Aktualności

Nowości w Bibliotece IS PAN

Dzięki uprzejmości Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu (Institut za etnologiju i folkloristiku) katalog Biblioteki Instytutu Slawistyki PAN powiększył się … Czytaj dalej


Zaproszenie na seminarium naukowe „Co czytano w gettach? (IV)”, 27 października 2020 r.

27 października 2020 r. podczas seminarium z cyklu „Co czytano w gettach?” po raz czwarty spytamy, jakie książki jechały na … Czytaj dalej


Ewa Masłowska, „Mediating the Otherworld in Polish Folklore: A Cognitive Linguistic Perspective”, tłum. Maria Fengler i Piotr Styk, Peter Lang 2020

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Mediating the Otherworld … Czytaj dalej


Ewa Golachowska, „Conversations with God: Multilingualism among the Catholics in Belarus in the Late Twentieth and Early Twenty-First Centuries: Sociolinguistic Study”, tłum. Benjamin Koschalka, Peter Lang 2020.

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wydawnictwie Peter Lang ukazał się przekład na język angielski monografii Conversations with God: … Czytaj dalej


Zagraniczni doktoranci w IS PAN (PROM, NAWA)

Komisja ds. rekrutacji doktorantów z zagranicy do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROM – „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” … Czytaj dalej


Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”

Termin składania ofert: 10 września 2020 r. Termin rozmów kwalifikacyjnych: 21 września 2020 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 września … Czytaj dalej


Oferta pracy – specjalista ds. kadr

CV prosimy przesyłać do 29 lipca 2020 r. Rozpoczęcie pracy od 4 sierpnia 2020 roku. Szczegóły dostępne w zakładce Oferty pracy. … Czytaj dalej


Międzynarodowa konferencja „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej” – projekt dra Pawła Kowalskiego z dofinansowaniem MNiSW

Z radością informujemy, że projekt dra Pawła Kowalskiego, dotyczący organizacji międzynarodowej konferencji „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, uzyskał dofinansowanie w ramach … Czytaj dalej


Zawiadomienie o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej, wieloletniej pracowniczki Biblioteki IS PAN (1995–2007), a w latach 2003–2007 Kierowniczki Biblioteki. … Czytaj dalej


Dostęp do bazy czasopism „Taylor & Francis” dla pracowników i pracowniczek IS PAN

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zakupił czasowy dostęp do bazy czasopism Taylor & Francis. Do końca października 2020 r. pracownicy i … Czytaj dalej


Wyświetl wszystkie aktualności


EASTWEST

EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dowiedz się więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Dowiedz się więcej


CLARIN-PL

CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Dowiedz się więcej


DARIAH-PL

DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Dowiedz się więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Dowiedz się więcej


PO WER

PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Dowiedz się więcej