Aktualności

Urodziny prof. dr hab. Ireny Kwileckiej

2020-02-20

Profesor dr hab. Irena Kwilecka, wybitna slawistka, obchodzi dzisiaj (20 lutego 2020 r.) 95. urodziny. Pani Profesor była wieloletnią pracowniczką …


Dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS PAN na Międzynarodowym Kolokwium Językoznawczym w Bratysławie

2020-02-17

„Slovanské nárečiav čase a priestore” to tytuł międzynarodowego kolokwium językoznawczego, które odbyło się 5 lutego 2020 r. w Bratysławie. Organizatorami …


Prof. dr hab. Joanna Tokarska Bakir stypendystką Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie

2020-02-16

W uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe i edukację na temat Holokaustu prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir otrzymała prestiżowe dziewięciomiesięczne stypendium …


Seminarium doktoranckie z udziałem dr Sylwii Urbańskiej, Warszawa, 3 lutego 2020 r.

2020-02-10

Dn. 3 lutego doktoranci i doktorantki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego …


Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, XVIII–XXI wiek, tom 6: Oświata, tradycja, uniwersalizm

2020-02-06

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk jest dostępny kolejny tom Leksykonu idei wędrownych na słowiańskich …


Wojciech Mądry „Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i morzu” [Kultura na Pograniczach 14], Warszawa: IS PAN i FS 2019.

2020-02-05

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk została opublikowana monografia dr Wojciecha Mądrego, zatytułowana Władysław Kowalenko …


Otwarcie witryny internetowej „Józef Obrębski (1905–1967)”

2020-02-04

31 stycznia 2020 roku została udostępniona witryna internetowa https://ispan.waw.pl/obrebski/, która powstała ze środków projektu „Slawistyczny dorobek przedwojennej etnologii polskiej online. …


Otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, Warszawa, 4 lutego 2020 r.

2020-01-29

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w pracowni IS …


Zaproszenie na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, Warszawa, 13 lutego 2020 r.

2020-01-29

Serdecznie zapraszamy na gościnne seminarium prof. Danuty Rytel-Schwarz, które odbędzie się 13 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w Instytucie …


Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, Warszawa, 4–5 czerwca 2020 r.

2020-01-27

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w konferencji „Biografie i biografistyka we współczesnych …


Zobacz wszystkie


EASTWEST

Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych.

Projekt realizowany w ramach programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Więcej


EUROJOS

Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym

Więcej


CLARIN-PL

Common Language Resources & Technology Infrastructure (pol. Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna) European Research Infrastructure Consortium – to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która stawia sobie za cel udostępnianie zasobów i narzędzi językowych dla wszystkich języków europejskich w ramach jednej wspólnej infrastruktury badawczej, stanowiącej warsztat pracy naukowców z nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej


DARIAH-PL

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych.

Więcej


LANGGENER

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (LANGGENER)” – grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

Więcej


PO WER

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

Więcej