Aktualności

Stypendium Prezesa PAN dla Tymoteusza Króla

2019-12-12

W dniu 11 grudnia 2019 r. Tymoteusz Król, słuchacz „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych …


Zaproszenie do lektury „Hledání proluk” pod red. prof. Joanny Goszczyńskiej

2019-12-09

W prestiżowym praskim wydawnictwie Karolinum ukazała się czeska wersja poświęconej Buhumilowi Hrabalowi monografii W poszukiwaniu przerw w zabudowie – Hledání …


Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Michała Głuszkowskiego, Warszawa, 2 grudnia 2019 r.

2019-12-05

W dn. 2 grudnia gościem seminarium międzynarodowego, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – „Interdyscyplinarne doktoranckie studia …


Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe IS PAN, Poznań, 10 grudnia 2019 r.

2019-12-02

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe, które odbędzie się 10 grudnia o godz. 12.00 w Poznaniu (ul. Błękitna 1/7). Referat pt. …


Dr Małgorzata Kasner oraz dr hab. Maksim Duszkin na konferencji „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, Wilno, 21–22 listopada 2019 r.

2019-12-02

W dniach 21–22 listopada 2019 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pod znakiem Orła …


Podziękowania dla Instytutu Slawistyki PAN za udział w Festiwalu Nauki

2019-11-28

Miło nam poinformować, że Instytut Slawistyki PAN otrzymał podziękowania za udział w tegorocznym Festiwalu Nauki. Podziękowania kierowane są do koordynatorki …


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 3 grudnia 2019 r.

2019-11-26

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w …


Dyplomy honorowe za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa dla Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Aleksego Suchomłynowa

2019-11-22

18 listopada 2019 roku na plenarnym posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN w Pałacu Kultury i Nauki dyplom za wybitne osiągnięcie naukowe w …


Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII-XXI wiek, tom 5: Kultura, kształcenie, humanizm, pod redakcją Grażyny Szwat-Gyłybowej, przy współpracy Doroty Gil i Lecha Miodyńskiego [Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach 5].

2019-11-20

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jest dostępny piąty tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich …


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, Warszawa, 3 grudnia 2019 r.

2019-11-20

Serdecznie zapraszamy na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się w …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej