Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 6–7 czerwca 2019 r., Kraków

Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, w Krakowie, 6–7 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.viktorpetrov.filg.uj.edu.pl/

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Cieśli

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 13.00 w sali nr 006 (Multimedialna) w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Cieśli.

Tytuł rozprawy: „Słownictwo związane z bronią i uzbrojeniem używane na ziemiach polskich w poszczególnych okresach rozwoju polszczyzny”.

Promotor: dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Dorota Urbanek
  • Prof. dr hab. Adam Pawłowski.

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN  przy ul. Bartoszewicza 1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie Przewody doktorskie.

Utworzenie Szkoły Doktorskiej Anthropos

W dniu 15 marca 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN: Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Szkoła Doktorska Anthropos oferuje wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej oraz seminaria specjalistyczne i interdyscyplinarne.

Ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły pojawi się do 31 maja 2019 r.

Fulbright Senior Award – nagroda dla dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej

Wśród 24 pracowników naukowych z całej Polski, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyjadą na stypendium im. J. Williama Fulbrighta do Stanów Zjednoczonych, znalazła się badaczka z Instytutu Slawistyki PAN, dr Karolina Ćwiek-Rogalska. Stypendium zostało przyznane naukowczyni na okres sześciu miesięcy – badaczka będzie pracowała nad projektem naukowym dotyczącym nowych sposobów badania wysiedleń ludności niemieckiej i niemieckojęzycznej na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Stypendium będzie realizowane na Wydziale Geografii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

Czytaj dalejFulbright Senior Award – nagroda dla dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej

Monografia „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”, Warszawa 2018

Instytut Slawistyki PAN wydał monografię Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha Suchomłynowa. Monografia jest jednym z efektów trzyletniego grantu badawczego pod tytułem „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”, zrealizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015–2018. Inicjatorką i kierowniczką tego wielkiego przedsięwzięcia była dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN. Prezentowana publikacja jest wynikiem długotrwałych i wymagających niezwykłej naukowej wnikliwości badań terenowych zrealizowanych w 58 miejscowościach: 39 na Bukowinie północnej i 19 na Bukowinie południowej. Najcenniejszym efektem zrealizowanych badań jest zebrany materiał dokumentacyjny. Składa się nań 260 godzin nagrań (wszystkie zostały spisane w postaci 4500 stron transkrypcji półortograficznej): 120 godzin zarejestrowanych na Bukowinie północnej (Ukraina) i 140 na Bukowinie południowej (Rumunia), 20228 fotografii i skanów różnego rodzaju przedmiotów, a także dokumentów ilustrujących sytuację językową i życie Polaków na Bukowinie (11433 wykonanych na Ukrainie i 8795 w Rumunii).

Czytaj dalejMonografia „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”, Warszawa 2018

O zapożyczeniach i nawiązaniach językowych na zebraniu Zakładu Językoznawstwa

Wtorkowe zebrania naukowe w Instytucie Slawistyki PAN mają długoletnią tradycję. Są one nie tylko sposobem na integrację środowiska językoznawczego, ale także okazją do zaprezentowania własnych badań, przedyskutowania w gronie specjalistek i specjalistów aktualnie opracowywanych zagadnień.

Czytaj dalejO zapożyczeniach i nawiązaniach językowych na zebraniu Zakładu Językoznawstwa

Badaczki z Instytutu Slawistyki IS PAN na konferencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies w Bostonie

W dniach 6–9 grudnia 2018 roku w Bostonie odbyła się 50. konferencja organizowana przez Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, w której udział wzięły badaczki z Instytutu Slawistyki PAN: dr Ewelina Drzewiecka, dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Anna Boguska. Już po raz drugi badaczki z Zespołu Bałkanistycznego prezentowały wyniki swoich badań podczas tej prestiżowej konferencji.

Czytaj dalejBadaczki z Instytutu Slawistyki IS PAN na konferencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies w Bostonie