Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”, Wilno, 9–11 września 2020 r.

2020-02-25

Instytut Języka Litewskiego oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w …


Zaproszenie do nadsyłania artykułów do czasopisma „Slavia Meridionalis”

2020-02-25

Redakcja czasopisma „Slavia Meridionalis” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do dwudziestego pierwszego tomu, który poświęcony zostanie zjawisku zacierania się granic, …


Współpraca IS PAN z Wydziałem Filologii i Dziennikarstwa Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego

2020-02-25

Instytut Slawistyki PAN w 2018 r. podpisał umowę o współpracy naukowej z Wydziałem Filologii i Dziennikarstwa im. Michajła Stelmacha (Факультет філології і журналістики імені …


Ogłoszenie o naborze do projektu „Prom – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN

2020-02-23

Kierownik Projektu, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN ogłasza nabór na 14-dniową kwerendę biblioteczną w Warszawie dla doktoranta z zagranicznego …


PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej – nabór kandydatów

2020-02-23

Uprzejmie przypominamy, że wciąż trwa nabór na wyjazdy doktorantów oraz młodych badaczy z Instytutu Slawistyki PAN, realizowane w ramach projektu …


Uroczyste otwarcie nowej siedziby Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu

2020-02-23

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyła się uroczysta inauguracja nowej siedziby Instytutu Slawistyki PAN w Pałacu Działyńskich przy Starym …


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, Warszawa, 3 marca 2020 r.

2020-02-23

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 3 marca 2020 …


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 3 marca 2020 r.

2020-02-23

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 3 marca 2020 r. o godz. 12.00 w pracowni …


Urodziny prof. dr hab. Ireny Kwileckiej

2020-02-20

Profesor dr hab. Irena Kwilecka, wybitna slawistka, obchodzi dzisiaj (20 lutego 2020 r.) 95. urodziny. Pani Profesor była wieloletnią pracowniczką …


Dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN na Międzynarodowym Kolokwium Językoznawczym w Bratysławie

2020-02-17

„Slovanské nárečiav čase a priestore” to tytuł międzynarodowego kolokwium językoznawczego, które odbyło się 5 lutego 2020 r. w Bratysławie. Organizatorami …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej