Aktualności

Książka dr hab. Aleksandra Smalianchuk nagodzona podczas VIII Kongresu Badaczy Białorusi w Wilnie

2019-10-14

W dniach 27-29.10 w Wilnie odbył się VIII Kongres Badaczy Białorusi. Podczas kongresu ogłoszony wyniki konkursu na najlepszą monografię historyczną …


Kondolencje

2019-10-11

Pracownicy, Rada Naukowa oraz Dyrekcja Instytutu Slawistyki PAN składają wyrazy głębokiego współczucia Profesor Grażynie Szwat-Gyłybowej z powodu śmierci Ojca. Uroczystości pogrzebowe …


Nagranie wykładu „Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki”, 27 września 2019 r.

2019-10-08

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wykładu pt. „Ratowanie ginących języków: od teorii do praktyki” wygłoszonego przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, mgra …


Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe, Poznań, 15 października 2019 r.

2019-10-08

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium naukowe, które odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 12.00 w Poznaniu (ul. Błękitna 1/7). …


Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN stypendystką Fundacji Lanckorońskich

2019-10-03

Z wielką przyjemnością informujemy, że dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji Lanckorońskich. Stypendium umożliwia pobyt …


Mgr Tymoteusz Król na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11–14 września 2019 r.

2019-10-03

W dniach 11–14 września we Wrocławiu odbył się XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. W panelu „Antropologia zaangażowana — rola refleksji nad …


Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 8 października 2019 r.

2019-10-03

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 8 października 2019 r. o godz. …


Mgr Tymoteusz Król wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

2019-09-30

W dniu 15 sierpnia 2019 roku Tymoteusz Król, doktorant w Instytucie Slawistyki PAN, został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury …


Konferencja „Pogranicza i granice w kulturach południowosłowiańskich. Miasto i tradycja biblijna”, Sofia, 3–4 października 2019 r.

2019-09-27

Instytut Slawistyki PAN, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Centrum Cyrylometodejskie przy Bułgarskiej Akademii Nauk zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję …


Plan zajęć Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

2019-09-26

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim udostępniamy plan zajęć Studiów Doktoranckich IS PAN: Studia doktoranckie (nabór do roku …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej