Aktualności

Otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 4 lutego 2020 r.

2020-01-29

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w pracowni IS …


Zaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

2020-01-29

Serdecznie zapraszamy na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, które odbędzie się 13 lutego 2020 roku w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii …


Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, Warszawa, 4–5 czerwca 2020 r.

2020-01-27

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w konferencji „Biografie i biografistyka we współczesnych …


Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję “Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond”

2020-01-27

Informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European …


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, Warszawa, 4 lutego 2020 r.

2020-01-26

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa  Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. o …


Otwarte seminarium Laboratorium Środkowoeuropejskiego przy IS PAN, Warszawa, 29 stycznia 2020 r.

2020-01-23

Laboratorium Środkowoeuropejskie przy Instytucie Slawistyki PAN serdecznie zaprasza na otwarte seminarium, podczas którego dr Piotr Gierowski (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi …


„Mutual intelligibility between closely related languages in Europe” – seminarium z prof. Charlotte Gooskens z Uniwersytetu w Groningen

2020-01-20

Dn. 14 stycznia 2019 doktorantki i doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” uczestniczyli w międzynarodowym …


Międzynarodowe warsztaty w ramach projektu „PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”

2020-01-20

W dniach 13–15 stycznia 2020 roku w Instytucie Slawistyki PAN odbyły się warsztaty prowadzone przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, prof. …


Międzynarodowe seminarium doktoranckie z udziałem prof. Itesha Sachdeva (SOAS, Londyn)

2020-01-20

Dn. 13 stycznia 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium doktoranckie, podczas którego uczestnicy i uczestniczki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, …


DARIAH-PL i CLARIN częścią Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

2020-01-16

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję w sprawie utworzenia Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej skupiającej infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej