© Copyright by Zofia Rudnik-Karwatowa, Hanna Karpińska,
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Opracowanie stron HTML oraz apletu JAVA Małgorzata  Kornacka