Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN z wykładami na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie (Erasmus+)

W dniach 7–11 maja 2019 r. dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN wygłosiła gościnne wykłady na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie w ramach programu Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching).

Czytaj dalejDr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN z wykładami na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie (Erasmus+)

Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN z odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Z radością informujemy, że w dniu 8 maja 2019 roku podczas otwarcia XVI Sesji Doktoranckiej Instytutu Slawistyki PAN odbyła się uroczystość wręczenia dr hab. Ewie Golachowskiej, prof. IS PAN, odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laudację wygłosiła Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Anna Zielińska.

Czytaj dalejDr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN z odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Prof. Małgorzata Korytkowska uhonorowana Wielką Nagrodą Naukową Instytutu Języka Bułgarskiego „Проф. Любомир Андрейчин“

Z ogromną radością informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Języka Bułgarskiego „Проф. Любомир Андрейчин“ Bułgarskiej Akademii Nauk jednogłośnie postanowiła uhonorować profesor Małgorzatę Korytkowską Wielką Nagrodą Naukową Instytutu Języka Bułgarskiego „Проф. Любомир Андрейчин“ (bułg. Голямата награда за наука на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“). Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla ogromnego wkładu prof. Małgorzaty Korytkowskiej w rozwój językoznawstwa bułgarystycznego i jej oddania językowi bułgarskiemu, które przekazała swoim wychowankom.

Nagroda zostanie wręczona podczas obchodów święta Instytutu Języka Bułgarskiego – 15 maja 2019 roku – w czasie oficjalnej części jubileuszowej międzynarodowej konferencji Instytutu Języka Bułgarskiego. Konferencja poświęcona będzie 150. rocznicy powstania Bułgarskiej Akademii Nauk. Informację o konferencji można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Języka Bułgarskiego pod adresem http://ibl.bas.bg/confibl2019/.

Serdecznie gratulujemy!

Otwarte zebranie naukowe, 14 maja 2019 r., Poznań

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe, które odbędzie się 14 maja o godz. 12.00 w poznańskiej siedzibie Instytutu Slawistyki PAN.

Referat pt.: „Teoretyczne i praktyczne problemy przekładu: tłumaczenie średniowiecznych tekstów łacińskich” przedstawi dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN.

O Instytucie Slawistyki na Zakarpaciu. Prof. Dorota K. Rembiszewska z wykładami w katedrach ukrainistycznych na Zakarpaciu

W Użgorodzie 2 maja 2019 r. w Katedrze Języka Ukraińskiego w Uniwersytetu Użgorodzkiego (Кафедра української мови, Ужгородський національний університет) dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN opowiadała licznemu gronu studentów i pracowników o metodach opracowywania słowiańskich atlasów gwarowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac powstałych w Instytucie Slawistyki PAN (Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny). Tematyka geografii lingwistycznej w tym gronie wzbudziła spore zainteresowanie, ponieważ właśnie w Użgorodzie opracowano bardzo istotny, nie tylko dla obszaru słowiańskiego, ale także dla całego terytorium pogranicza słowacko-ukraińsko-węgierskiego Atlas Zakarpacia Josipa Dzindzielivskiego (Йосип Олексійович Дзендзелівський, Лінгвістичний атлас українських говорів Закарпатської області УРСР (України): Лексика, ч. І–ІІІ, Ужгород 1958–1993).

Czytaj dalejO Instytucie Slawistyki na Zakarpaciu. Prof. Dorota K. Rembiszewska z wykładami w katedrach ukrainistycznych na Zakarpaciu

Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12.

Na zebraniu dr Jakub Banasiak wygłosi referat pt „O dwóch typach argumentów propozycjonalnych w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową: na materiale języka polskiego i bułgarskiego”.

Zaproszenie na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie  Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Podczas zebrania dr Karolina Panz wygłosi referat pt. „Upiorna dekada na Podhalu – przemoc antyżydowska 1936–46”.

Czytaj dalejZaproszenie na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji w Paryżu

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła swoje stanowisko wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji: „Nowa polska szkoła badań historycznych nad zagładą”, zorganizowanej przez École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w dniach 21 i 22 lutego 2019 r.

Uchwała