Aktualności

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 6–7 czerwca 2019 r., Kraków

2019-03-20

Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową …


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Cieśli

2019-03-18

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 19 …


Utworzenie Szkoły Doktorskiej Anthropos

2019-03-18

W dniu 15 marca 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy …


Zaproszenie na wykład prof. Doroty Rembiszewskiej, 13 marca 2019 r., Preszów

2019-03-11

Informujemy, że 13.03.2019 na Uniwersytecie w Preszowie dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN wygłosi wykład „O nazwiskach Polaków w …


Prof. Dorota Rembiszewska na wyjeździe szkoleniowym w Preszowie

2019-03-11

W dniach 14–18 lutego 2019 r. dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym na …


Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na Letnią Szkołę Języka i Kultury Rusińskiej

2019-03-11

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na 10. Letnią Szkołę Języka i Kultury Rusińskiej, która odbędzie się w dn. 9–29 czerwca 2019 …


Fulbright Senior Award – nagroda dla dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej

2019-03-11

Wśród 24 pracowników naukowych z całej Polski, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyjadą na stypendium im. J. Williama Fulbrighta do …


Monografia „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”, Warszawa 2018

2019-01-24

Instytut Slawistyki PAN wydał monografię Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej …


O zapożyczeniach i nawiązaniach językowych na zebraniu Zakładu Językoznawstwa

2019-01-23

Wtorkowe zebrania naukowe w Instytucie Slawistyki PAN mają długoletnią tradycję. Są one nie tylko sposobem na integrację środowiska językoznawczego, ale …


Badaczki z Instytutu Slawistyki IS PAN na konferencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies w Bostonie

2019-01-05

W dniach 6–9 grudnia 2018 roku w Bostonie odbyła się 50. konferencja organizowana przez Association for Slavic, East European & …


Zobacz wszystkie


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej