Aktualności

Komunikat w sprawie kontaktu z Sekretariatem Instytutu Slawistyki PAN do dnia 10.04.2020 r.

2020-03-20

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z aktualną sytuacją do 10 kwietnia 2020 roku wszyscy pracownicy naukowi i administracyjni Instytutu Slawistyki PAN …


90-lecie urodzin profesor Hanny Popowskiej-Taborskiej

2020-03-18

Profesor Hanna Popowska-Taborska – językoznawczyni, wybitna badaczka języka kaszubskiego, doctor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego – 22 marca 2020 roku obchodzi …


Zaproszenie do lektury: „Polska – Ukraina. Ciężar przeszłości. Dwa narody w XX wieku na łamach ‚Karty’”

2020-03-18

Polecamy uwadze dostępną online publikację „Polska – Ukraina. Ciężar przeszłości. Dwa narody w XX wieku na łamach ‚Karty’”, wydaną przez …


Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

2020-03-05

Termin składania ofert: 31.03.2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.05.2020. Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1.07.2020. Szczegóły dostępne w zakładce Oferty pracy. …


„Rusałka: odwracanie jeziora” – seminarium Zespołu Badań nad Pokojem IS PAN

2020-03-02

Dn. 27 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyło się seminarium „Rusałka: odwracanie jeziora”, organizowane przez Zespół Badań nad Pokojem Instytutu …


Wykład dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

2020-03-02

Dn. 29 lutego 2019 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie, dr hab. …


Oferta pracy – specjalista ds. kadr

2020-02-28

Termin składania dokumentów: do 9 marca 2020 r. Rozpoczęcie pracy: od 1 kwietnia 2020 roku. Szczegóły dostępne w zakładce Oferty …


Monografia „Umjetnost na marginama. Hrvatski politički plakat u 20. i 21. stoljeću” autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk

2020-02-27

W wydawnictwie Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu ukazała się monografia dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk pt. Umjetnost na marginama. Hrvatski politički …


Zaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

2020-02-25

Instytut Języka Litewskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w …


Zaproszenie do nadsyłania artykułów do czasopisma „Slavia Meridionalis”

2020-02-25

Redakcja czasopisma „Slavia Meridionalis” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do dwudziestego pierwszego tomu, który poświęcony zostanie zjawisku zacierania się granic, …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej