Aktualności

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 4 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się we wtorek, 4 kwietnia 2023 r. o godz. 14:30. … Czytaj dalej


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 4 kwietnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się we wtorek, 4 kwietnia 2023 … Czytaj dalej


Macedonia według Józefa Obrębskiego w PME

22 marca 2023 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyło się spotkanie wokół książki Józefa Obrębskiego „Macedonia”. W dyskusji … Czytaj dalej


Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych IS PAN

Zgłoszenia do: 14.04.2023 r. Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1.05.2023 r. Szczegóły dostępne w zakładce Oferty pracy. … Czytaj dalej


Korpus dwujęzyczności polsko-niemieckiej LangGener we Fryburgu

W dniach 17-18 marca 2023 r. zespół LangGener w składzie: prof. dr hab. Anna Zielińska (IS PAN), dr Irena Prawdzic … Czytaj dalej


Dr Anna Aleksieva: Christo Botew w pamięci kulturowej Bułgarów – zaproszenie na webinarium w języku bułgarskim, 6 kwietnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne webinarium międzykulturowe, organizowane w ramach projektu  ”ON-SCIENCE. Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej” realizowanego w … Czytaj dalej


Zaproszenie na zebranie naukowe w poznańskiej siedzibie IS PAN, 23 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe w poznańskiej siedzibie IS PAN, na którym dr Wojciech Mądry przedstawi referat pt.: „Gerard … Czytaj dalej„Wokół niezamierzoności” – Laboratorium Środkowoeuropejskie, 20 marca 2023 r.

Laboratorium Środkowoeuropejskie przy IS PAN zaprasza na spotkanie zatytułowane: „Wokół niezamierzoności. Jan Mukařovský – Julia Kristeva – Georges Didi-Huberman”. Spotkanie … Czytaj dalej


Dr Natalia Judzińska finalistką nagrody im. Artura Rojszczaka

Z przyjemnością informujemy, że dr Natalia Judzińska została finalistką nagrody im. Artura Rojszczaka. Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznawana jest młodym … Czytaj dalej


Wyświetl wszystkie aktualności


ON-SCIENCE

Projekt ON-SCIENCE – „Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej”

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

Dowiedz się więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Dowiedz się więcej


CLARIN-PL

CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Dowiedz się więcej


DARIAH-PL

DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Dowiedz się więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Dowiedz się więcej


PO WER

PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Dowiedz się więcej