Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania:

  • Stopień doktora nauk humanistycznych.
  • Dorobek naukowy w zakresie badań bohemistycznych lub/i słowacystycznych.
  • Znajomość języka czeskiego lub/i słowackiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane:

  • Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich.
  • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów.
  • Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
  • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
  • Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 18 listopada 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Stefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Stefania Ulanowska (1839–?), folklorystka, autorka nowel, sztuk teatralnych, tekstów dotyczących symboliki roślin i zwierząt, znana jest głównie z pracy Łotysze Inflant polskich a w szczególności Gminy Wielońskiej, powiatu rzeżyckiego: obraz etnograficzny, dokumentującej obyczaje i kulturę Łatgalczyków. Badania dotyczące życia duchowego i materialnego mieszkańców wschodniej Łotwy Stefania Ulanowska prowadziła w miejscowości Wielony (obecnie Viļāni) i okolicach w latach 1889–1891. Wtedy to zapisała m.in. wiele podań, legend, baśni i przysłów zachowanych w pamięci mieszkańców badanego regionu.

Czytaj dalejStefania Ulanowska upamiętniona w Wielonach, 4 sierpnia 2019 r.

Wywiad z dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską na temat sytuacji polskiej humanistyki

„Humanistyka nigdy nie będzie – i nie powinna musieć – przynosić korzyści materialnych. Tymczasem jesteśmy finansowani i oceniani na podstawie całkowicie źle dobranych kryteriów, które nijak się mają do tego, czym się zajmujemy” – mówi dr hab. Nicole Dołowy, Zastępczyni dyrektora ds. naukowych IS PAN.

Polecamy lekturę wywiadu: https://www.tygodnikprzeglad.pl/biedanauka-biedahumanisci/

Prof. Joanna Goszczyńska na seminarium bohemistycznym w Ústí nad Labem

W dniach 14–20 lipca 2019 w Ústí nad Labem (Czechy) odbyło się międzynarodowe seminarium bohemistyczne z udziałem ponad 50 bohemistów z całego świata. Podczas seminarium prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wygłosiła wykład zatytułowany „Recepce české literatury v Polsku (Příspěvek v rámci projektu Česká republika jako hlavní země varšavského veletrhu 2020)”. W wystąpieniu prof. Goszczyńska zaprezentowała historię recepcji, miejsce przekładów czeskiej literatury w niezależnym obiegu wydawniczym w latach 1978–1990 oraz obecny fenomen zainteresowania czeską literaturą w Polsce, a wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zagranicznych bohemistów.

Nauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Nie wszystkie badania humanistyczne znajdują zastosowanie w biznesie, jednak językoznawstwo posiada bardzo duży potencjał udziału we wdrożeniach komercyjnych. Dzieje się tak ze względu na współpracę lingwistyczno-informatyczną w projektach związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Jednym z tego typu projektów jest grant badawczy „Senti Cognitive Services – nowa generacja usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych oparta o metody sztucznej inteligencji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Komisji Europejskiej (POIR.01.01.01-00-0806/16), dotyczący nowej generacji usług do automatyzacji marketingu i obsługi sieci społecznościowych, opartej o metody sztucznej inteligencji. W jego realizację zaangażowana jest firma SentiOne oraz instytucje naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN, reprezentowanym przez dr Agnieszkę Pluwak.

Czytaj dalejNauka i biznes – udział dr Agnieszki Pluwak w projekcie „Senti Cognitive Services”

Oferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Instytut Slawistyki PAN poszukuje pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej w ramach projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anny Zielińskiej oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Czytaj dalejOferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Zaproszenie na „Kolokwia Wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.

Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Muzeum Michała Kajki w Ogródku zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu „Kolokwia Wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe”. Spotkanie IV zatytułowane „Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich” odbędzie się 4 września 2019 r. w Muzeum Michała Kajki w Ogródku (Ogródek 5, 12-250 Orzysz).

Czytaj dalejZaproszenie na „Kolokwia Wschodnie: Wokół zagadnień języka i kultury Mazurów Pruskich”, Ogródek k. Orzysza, 4 września 2019 r.