Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

2019-06-14

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 …


Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

2019-06-14

Dn. 7 czerwca 2019 r. w Sejmie Republiki Litewskiej w Wilnie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Antano ir Jono Juškų …


Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych

2019-06-07

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje pracownika/pracowniczki do Zespołu Obsługi Badań Naukowych. Wymagania: wykształcenie wyższe humanistyczne, dobra znajomość języka polskiego, …


Zaproszenie na konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 7 czerwca 2019 r., Kraków

2019-06-05

Mamy przyjemność zaprosić na obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”organizowanej przez Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej …


Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe, 11 czerwca 2019 r., Poznań

2019-06-05

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe, które odbędzie się 11 czerwca o godz. 12.00 w poznańskiej siedzibie Instytutu Slawistyki PAN …


Dr hab. Helena Krasowska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

2019-06-05

Z dumą informujemy, że 16 maja 2019 roku dr hab. Helena Krasowska, profesor instytutu (IS PAN) została odznaczona Srebrnym Krzyżem …


Konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

2019-06-04

Dnia 31 maja 2019 roku w Domu Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) odbyła się konferencja podsumowująca łużyckie badania prowadzone w ramach …


O literaturze macedońskiej w Warszawie

2019-06-03

W maju w Warszawie odbyły się dwa spotkania poświęcone literaturze macedońskiej. Oba spotkania poprowadziła dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS …


Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, 3–5 października 2019 r., Sofia

2019-06-03

Pragniemy zaprosić do udziału w organizowanej przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Centrum Cyrylometodejskiego przy Bułgarskiej …


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, 19–22.06.2019 r., Jastrowie

2019-06-03

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe”, która odbędzie się w dniach 19–22.06.2019 r. w …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej