespondentom wojennym - jak przygotować się do pracy, jak pisać i przedstawiać miejsca, w których "wrze", a politologom - jak tłumaczyć współczesne problemy danego regionu świata przez pryzmat historii.

Zaproszenie do lektury

 

Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy,

red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2011, ss. 490.

 

Zbiór studiów i szkiców pt. Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy to pierwsza publikacja przygotowana przez powołane w czerwcu 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim Centrum Naukowo-Badawcze „Bałkany na przełomie XX/XXI wieku". Autorami dwudziestu trzech tekstów są pracownicy naukowi kilkunastu polskich uniwersytetów oraz ośrodków akademickich i naukowo-badawczych.Prezentowana publikacja jest równocześnie pierwszą, która rozpoczyna serię wydawniczą „Bałkany XX/XXI wieku". Ukazywać się w niej będą rezultaty badań inspirowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze oraz monografie autorskie.

 

 

Zaproszenie do lektury

 

Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności,
red. E. Znamierowska - Rakk,

Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011.

 

Książka stanowi owoc współpracy naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Bałkanistyki Bułgarskiej Akademii Nauk. Obejmuje zarówno państwa położone w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jak i kraje usytuowane na jej obrzeżach. Teksty poświęcono problematyce terytorialno-granicznej w różnych epokach: panowania imperium osmańskiego i emancypacyjnych dążeń zniewolonych przezeń narodów (XVII-XIX w.), wojen bałkańskich, międzywojnia, obu wojen światowych, powojennego systemu politycznego oraz współczesności.

Zaproszenie do lektury

Wierzenia Prasłowian

Jakub Zielina 

 

 Wydawnictwo Petrus
Rok wydania: 2011

Książka obejmuje zagadnienie rekonstrukcji obrazu prasłowiańskich wierzeń z wykorzystaniem źródeł historycznych, folklorystycznych oraz komparatystyki.
 

Pogańska religia Słowian stanowi jeden z najtrudniejszych obszarów badawczych religioznawstwa, ponieważ wszystko jest w nim hipotetyczne. I nie może być inaczej, bo samo pochodzenie Słowian i czas ich przybycia do Europy Wschodniej i Środkowej stanowią przedmiot wielkiego sporu w nauce. A przecież od lokalizacji praojczyzny Słowian zależy pierwotny kontekst kulturowy religii Słowian. Jeśli racje mają zwolennicy teorii odrzańsko-dnieprzańskiej, to pierwotne wierzenia Słowian pozostawałyby w jakimś związku z wierzeniami Germanów, Celtów i Bałtow, zaś, jeśli nie mają racji i pierwotne siedziby Słowian znajdowały się np. nad środkowym Dnieprem, to takie związki byłyby wykluczone za wyjątkiem ewentualnego wpływu Bałtów - natomiast należałoby podobieństwa religijnego szukać w kręgu scytyjsko - sarmackim i ugrofińskim. A jeśli prawda jest po stronie zwolenników teorii środkowo - azjatyckiej, to religia ta musiałaby znajdować się w zasięgu przemożnych oddziaływań irańskich i ałtajskich. Niepewne są też dane dostarczone przez skąpe źródła historyczne (np. wśród nazw bóstw wymienionych w staroruskiejkronice Nestora Perun może być kalką nordyckiego Thora, lub bałtyjskiego Perkunasa, Chors i Simargł to imiona irańskie, zaś Mokosz jest boginią ugrofińską).

 

Nie udało się też jak dotąd bezspornie wykazać, czy którykolwiek z bogów znanych nam ze źródeł pisanych był czczony przez wszystkich, a nawet przez większość Słowian, a w związku z tym czy kiedykolwiek istniał jakiś ogólnosłowiański panteon.

 

Co więcej nie ma też pewności ile reliktów przedchrześcijańskich wierzeń obecnych w kulturze ludowej Polaków, Czechów, Słowaków, Serbów, Bułgarów, Rosjan, Białorusinów i Ukraińców ma rdzennie słowiańskie pochodzenie, ponieważ każdy z tych ludów wchłonął tak wiele tradycji i obrzędów zastałych przez siebie pierwotnych mieszkańców tych terenów (np. romanizowanych i zhellenizowanych, oraz nie zhellenizowanych Ilirów i Traków na Bałkanach, ludów stepowych w Kotlinie Karpackiej, w Bułgarii i na stepach Ukrainy, Bałtów i Ugrofinów w strefie leśnej wschodniej Europy), że niezmiernie trudno oddzielić je od pozostałości stricte słowiańskich?

 

Pomimo tych wszystkich wątpliwości i trudności Autor odważnie podjął się próby przedstawienia i usystematyzowania wiedzy o osobowej treści pogańskich wierzeń religijnych Słowian i uczynił z niej temat książki.

 

(Z recenzji Wiesława Batora)

Zaproszenie do lektury

 

Zbiór reportaży białoruskiej pisarki
Swietłany Aleksijewicz

 Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

Wydawnictwo Czarne
Przekład z języka rosyjskiego Jerzy Czech

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do lektury