O zapożyczeniach i nawiązaniach językowych na zebraniu Zakładu Językoznawstwa

Wtorkowe zebrania naukowe w Instytucie Slawistyki PAN mają długoletnią tradycję. Są one nie tylko sposobem na integrację środowiska językoznawczego, ale także okazją do zaprezentowania własnych badań, przedyskutowania w gronie specjalistek i specjalistów aktualnie opracowywanych zagadnień.

Czytaj dalejO zapożyczeniach i nawiązaniach językowych na zebraniu Zakładu Językoznawstwa

Badaczki z Instytutu Slawistyki IS PAN na konferencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies w Bostonie

W dniach 6–9 grudnia 2018 roku w Bostonie odbyła się 50. konferencja organizowana przez Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, w której udział wzięły badaczki z Instytutu Slawistyki PAN: dr Ewelina Drzewiecka, dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk oraz dr Anna Boguska. Już po raz drugi badaczki z Zespołu Bałkanistycznego prezentowały wyniki swoich badań podczas tej prestiżowej konferencji.

Czytaj dalejBadaczki z Instytutu Slawistyki IS PAN na konferencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies w Bostonie

Prof. Tokarska-Bakir z referatem podczas konferencji w Nagoi

Konferencja „Memory of World War Two in Poland and Japan: The Holocaust and Hiroshima in Comparative Perspectives” została zorganizowana przez prof. Ariko Kato z World Liberal Arts Center na Uniwersytecie w Nagoi w Japonii. Konferencja, która toczyła się przy pełnej sali na Uniwersytecie w Nagoi, ściągnęła wielu japońskich polonistów. Wśród nich znajdował się Masahiko Nishi, tłumacz z jidysz, obecni byli też przedstawiciele Katedry Slawistyki w Sapporo, którzy na zaproszenie dr hab. Nicole Dołowy-Rybińskiej odwiedzą nasz Instytut w czerwcu. Tematem obrad było porównanie narodowych skutków dwóch katastrof, jakimi zakończyła się II wojna światowa: Hiroszimy dla Japończyków i zagłady Żydów dla Polaków.

Czytaj dalejProf. Tokarska-Bakir z referatem podczas konferencji w Nagoi

Nabór na interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej na lata 2018/2019–2022/2023

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich

Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

Rekrutacja na stacjonarne interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne w Instytucie Slawistyki PAN odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (I etap rekrutacji, możliwość zdobycia 60 punktów) oraz ocena rozmowy kwalifikacyjnej (II etap rekrutacji, możliwość zdobycia 40 punktów).

Czytaj dalejNabór na interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej na lata 2018/2019–2022/2023

Otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 4 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN wygłosi referat nt. „Semantyka słowa ‚jezuita’ w rosyjskich i południowosłowiańskich wydawnictwach leksykograficznych”.

Czytaj dalejOtwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 4 grudnia 2018 r.

Instytut Slawistyki PAN w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland”

Instytut Slawistyki PAN znalazł się w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach programu w latach 2018–2020 realizowany będzie projekt „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”.

Czytaj dalejInstytut Slawistyki PAN w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland”