Aktualności

Kroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce

2020-07-07

W zagrzebskim wydawnictwie DISPUT opublikowano „Antologię współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości”. W przedsięwzięciu wzięły między innymi udział dwie nasze …


Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta

2020-07-06

Termin składania dokumentów: do 31.10.2020. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2020. Zatrudnienie planowane jest od …


Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE

2020-07-03

Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE (National Open Access Desk) działające w ramach ICM UW zorganizowało 8 czerwca 2020 roku Krajowe …


Nowy numer „Adeptusa” dostępny na Platformie czasopism IS PAN

2020-07-03

Na Platformie czasopism IS PAN jest już dostępny 15. numer czasopisma „Adeptus”, pod redakcją dr Dominiki Michalak i prof. dr …


Mgr Tymoteusz Król stypendystą Programu im. Iwanowskiej NAWA

2020-06-30

Magister Tymoteusz Król, doktorant w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, znalazł się w gronie laureatów Programu im. Iwanowskiej Narodowej Agencji …


Zaproszenie na Seminarium naukowe „Glee”, Poznań, 1 października 2020 r.

2020-06-30

Podczas konferencji Republika musicali – organizowanej w 2019 roku przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, …


Anna Zielińska, tłumaczenie Klaus Steinke „Grenzlandsprache. Untersuchung der Sprachen und Identitäten in der Region Lebus“, Peter Lang 2019

2020-06-24

Książka Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim autorstwa Anny Zielińskiej wydana w 2013 roku przez Instytut …


Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

2020-06-19

Termin składania dokumentów: do 31.10.2020. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2020. Zatrudnienie planowane jest od …


Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe IS PAN, 19 czerwca 2020 r.

2020-06-16

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 19 czerwca o godz. 12.00. Podczas seminarium dr …


Prof. Michael Hornsby i Anatole Danto z gościnnymi wykładami w IS PAN

2020-06-03

Podczas czerwcowego zjazdu Studiów Doktoranckich –  ostatniego w roku akademickim 2019/2020 – Doktorantki i Doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej