Aktualności

UWAGA! Zmiana numerów telefonów do administracji w biurze przy ul. Bartoszewicza

Sekretariat: +48 504071786 Kadry: +48 780646942 Księgowość: +48 780646690 … Czytaj dalej


Wizyta dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej, prof. IS PAN we Flensburgu (Erasmus +)

W dniach 24-28 maja 2023 roku dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN przebywała we Flensburgu, w Niemczech w ramach … Czytaj dalej


Zaproszenie do nadsyłania tekstów: „Acta Baltico-Slavica”, t. 48 (2024)

Zapraszamy do składania tekstów do tomu 48 czasopisma „Acta Baltico-Slavica”. Czasopismo poświęcone jest problematyce pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Dostępne jest na platformie … Czytaj dalej


Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN z medalem „Sapientia et Veritas”

30 maja 2023 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN … Czytaj dalej


Pracowniczki IS PAN na wyjazdach w ramach programu Erasmus+

Dr Małgorzata Kasner w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego W dniach 8–12 maja 2023 r. dr Małgorzata Kasner odbyła w ramach … Czytaj dalej


Korpus dwujęzyczności polsko-niemieckiej LangGener na Uniwersytecie Ege w Izmirze

Plakat promujący wydarzenie. Ze zbiorów Ireny Prawdzic. Dnia 29 maja 2023 r. dr hab. Felicja Księżyk, prof. UO (Uniwersytet Opolski), … Czytaj dalej


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 13 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się we wtorek, 13 czerwca 2023 r. … Czytaj dalejDr Natalia Judzińska laureatką nagrody im. Artura Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka. Źródło: Klub Stypendystów FNP. Z radością informujemy, że dr Natalia Judzińska została laureatką XVII edycji konkursu … Czytaj dalej


Zaproszenie na zebranie naukowe w poznańskiej siedzibie IS PAN – 2 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe w poznańskiej siedzibie IS PAN, na którym zespół LangGener w składzie: prof. dr hab. Anna … Czytaj dalej


Prof. Dorota Rembiszewska z wizytą w Brnie i Ołomuńcu u dialektolożek i kartografów

W dniach 15-19 maja 2023 r. prof. dr hab. Dorota Rembiszewska po raz kolejny mogła skorzystać z dobrodziejstwa programu Erasmus+, … Czytaj dalej


Wyświetl wszystkie aktualności


ON-SCIENCE

Projekt ON-SCIENCE – „Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej”

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

Dowiedz się więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Dowiedz się więcej


CLARIN-PL

CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Dowiedz się więcej


DARIAH-PL

DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Dowiedz się więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Dowiedz się więcej


PO WER

PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Dowiedz się więcej