Aktualności

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska na Third Memory Studies Association Conference w Madrycie

2019-07-16

W dniach 25–28 czerwca 2019 roku dr Karolina Ćwiek-Rogalska uczestniczyła w trzeciej międzynarodowej konferencji naukowej, skupiającej badaczy pamięci z całego …


Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na międzynarodowym seminarium lingwistyki kulturowej na Uniwersytecie Wileńskim, Wilno – Jaszuny, 4–7 lipca 2019 r.

2019-07-12

Od 4 do 7 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Wileńskim odbywało się międzynarodowe seminarium naukowe zatytułowane „Vertybės lietuvių ir lenkų …


Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, Kraków, 6–7 czerwca 2019 r.

2019-07-10

W 50. rocznicę śmierci Wiktora Petrowa, ukraińskiego pisarza, krytyka, historyka, filologa i archeologa, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego …


Kondolencje z powodu śmierci prof. Jacka Balucha

2019-07-08

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jacka Balucha, wybitnego bohemisty, tłumacza literatury czeskiej, cenionego literaturoznawcy, poety, oddanego …


Badaczki z IS PAN na ASEEES Summer Convention w Zagrzebiu, 14–16 czerwca 2019 r.

2019-07-08

W dniach 14–16 czerwca dwie naukowczynie z IS PAN – dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Katarzyna Roman-Rawska – wzięły udział …


IS PAN na Festiwalu Filmowym Kino na Granicy, 27.04–03.05.2019, Cieszyn i Český Těšín

2019-07-02

W ramach imprez towarzyszących XXI Festiwalowi Filmowemu Kino na Granicy, tradycyjnie organizowanemu w Cieszynie i Českim Tešínie (27 IV–3 V …


Międzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

2019-06-28

Instytut Slawistyki PAN, wraz z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Książnicą Podlaską im. …


Jubileusz krakowskiej słowacystyki z udziałem prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej

2019-06-28

W 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki, w dniach 4–5 czerwca 2019 roku, w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum …


Szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich

2019-06-28

W dniach 5.07–14.07.2019 na Kaszubach odbędzie się szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich zorganizowana w ramach …


Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska z wykładami w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego

2019-06-28

W dniach 20–24 V 2019 prof. dr hab. Joanna Goszczyńska prowadziła wykłady w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego w ramach programu …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej