Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Instytut Slawistyki PAN

Zofia Rudnik-Karwatowa
Hanna Karpińska

SŁOWNIK SŁÓW KLUCZOWYCH JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO

Warszawa 2006

ISBN 83-89191-60-1