Prof. dr hab. Jolanta Sujecka uhonorowana złotym medalem Blaže Koneskiego

Macedońska Akademia Nauk i Sztuk nagrodziła polską badaczkę, slawistkę i macedonistkę, prof. dr hab. Jolantę Sujecką, Złotym Medalem Blaže Koneskiego (златен медал, меѓународно признание Блаже Конески) za „szczególny wkład w propagowanie macedońskiego języka, literatury i kultury w świecie”. Nagroda jest najwyższym odznaczeniem, jakie może otrzymać zagraniczny uczony. Wśród uhonorowanych tą nagrodą byli między innymi: dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. UW (2009), dr hab. Jan Sokołowski, prof. UWr. (2010) i prof. dr hab. Irena Sawicka (2014). 9 października 2018 roku w Skopju odbyło się uroczyste wręczenie nagrody.

Czytaj dalejProf. dr hab. Jolanta Sujecka uhonorowana złotym medalem Blaže Koneskiego

Wykonawczynie projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy” na Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej

Pod koniec września (22.09) we Wrocławiu odbył się VI Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej. Jak podaje Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, we wrocławskiej Hali Stulecia zgromadziło się tego dnia od 6 do 7 tys. ludzi, a na scenie wystąpiło aż 450 artystów. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania projektu naukowego „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy”, afiliowanego w Instytucie Slawistyki PAN i na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Prezentacja miała charakter popularnonaukowy i odbyła się dzięki uprzejmości Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, który zaprosił uczestników festiwalu na spotkanie ze świadkami czasu. Debacie towarzyszyły prelekcje dr hab. Felicji Księżyk, prof. UO i dr Ireny Prawdzic z IS PAN.

Celem projektu jest opis polsko-niemieckiego bilingwizmu w Polsce i w Niemczech na podstawie biografii językowych ludzi dwujęzycznych oraz analiza wzajemnego wpływu obu języków. Efektem badań będzie korpus językowy polsko-niemieckiego bilingwizmu, monografia, dwie prace doktorskie oraz publikacje m.in. w polskich i niemieckich czasopismach naukowych.

Zgodnie z harmonogramem w tym roku pary naukowców z Polski i z Niemiec przeprowadziły wywiady z przedstawicielami najstarszej generacji osób dwujęzycznych w Polsce. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie podobnych wywiadów z reprezentantami średniego pokolenia, którzy w latach 70. i 80. wyemigrowali z Polski do Niemiec i tam postanowili zostać. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

IP

Zaproszenie na otwarte seminarium prof. Renaty Jambrešić Kirin

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW zapraszają na gościnne seminarium prof. Renaty Jambrešić Kirin (Instytut Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu) pt. „Između straha, ponosa i predrasuda: humorne reprezentacije hrvatske predsjednice”, który odbędzie się 12.10.2018, godz. 11.30. w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (s. 11a).

Dr Agnieszka Kaim laureatką konkursu Miniatura 2

Dr Agnieszka Kaim znalazła się na liście laureatów konkursu Miniatura 2 Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem naukowym projektu „Przypadkowy Bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej” jest opracowanie studium dwukulturowości Konstantego Borzęckiego, polskiego emigranta, konwertyty, Mustafy Dżelaleddina Paszy (1826–1876), który sformułował społeczne i polityczne koncepcje nowoczesnego narodu tureckiego oraz turoaryjską koncepcję etnogenezy Turków. Ta zaś weszła w skład kemalistowskiej ideologii politycznej i narodowościowej twórcy Republiki Tureckiej, Atatürka (1923).

Przedmiotem badania będą materiały dotyczące Borzęckiego, przede wszystkim korespondencja Agencji Wschodniej, dekrety sułtańskie i korespondencja jego syna, osmańskiego generała, Envera Paszy. Dokumenty te pozwolą prześledzić proces transgresji człowieka i ideologa, który skutecznie przetransponował rozwiniętą w Polsce z tradycji „arystokratycznego” republikanizmu (XVIII w.) zachodnią „oświeceniową” i opartą na obywatelstwie koncepcję narodu na grunt osmańskiej Turcji.

Na rzecz rozwoju języka polskiego poza granicami kraju

Na początku września w Berdiańsku odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego pracujących przy organizacjach polskich na Ukrainie. W wydarzenie to zaangażowano dwie badaczki z Instytutu Slawistyki PAN: dr hab. Helenę Krasowską, prof. IS PAN oraz dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk.

W panelu naukowo-dydaktycznym wzięło udział 25 osób. Warsztaty były współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Czytaj dalejNa rzecz rozwoju języka polskiego poza granicami kraju