Aktualności

Zawiadomienie

2020-07-14

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Pani Leonardy Biesiadowskej, wieloletniej pracowniczki Biblioteki IS PAN (1995–2007), a w latach 2003–2007 Kierowniczki Biblioteki. …


Dostęp do bazy czasopism „Taylor & Francis” dla pracowników i pracowniczek IS PAN

2020-07-14

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zakupił czasowy dostęp do bazy czasopism Taylor & Francis. Do końca października 2020 r. pracownicy i …


„Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach” t. 7–9

2020-07-13

Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego, tom 7: …


Polski Festiwal Nauki w Ukrainie – projekt prof. Heleny Krasowskiej z dofinansowaniem MNiSW

2020-07-13

Z radością informujemy, że projekt dr hab. Heleny Krasowskiej, prof. IS PAN, dotyczący organizacji Polskiego Festiwalu Nauki w Ukrainie uzyskał …


„Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania – warsztat dla wykładowców”, 2 i 9 lipca 2020 r.

2020-07-10

W dniach 2 i 9 lipca 2020 roku odbyły się warsztaty „Projektowanie aktywizujących form dydaktycznych i psychologiczne uwarunkowania procesu nauczania …


„Demokracja ateńska – ustrój i funkcjonowanie. Perspektywa źródłowa” – wystąpienie prof. Anny Kotłowskiej dostępne online

2020-07-10

Wszystkim, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w seminarium naszej poznańskiej pracowni udostępniamy nagranie z wystąpienia prof. Anny Kotłowskiej, zatytułowanego „Demokracja …


Kroatystki z Instytutu Slawistyki PAN na rzecz popularyzacji współczesnego chorwackiego dramatu w Polsce

2020-07-07

W zagrzebskim wydawnictwie DISPUT opublikowano „Antologię współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości”. W przedsięwzięciu wzięły między innymi udział dwie nasze …


Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta

2020-07-06

Termin składania dokumentów: do 31.10.2020. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2020. Zatrudnienie planowane jest od …


Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE

2020-07-03

Krajowe Biuro Otwartego Dostępu OpenAIRE (National Open Access Desk) działające w ramach ICM UW zorganizowało 8 czerwca 2020 roku Krajowe …


Nowy numer „Adeptusa” dostępny na Platformie czasopism IS PAN

2020-07-03

Na Platformie czasopism IS PAN jest już dostępny 15. numer czasopisma „Adeptus”, pod redakcją dr Dominiki Michalak i prof. dr …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej