Aktualności

Otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 26 stycznia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte online seminarium Zakładu Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 26 stycznia o godzinie 12.00. Podczas … Czytaj dalej


Zaproszenie na otwarte seminarium poznańskiej pracowni IS PAN, 14 stycznia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium poznańskiej pracowni IS PAN, podczas którego dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN przedstawi referat … Czytaj dalej


Zaproszenie na otwarte online zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa ISPAN, 19 stycznia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 19 stycznia 2021 roku … Czytaj dalej


Kondolencje z powodu śmierci prof. Ewy Siatkowskiej

Pracownicy i Pracownice, Rada Naukowa oraz Dyrekcja Instytutu Slawistyki PAN składają wyrazy głębokiego współczucia Profesorowi Januszowi Siatkowskiemu z powodu śmierci … Czytaj dalej


Mgr Nina Boichenko w Programie TopMinds

Z dumą informujemy, że Nina Boichenko, doktorantka III roku „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych … Czytaj dalejDr Robert David Borges laureatem konkursu POLS Narodowego Centrum Nauki

POLS jest konkursem wspierającym mobilność, realizowanym w formule małych grantów dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w … Czytaj dalej


Dr Agnieszka Aysen Kaim laureatką konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Z Polski pod zaborami do Imperium Osmańskiego – bohaterowie kategorii pomiędzy kulturami w XIX … Czytaj dalej


Mgr Piotr Szatkowski laureatem konkursu Preludium 19 Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że projekt „Mazurzy – znikające świadectwo językowej przeszłości polsko-niemieckiego pogranicza. Współczesne praktyki językowe potomków rodzimej ludności Mazur” … Czytaj dalej


Ograniczenia w kontakcie z administracją Instytutu Slawistyki PAN

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że do końca grudnia 2020 roku wystąpią utrudnienia w kontakcie telefonicznym z pracowniczkami administracji … Czytaj dalej


Wyświetl wszystkie aktualności


EASTWEST

EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dowiedz się więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Dowiedz się więcej


CLARIN-PL

CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Dowiedz się więcej


DARIAH-PL

DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Dowiedz się więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Dowiedz się więcej


PO WER

PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Dowiedz się więcej